Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Rekisteriselosteet

Lomakkeet tarkastuspyyntöjä, korjausvaatimuksia sekä tietojen korjaamisesta kieltäytymistä varten:

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake
Rekisteritietojen korjausvaatimus
Lokitietojen tarkistuspyyntölomake

 

Rekisteriselosteet

Ateriankuljetus asiakasrekisteri
Aura, koulupsykologien ja kuraattoreiden työväline 
Auraussopimukset
Aurora potilaspuhelin- ja hoitajakutsujärjestelmä
Asuinhuoneistojen vuokrasopimusrekisteri
Avustukset, kulttuuritoimen toiminta-avustushakemusten rekisteri
Avustukset, nuoriso- ja liikuntatoimen toiminta-avustushakemusten rekisteri
Avustukset, toiminta-avustushakemusten rekisteri
CPU- kassajärjestelmä (2016)
DATWIN, lainarekisteriohjelma Pieksämäen kaupunki
DATWIN, lainarekisteriohjelma Pieksämäen Haka Oy
e-booking, kirjaston asiakastietokoneiden varaus- ja valvonta, asiakasrekisteri
Effica lastenvalvoja
Effica ostolaskut
Effica perheneuvonta
Effica_varhaiskasvatus
Effica tietojärjestelmäseloste, varhaiskasvatus
Effica YPH, yksilö- ja perhehuollon asiakasjärjestelmä
Etsivän nuorisotyön tietosuojaseloste
FemiScan, inkontinenssin mittausohjelma, asiakastietojen ylläpito
HelleWi-kurssinhallintajärjestelmä Seutuopisto
Hiekkis.com uutiskirje
Hoitotyön rekisteri tutkimusluvista
Iltapaivakerho, rekisteri kouluikäisten iltapäivätoimintaan hakeneista
Kaivuuluvat, rekisteri kaivuuluvan saajista
Kameravalvonta, tallentava kameravalvontajärjestelmä
Katso tunnistepalvelu, käyttäjärekisteri
Kesäleiri, leirille osallistuvien nuorten leiritoiminnan seuranta
Kirjastojärjestelmä Lumme
Korjausavustukset (ARA), korjausavustusten maksatuksen ja ehtojen valvonta
Koulukuljetukset, autoilijakohtainen kuljetusrekisteri kuljetusten seurantaan
Kuntalaisaloiterekisteri
Kuntarekry, avoimien työpaikkojen julkaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Leireille osallistuvien rekisteri
Liikehuoneiden ja varastotilojen vuokrasopimusrekisteri
Liinos L7-kiinteistönhallintajärjestelmä, Pieksämäen Haka Oy
Luottamushenkilörekisteri
Maa-ainesluparekisteri
MD-titania, työvuorosuunnittelu, kaupunki
MD-titania, työvuorosuunnittelu, Abeli
Medibase verpaineen mittaus
MultiPrimus, koulujen oppilastietorekisteri ja -järjestelmä
Myyntireskontra, IntimeOpen Plus
Navisec -valmennus ja koulutus, tietoturvan koulutusjärjestelmä
Nuorisotalon kävijärekisteri
Omaishoidon tukihakemusrekisteri
OpusCapita, pankkiohjelma, tiliotteen tiedot
Ostoreskontra, IntimeOpen Plus
Palautteet
Palkkarekisteri
Parkkipaikkaluettelo
PedaNet, kouluverkko
Pegasos potilastietojärjestelmän rekisteriseloste
Pegasos Mukana -kotihoito
PersonecR, henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä (käytöstä poistuva, vain vanhat tiedot)
pieksamaki.fi
Poleenin markkinointi- ja esitejakelulistat
Pompidou, huumehoidon tietojärjestelmä
Populus reksiteriseloste, Pieksämäen kaupunki, henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä
Populus reksiteriseloste, henkilökohtaiset avustajat, palkkahallinnon järjestelmä
PV-Supa itsepalvelukirjastojen järjestelmä
Päihde- ja mielenterveysyksikkö, mielenterveysasiakkaiden toimintakykymittari TUVA
Rakentamattomat tontit
RAVA -toimintakykymittari, RAVA-rekisteri
Ruokahuolto asiakasrekisteri
Sidonnaisuusrekisteri 
Sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Trimble Locus, (ent. XCity), paikka- ja perustekniikkatietojen hallintajärjestelmä
TWeb ja Web, asianhallintajärjestelmä
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri
Uimahallin asiakasrekisteri
Uimakoulurekisteri
Vaaliluettelo, tulostettu äänioikeusrekisteristä
Vaalirahoitusilmoitukset
Valtuutettujen nettitiedot
Venepaikkarekisteri
Vesikanta, vesihuolto
Vesiosakaskunnat
Webropol, sähköinen kyselyjärjestelmä, asuajas- ja käyttäjärekisteri
WinHit, hammashoito
Väestötietojärjestelmä VRK
Yhteenvedot avoinna olevien virkojen ja toimien hakijoista
Yksityiset kotihoidon tukipalveluiden tuottajat rekisteriseloste
Yksitysteiden yhteysluettelo
Ylioppilaskirjoitusten kirjoitusrekisteri
Yritysrekisteri
Yrityspalveluiden uutiskirje yrityksille
Äänioikeusrekisteri