Etusivu Maahanmuuttajat Kansaneläkelaitos (KELA)

Kansaneläkelaitos (KELA)

Sähköposti Tulosta PDF

Suomessa ihmisillä on perusasiat hyvin, esimerkiksi rahaa asuntoon, ruokaan jne. Kaikki ihmiset saavat myös peruspalvelut, esimerkiksi sairaanhoidon, peruskoulutuksen, eläkkeen jne. Nämä palvelut valtio

ja kunta maksavat verorahoilla. Kun ihminen menee esimerkiksi työhön, hän maksaa valtiolle veroa. Myös työttömyysturvasta täytyy maksaa veroa. Veroilla valtio maksaa sosiaaliturvan.

Kela eli Kansaneläkelaitos on sosiaaliturvalaitos. Kelan palveluja on paljon. Niitä on esimerkiksi:

 • Kansaneläke. Se on peruseläke, jonka jokainen suomalainen vanhana saa.
 • Työttömyysturva. Se on raha, jonka työtön ihminen saa.
 • Sairauspäiväraha. Kun ihminen on sairas, eikä voi mennä työhön, hän saa sairauspäivärahaa. Kun äiti saa lapsen, hän saa äitiysrahaa.
 • Lapsilisä. Vanhemmat saavat rahaa, kun heillä on lapsi. Lapsilisä loppuu, kun lapsi on 17-vuotias. Jos isä tai äiti on kotona ja hoitaa alle 3-vuotiasta lasta, hän voi saada kotihoidontukea.
 • Asumistuki. Raha, jonka voi saada asuntoa varten.
 • Opintotuki. Se on raha, jonka opiskelija saa omaehtoisessa koulutuksessa.

Sosiaaliturvaa voi saada ihminen, joka asuu pysyvästi Suomessa. Jos maahanmuuttaja hakee sosiaaliturvaa, hänellä täytyy yleensä olla vähintään vuoden oleskelulupa. Maahanmuuttajan täytyy ilmoittaa väestörekisteriin henkilötiedot. Väestörekisterissä on myös kaikkien suomalaisten tiedot. Sen jälkeen maahanmuuttajan täytyy mennä Kelaan ja täyttää lomake. Jos Kela hyväksyy hänet rekisteriin, hän saa Kela-kortin, jossa on sosiaaliturvatunnus. Kaikilla on oma sosiaaliturvatunnus.


PIEKSÄMÄEN KELA
Lampolahdenkatu 6, (PL 61), 76100 Pieksämäki

Lisätietoa
 

Eläke

Kun ihminen ei voi enää tehdä työtä, hän voi saada eläkettä. Eläkettä voi saada sairas ihminen tai vanha ihminen. Eläke voi olla:

 • Kansaneläke, kun hakija on asunut Suomessa.
 • Ansioeläke, kun ihminen on ollut työssä. Kela maksaa eläkettä palkan mukaan.

Seuraavat eläkkeet voivat muodostua kansaneläkkeestä ja ansioeläkkeestä:

Vanhuuseläkettä voi hakea, kun ihminen on 65-vuotias. Eläkettä voi hakea myös 60-vuotias ihminen, mutta eläke on silloin kuukaudessa 0,4 % pienempi. Eläke ei nouse, kun hän täyttää 65 vuotta. Ansioeläke nostaa aina eläkettä. Maahanmuuttaja voi saada eläkettä, jos hän on EU-maasta ja asuu Suomessa yli 3 vuotta. Jos hän on jostakin muusta maasta, hänen täytyy asua Suomessa yli 5 vuotta.

Jos sairas ihminen ei voi tehdä työtä, hän voi saada työkyvyttömyyseläkettä.

Kansaneläke on eri ihmisille erilainen. Jos esimerkiksi aviopuoliso kuolee, voi saada leskeneläkettä. Jos on ollut työssä, saa eläkettä palkan mukaan. Jos ihminen asuu yksin, hän saa eläkettä enemmän. Jos hakija on avio- tai avoliitossa, eläkettä saa vähemmän. Jos hakija elää yksin ja muut eläkkeet ovat yli 1010,88 euroa kuukaudessa, Kela ei maksa kansaneläkettä. Jos hakija on naimisissa ja muut eläkkeet ovat yli 892,30 euroa, Kela ei maksa kansaneläkettä.

Ansioeläkettä ja kansaneläkettä voi hakea samalla hakemuksella. Eläkettä varten kotiin tulee hakemus, jossa on valmiina esimerkiksi hakijan palkkatulot. Jos hakija hakee myös esimerkiksi asumistukea, täytyy asumistukihakemusta varten hakea oma lomake Kelasta. Kela lähettää hakijalle kotiin kirjeen, jossa Kela kertoo, kuinka paljon hakija saa eläkettä. Raha tulee kerran kuukaudessa pankkitilille. Kansaneläke on 5,93 – 558,46 euroa kuukaudessa. Kela tarkastaa joka vuosi tammikuussa hakijan eläkkeen. Jos hakijalla esimerkiksi tulot muuttuvat, eläke voi myös muuttua.

Työntekijän eläke
Kansaneläke
 

Sairasvakuutus

Kunnassa on aina kunnan terveyskeskus. Kun käyt terveyskeskuksessa, sinun täytyy maksaa pieni terveyskeskusmaksu. Valtio tai kunta järjestää sairaalapalvelut. Potilas maksaa vain pienen osan sairaalamaksusta itse. Sairaalamaksu on poliklinikkamaksu, kun käyt erikoislääkärillä tai hoitopäivämaksu, jos olet sairaalassa monta päivää.

Voit myös mennä yksityiselle lääkärille, mutta se on kallista.

Sairauspäivärahaa voi saada, kun sairaus kestää yli 10 päivää. Päivärahaa saa vain arkipäiviltä, enintään 300 päivää. Päivärahaa voi hakea hakulomakkeella, jonka saa Kelasta. Hakulomakkeessa täytyy olla mukana lääkärintodistus.

Kela voi maksaa sairaalle ihmiselle esimerkiksi:

 • Osan yksityislääkärin maksuista (hoito ja tutkimukset)
 • Osan yksityisen hammaslääkärin maksuista.
 • Osan reseptilääkkeistä.
 • Osan potilaan matkasta lääkärin luokse.

Kela ei yleensä maksa kaikkia maksuja, vaan potilas maksaa osan itse. Kela ei maksa:

 • Sairaalan hoitopäivämaksua.
 • Poliklinikkamaksua ja terveyskeskusmaksua.
 • Rokotuksia.
 • Lääkärintodistusta esimerkiksi ajokorttia varten.

Työttömyysturva

Työnhakija voi saada työttömyysturvaa, jos hän asuu Suomessa, on 17–64 vuotta vanha ja on työvoimatoimistossa työnhakijana. Kaikki työttömät eivät saa samanlaista työttömyysturvaa.

Työttömyysturva voi olla:

Työmarkkinatuki
Työmarkkinatukea maksaa Kela. Jos aviopuoliso tai avopuoliso on työssä, puolison palkka voi vähentää työmarkkinatukea. Sinä saat myös lapsikorotuksen.

Peruspäiväraha
Peruspäivärahan maksaa KELA. Sen työtön saa, kun hän on ensin työssä 10 kuukautta, mutta hän ei kuulu työtekijöiden työttömyyskassaan. Jos aviopuoliso tai avopuoliso on työssä, puolison palkka ei vähennä peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa voi saada 500 päivää. Jos sen jälkeen on työtön, saa työmarkkinatukea. Sinä saat myös lapsikorotuksen.

Lisätietoja

Ansioon suhteutettu päiväraha
Jokainen ammattiliiton jäsen on samoin työttömyyskassan jäsen. Jos hän on ensin työssä vähintään kymmenen kuukautta ja jää työttömäksi, työttömyyskassa maksaa hänelle päivärahaa palkan mukaan. Aviopuolison palkka ei vähennä päivärahaa. Sinä saat myös lapsikorotuksen. Ansioon suhteutettua päivärahaa voi saada 500 päivää. Sen jälkeen voi saada työmarkkinatukea, jos ei ole työtä.

Kun ensimmäisen kerran menet työvoimatoimistoon ja ilmoitat, että olet työtön, saat ajan seuraavaa kertaa varten. Jos haluat työttömyysturvaa, sinun täytyy viimeistään silloin mennä työvoimatoimistoon ja uusia työnhaku. Kun olet työnhakija, sinun täytyy olla koko ajan valmis työhön. Jos työvoimatoimisto lähettää sinulle kirjeen työpaikasta, sinun täytyy sitä hakea. Jos saat työpaikan ja sinun on vaikea järjestää esimerkiksi lastenhoito, sinä saat aikaa järjestää sen.

Jos haluat mennä työpaikkahaastatteluun työpaikkaan, joka on kaukana, voit pyytää työvoimatoimistosta rahaa matkaan. Rahan nimi on liikkuvuusavustus.

Kelan tuki perheelle

Äitiysraha
Kun nainen on Kelan rekisterissä vähintään 180 päivää ennen kuin lapsi syntyy, hän voi saada äitiysrahaa. Äitiysrahaa hän saa, kun hän on raskaana vähintään 154 päivää. Raha loppuu, kun Kela maksaa sitä 105 arkipäivää. Yleensä äitiysloma alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Äidin täytyy hakea äitiysrahaa Kelasta viimeistään 2 kk ennen laskettua synnytysaikaa.

Lisätietoa

Isyysraha
Kun mies asuu Suomessa 180 päivää ennen kuin lapsi syntyy, hän voi saada isyyslomaa. Isyysloman aikana isä saa isyysrahaa. Isyysrahaa saa 30 arkipäivää. Isän täytyy asua äidin ja lapsen kanssa, jos hän hakee isyyslomaa. Monet isät esimerkiksi ottavat työstä isyyslomaa heti, kun lapsi syntyy. Isyysrahaa voi hakea Kelasta.

Lisätietoa

Vanhempainraha
Vanhempainrahaa voi saada äiti tai isä, kun äitiysraha loppuu. Vanhempainrahaa voi saada, jos hoitaa lasta kotona. Vanhempainrahaa saa 158 arkipäivää. Vanhempainrahaa saa, kun hakija on Kelan rekisterissä vähintään 180 päivää ennen kuin lapsi syntyy ja äiti käy neuvolassa tarkastuksessa 5 – 12 viikon aikana synnytyksestä. Vanhempainraha loppuu, jos hakija menee työhön tai aloittaa opiskelun. Vanhempainrahaa voi hakea Kelasta.

Lisätietoa

Äitiysavustus
Kun nainen on raskaana ja asuu Suomessa, hän voi saada äitiysavustusta. Äitiysavustusta saa, kun nainen on raskaana vähintään 154 päivää ja käy terveystarkastuksessa ennen kuin 4. raskauskuukausi loppuu. Odottava äiti voi valita, haluaako hän äitiysavustuksen rahana vai äitiyspakkauksena. Äitiyspakkauksessa on lapselle paljon lastenvaatteita (paitoja, housuja, sukkia ym.), pyyheliina, lakana, peite, vaippoja, patja, hiusharja, lelu, katselukirja, kynsisakset jne. Äitiysavustusta voi hakea Kelasta vähintään 2 kk ennen laskettua synnytysaikaa.

Lisätietoa äitiyspakkauksesta

Lapsilisä
Kela maksaa lapsilisää alle 17-vuotiaasta lapsesta, kun lapsi asuu Suomessa. Vuonna 2008 lapsilisä oli ensimmäisestä lapsesta 100 euroa kuukaudessa. Kela maksaa yksinhuoltajalle lapsilisään yksinhuoltajakorotusta. Yksinhuoltaja tarkoittaa isää tai äitiä, joka elää lapsen kanssa yksin. Yksinhuoltajakorotus oli 46,60 euroa kuukaudessa vuonna 2008 jokaisesta lapsesta. Lapsilisää voi hakea Kelan toimistosta. Kela maksaa sen hakijan tilille kerran kuukaudessa. Lapsilisää saa isä tai äiti tai lapsen muu huoltaja.

Lisätietoa

Lasten päivähoito

Kun lapsi on pieni, hänelle täytyy järjestää päivähoito.

Päiväkoti / perhepäivähoito
Vanhemmat voivat viedä lapsen kunnan päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Kunnan päivähoitomaksu on 0 – 200 euroa kuukaudessa/lapsi. Päivähoitomaksu on pieni, jos perheessä on esimerkiksi monta lasta ja isän ja äidin tulot ovat pienet. Lapsi voi myös mennä yksityiseen päivähoitoon, jolloin perhe saa yksityisen päivähoidon tukea.

Kotihoidon tuki
Isä tai äiti voi olla kotona ja saada kotihoidontukea. Kotihoidontuki voi olla a) hoitovapaata tai b) osittaista hoitovapaata. Lasten kotihoidon tukea voi saada, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Lasta voi hoitaa isä tai äiti tai esimerkiksi sukulainen. Kela maksaa kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat kotona. Kotihoidontukea voi saada muista lapsista, jos he ovat kotona tai esiopetuksessa tai aloittavat koulun 6-vuotiaana. Tuki loppuu, kun nuorin lapsi täyttää kolme vuotta.

Perhe voi saada vain yhtä tukirahaa. Perhe ei voi saada esimerkiksi yhdestä lapsesta kotihoidontukea ja toisesta lapsesta yksityisen päivähoidon tukea.

Hoitovapaa
Isä tai äiti voi saada hoitovapaata työstä, jos hän hoitaa lasta kotona. Isän tai äidin, joka haluaa hoitovapaata, täytyy ilmoittaa asia työnantajalle 2 kuukautta ennen kuin aloittaa hoitovapaan. Hoitovapaan aikana työnantaja ei maksa palkkaa. Hoitovapaan aikana äiti tai isä voi saada Kelasta hoitorahaa.

Osittainen hoitovapaa
Osittainen hoitovapaa tarkoittaa, että työaika on lyhyt, esimerkiksi 30 tuntia viikossa. Hoitorahaa saa, jos työtä on enintään 30 tuntia viikossa. Isällä tai äidillä on oikeus saada osittainen hoitovapaa, kun lapsi aloittaa peruskoulun. Vapaa voi olla saman vuoden loppuun. Isä tai äiti voi saada osittaisen hoitovapaan, jos hän on ollut samassa työpaikassa vuoden. Isä tai äiti voi myös saada osittaisen hoitorahan, jos lapsi on alle 3-vuotias. Hoitorahasta täytyy maksaa vero.

Pienten lasten hoidon tukeminen
Lisää tietoa pienten lasten hoidosta
Lisätietoa lapsiperheille

Kuntoutus ja sairauksien ehkäisy

Kuntoutus on tarkoitettu ihmiselle, jolle tulee jokin sairaus tai vamma. Jos hän ei voi tehdä työtä, Kela voi järjestää hänelle kuntoutusta. Kuntoutuksen tarkoitus on, että ihminen sen jälkeen voi mennä taas työhön. Jos vamma on vaikea, kuntoutuksen tarkoitus on auttaa ihmistä selviämään arkipäivässä. Kun Kela maksaa sairauspäivärahaa yli 60 päivää, se alkaa selvittää, tarvitseeko ihminen kuntoutusta. Kuntoutusta voi järjestää eri organisaatiot, esimerkiksi työvoimatoimisto, erilaiset oppilaitokset, terveydenhuolto jne.

Lisätietoa

Vammaisetuudet

Vammaiset voivat saada tukea siihen, että he selviävät jokapäiväisessä elämässä, opiskelussa ja työelämässä silloin, kun he eivät saa työkyvyttömyyseläkettä. Tukea voi saada, kun vamma on kestänyt yli vuoden. Tuki voi olla vammaistukea, korotettua vammaistukea ja erityisvammaistukea. Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmille Kela maksaa lapsen hoitotukea siihen asti, kun lapsi on 16-vuotias. Tuki on kaikille sama eli siinä ei katsota perheen tuloja. Lisäksi siitä ei tarvitse maksaa veroa. Tuki voi olla hoitotuki, korotettu hoitotuki tai erityishoitotuki. Kun lapsi muuttaa sairaalaan tai johonkin muuhun hoitolaitokseen, tuki loppuu kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi muuttaa pois kotoa.

Yleinen asumistuki

Asumistuki on raha, jonka Kela maksaa asunnon vuokraa varten. Asumistukea voi saada vuokraan, lämmitys- ja vesimaksuun. Asumistukea ei voi saada sähkö-, sauna-, pesutupa- ja autopaikkamaksuihin.

