Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Onko itäsuomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselytutkimukseen!

 

Nyt toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Myös ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydetään tuomaan esille.

Kyselyyn voi vastata 13.4.–6.5.2018 välisenä aikana osoitteessa:
https://forms.strafica.fi/suojatiekulttuuri/itasuomi

 

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke kartoittavat kyselytutkimuksella suojatiekulttuurin haasteita Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään mm. kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.

Linkki kyselyyn löytyy myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen internetsivuilta.

Liitteenä tiedote suojatiekyselystä.

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima ryhmä, jossa ovat  mukana keskeiset alueella liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot.