Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Arkisto 2017

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 22.06.2017

Yleiskaava: NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

  Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava ehdotusvaiheessa   Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava on ehdotusvaiheessa ja seuraavaksi Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksen käsiteltävänä 28.6.2017. Kaavoitustyötä ohjaa Pieksämäen kaupunki ja kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy. Niinimäen Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pieksämäelle Niinimäen alueelle. Niinimäen Tuulipuisto Oy:n omistavat puoliksi Tornator Oyj ja NV Nordisk Vindkraft Oy. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen... Lue lisää

Ajankohtaista / 15.06.2017

Asemakaava ja asemakaavan muuttaminen hyväksytty (Nikkarilanharju 593-403-1-18 ja Ukonharju 593-403-2-92)

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.6.2017 § 60 hyväksynyt asemakaavan, joka koskee tilaa Nikkarilanharju 593-403-1-18 ja Ukonharju 593-403-2-92. Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.6.2017 § 61 hyväksynyt asemakaavan muuttamisen Huvilakadun ja Hiekanpään alueella, kortteleissa 25, 28, 29 ja 30 sekä niihin liittyvillä katu-, puisto-, erityis- ja liikennealueilla. Pieksämäki 15.6.2017 KAUPUNGINHALLITUS Lue lisää

Ajankohtaista / 09.06.2017

Vapaa-ajan asunto myytävänä

Pieksämäen kaupunki tarjoaa myyntiin Iso-Naakkima -järven rannalta vapaa-ajan kiinteistön tarjousten perusteella viimeistään 29.6.2017 klo 12.00 mennessä. Kuulutus vapaa-ajan asunnon myynnistä Tiedot vapaa-ajan kiinteistöstä Kaavaote Iso-Naakkima -järveltä Tarjouslomake vapaa-ajan kiinteistöstä      Lue lisää

Valmiit kaavat / 06.06.2017

Asemakaava: HUVILAKADUN JA HIEKANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

  HUVILAKADUN JA HIEKANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARKENNETTU EHDOTUS HYVÄKSYTTY PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 6.6.2017   Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.6.2017 § 61 hyväksynyt Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on kehittää Hiekanpään aluetta ihmisen koko elämänkaaren huomioivana, eri ikä- ja väestöryhmille toimintoja yhdistävänä ja palvelevana kokonaisuutena. Kaavamuutoksen tulee mahdollistaa alueelle... Lue lisää

Valmiit kaavat / 06.06.2017

Asemakaava: NIKKARILAN ASEMAKAAVA

  NIKKARILAN ASEMAKAAVAN TARKENNETTU EHDOTUS HYVÄKSYTTY PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 6.6.2017  Nikkarilan asemakaavan tarkennettu ehdotus osille tiloja Nikkarilanharju, 593-403-1-18 ja Ukonharju, 593-403-2-92, on hyväksytty 6.6.2017 § 60 Pieksämäen kaupunginvaltuustossa. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kaava-alue sijaitsee Pieksämäen kaupungin itäpuolella noin neljän kilometrin päässä ydinkeskustasta. Aloite alueen kaavoituksesta on tullut alueen omistavalta Matti ja Liisa Koti Oy:ltä. Asemakaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa matkailuun... Lue lisää

Ajankohtaista / 29.05.2017

Palveluliikenteen vuorot lisääntyvät

Palveluliikenne Palin liikennöinnissä tapahtuu muutoksia ma 5.6.2017 alkaen, kun kaikille avoimia joukkoliikenneautoja on jatkossa yhden sijaan kaksi. Liikennöintialue säilyy ennallaan, mutta se jaetaan siten, että Pali1:n liikennöintialue on Naarajärvi – Keskusta välinen alue ja Pali2:n Keskusta – Kukkaromäki välinen alue käsittäen myös Tahiniemen ja Kontiopuiston. Muutoksella parannetaan kulkemismahdollisuuksia koko kaupungin taajama-alueella nykyisin ajoittain ruuhkaisiksi... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 26.04.2017

Yleiskaava: MAAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Maaveden rantaosayleiskaava luonnosvaiheessa Pieksämäen kaupungin alueella on vireillä Maaveden rantaosayleiskaavan laadinta Maaveden ja Längelmäenjärven ranta-alueille sekä niiden ympäristössä sijaitseville pienemmille vesistöille. Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, joka mahdollistaa jatkossa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava ei koske jo asemakaavoitettuja tai ranta-asemakaavoitettuja alueita. Rantaosayleiskaavan tavoitteena on ohjata ja tukea rakentamista, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa huomioiden rantojen tulevassa... Lue lisää

Valmiit kaavat / 25.04.2017

Asemakaava: VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

  VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3,  ASEMAKAAVA  JA  ASEMAKAAVAN MUUTOS  HYVÄKSYTTY   Asemakaava on laadittu Pieksämäen kaupungin länsipuolelle noin 2,5 km päähän ydinkeskustasta osalle tilaa Pajula, 593-402-15-2 ja asemakaavaa on muutettu kortteleissa 593-4-57 ja 593-4-58.  Alue rajautuu lännessä teollisuus- ja liikerakennusten alueeseen, idässä teollisuustonttiin, etelässä Pieksämäki-Jyväskylä – rautatiehen ja pohjoisessa Länsiväylään. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa Länsiväylän varressa olevalle alueelle liikerakennusten... Lue lisää

Ajankohtaista / 20.03.2017

Pieksämäen paikallisliikenteessä otettiin käyttöön bussien paikannus

Paikallisliikenteen linjojen 1-3 ja palveluliikenteen Pali1:n autojen reaaliaikaisen sijainnin näkee jatkossa esim. kännykällä tai tabletilla Savobus –nimisen mobiilisovelluksen avulla. Bussin sijainti näkyy kartalla liikkuvana symbolina ja sitä näpäyttämällä voi vielä varmistaa viimeisimmän paikannushetken. Bussien sijainnin lisäksi sovellus näyttää linjakohtaiset reitit, aikataulut sekä pysäkit. Kartalle voi paikantaa myös oman sijaintinsa kun puhelimen omapaikannus on laitettu... Lue lisää