Asumistukea voi saada ihminen, jonka tulot ovat pienet. Asumistuki on osa vuokraa. Asumistuki ei ole koko vuokra. Asumistuki on erilainen eri ihmisillä. Kun haet asumistukea, sinun täytyy kertoa: asunnon koko (m²), kuinka paljon vuokra on, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu ja millaiset tulot heillä on.

Ihmiset, jotka asuvat samassa asunnossa, saavat vuokraan yhden asumistuen. Esimerkiksi avopuolisot asuvat samassa asunnossa ja saavat yhden asumistuen. Heidän täytyy ilmoittaa kaikki perheen tulot, kun he hakevat asumistukea.

Maahanmuuttaja, jolla on vähintään vuoden oleskelulupa, voi hakea asumistukea. Jos haet asumistukea, vuokra ei voi olla liian suuri. Asuntotoimistosta voi kysyä, mikä on korkein vuokra, johon asumistukea voi saada. Jos sinä maksat enemmän vuokraa, Kela ei laske asumistukea koko vuokrasta.

Kela tarkastaa joka vuosi hakijan asumistuen. Kela lähettää kotiin hakemuksen, joka hakijan täytyy täyttää. Hakijalla on noin kuukausi aikaa viedä hakemus takaisin Kelaan. Jos Kela ei saa hakemusta, asumistuki loppuu. Hakijan täytyy aina heti ilmoittaa Kelaan, jos tulot tms. muuttuvat. Hänen täytyy ilmoittaa, jos:

 • kuukausitulot nousevat tai laskevat vähintään 160 euroa/kk
 • asumismenot nousevat tai laskevat vähintään 50 euroa kuukaudessa
 • asuntoon muuttaa ihmisiä tai asunnosta muuttaa pois ihmisiä
 • hakija muuttaa toiseen asuntoon
 • asunnossa asuu opiskelija, joka saa opintotuen asumislisää.

Jos Kela maksaa sinulle liikaa asumistukea, sinun täytyy maksaa se Kelalle takaisin. Voit itse laskea asumistuen Kelan laskentaohjelmalla. Kelan asumistukea on esimerkiksi:

 • yleinen asumistuki
 • eläkeläisen asumistuki
 • opiskelijan asumistuki (opintotuen asumislisä).

Lisätietoa, asumistukilomake, laskentaohjelma

Opintotuki

Jos yli 17-vuotias haluaa peruskoulun jälkeen opiskella, hän voi saada opintotukea. Hän voi saada opintotukea esimerkiksi lukioon, ammatilliseen kouluun, yliopistoon jne. Opintotukea saa, jos opiskelu on päätoimista. Päätoiminen tarkoittaa, että opiskelua on yli 25 tuntia viikossa ja se kestää vähintään 8 viikkoa. Lukiossa voi esimerkiksi saada opintotukea 4 vuotta, yliopistossa 55 kuukautta.

Opintotuki tarkoittaa opintorahaa, asumislisää sekä opintolainan valtiontakausta. Opintorahan ja asumislisän maksaa valtio. Niitä ei tarvitse maksaa takaisin. Lisäksi opiskelija voi saada opintolainaa. Opintolaina täytyy maksaa takaisin. Lainasta täytyy maksaa pankille korkoa. Opintolainan takaa valtio. Jos opiskelijalla ei ole rahaa maksaa lainaa takaisin, valtio maksaa sen pankille. Jos hän menee tämän jälkeen työhön, hänen täytyy maksaa laina takaisin valtiolle.

Opintoraha
Opintoraha ei ole kaikille sama. Jos alle 20-vuotiaan opiskelijan isällä ja äidillä on hyvät tulot, opiskelija voi saada vähemmän opintorahaa. Jos vanhemmilla on pienet tulot, opiskelija voi saada enemmän opintorahaa. Opintoraha voi olla pienempi, jos saat palkkaa työstä, aviopuoliso on työssä jne. Kun opiskelija saa opintorahaa, hän voi olla työssä ja saada palkkaa vain tietyn määrän vuodessa. Jos hän saa liikaa palkkaa ja samaan aikaan opintorahaa, hänen täytyy maksaa raha takaisin valtiolle. Opintoraha on pienin lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa ja suurin yliopistossa. Opintoraha voi olla 38–298 euroa kuukaudessa. Opintorahasta menee veroa. Jos opiskelija ei opiskele esimerkiksi kesällä, hän ei saa opintorahaa ja asumislisää.

Lisätietoa

Asumislisä
Opiskelija saa asumislisää, jos hän asuu vuokra-asunnossa. Opiskelija ei saa asumislisää, jos hän:

 • asuu isän ja/tai äidin luona
 • asuu samassa asunnossa oman lapsen tai avio- tai avopuolison lapsen kanssa. Silloin hän voi saada Kelalta yleistä asumistukea.
 • asuu omassa omistusasunnossa tai avio- tai avopuolisonsa omistusasunnossa.

Asumislisä on 80 % opiskelijan maksamasta vuokrasta. Jos vuokra on yli 252 euroa kuukaudessa, maksaa opiskelija itse loput. Asumislisä on 26,90 – 201,60 euroa kuukaudessa.

Opintotukea ei saa, jos opiskelija saa työttömyysturvaa, eläkettä tai hakija on työvoimatoimiston koulutuksessa.

Lisätietoa

Opintotuen hakeminen
Opintotuen hakemuslomakkeen saa Kelasta ja eri oppilaitoksista. Hakemuksen voi lähettää oppilaitokselle tai Kelalle. Kun haet opintotukea, sinun täytyy katsoa, että kaikki tiedot ovat hakemuksessa oikein. Jos ilmoitat jotakin väärin ja saat liikaa rahaa, sinun täytyy maksaa rahat takaisin. Sinun täytyy myös ilmoittaa, jos jokin asia muuttuu. Opintotukea saa heti, kun koulu alkaa. Opiskelija saa opintorahan joka kuukausi pankkitilille. Opiskelijan täytyy opiskella, jos hän haluaa saada opintotukea taas seuraavana vuonna.

Ulkomaalaisen opintotuki
Pysyvästi Suomessa asuva ulkomaalainen voi saada opintotukea, jos hän ensin asuu Suomessa 2 vuotta. Maahanmuuttaja voi saada opintotukea heti, kun hän tulee Suomeen, jos hän asuu pysyvästi Suomessa ja on:

 • pakolainen
 • turvapaikanhakija, jolla on oleskelulupa
 • pakolaisen tai turvapaikanhakijan perheenjäsen
 • paluumuuttaja
 • alle 18-vuotias, jos vanhemmat asuvat Suomessa pysyvästi

Opintotukihakemuksen voi lähettää oppilaitokselle tai Kelalle. Hakemuksessa täytyy olla ulkomaalaisliite. Sen saa oppilaitokselta tai Kelalta.

Koulumatkatuki
Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän opiskelee päivällä lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa, matka on yli 10 kilometriä ja lippu on yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelija maksaa lipusta 43 euroa itse ja lopun Kela. Koulumatkatukea ei voi saada esimerkiksi työvoimatoimiston järjestämään koulutukseen.

Lisätietoa
Kela, opintotuki

Sotilasavustus

Sotilas on mies tai nainen, joka on armeijassa. Alle 27-vuotias suomalainen mies on asevelvollinen. Jos mies tai nainen menee armeijaan, hänen avo- tai aviopuolisonsa voi saada sotilasavustusta, jos heillä on alle 18-vuotias lapsi. Avustus on eri ihmisillä erilainen. Kun Kela laskee, paljonko avustus on, täytyy ensin selvittää, mitkä ovat sotilaan perheen tulot ja omaisuus. Sotilas itse voi saada avustusta vuokraan, vesimaksuun, lainan korkoihin jne. Avustuksesta ei tarvitse maksaa veroa.

Lisätietoa

 

Viimeksi päivitetty 25.11.2009 14:00  

Google Translator


Infoa

Pieksämäen elinkeinoelämää

hallitsevat kauppa ja muut palveluelinkeinot. Teollisuudesta saa elantonsa vajaa kolmannes pieksämäkeläisistä. Metalliteollisuus ja mekaaninen puunjalostus sekä hyvinvointipalvelut ovat johtavia aloja.