Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat

1 rakennettujen ja rakentamattomien kaavatonttien myyntiä
2 muun kuin edellä sanotun kiinteän omaisuuden myyntiä jos omaisuuden kirjanpitoarvo ja kauppahinta ovat alle 70 000 euroa
3 kiinteän omaisuuden ostamista kaupungille
4 vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta

5 vapautuksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräys-ten mukaan on sallittua
6 kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksi-en hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu
7 vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei tehtävää ole annettu lauta-kunnalle tai viranhaltijalle
8 talousarvion toteuttamisen edellyttämien lainojen ottamista
9 tilapäislainan enimmäismäärän vahvistamista
10 kaupungin riskien vakuuttamista
11 paikallista virka- ja työehtosopimusta
12 virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuk-senharkinnanvaraisten määräysten soveltamista, virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja
13 virkojen kelpoisuusehtojen muuttamista
14 selityksen antamista valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava

15 kaupungin omistamien rakennusten ja huoneistojen hallintaa ja ylläpitoa
16 rakennusten luonnospiirustusten hyväksyminen, ellei valtuusto ole tapauskohtaisesti pidättänyt itselleen hyväksymistä, vähäisten muutosten tekeminen valtuuston hyväksymiin luonnospiirustuksiin sekä rakennuspiirustusten hyväksymistä
17 talonrakentamiseen kuuluvien urakka- ja suunnittelusopimusten hyväksymistä
18 henkilöstön palkkausta
19 asuntolainsäädännössä kunnan toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei muuta ole säädetty tai määrätty

20 vesi- ja viemärilaitoksen toimialueen määräämistä

Kaupunginhallitus voi siirtää edellä mainittujen asioiden osalta ratkaisuvaltaa lautakunnalle, johtokunnalle, toimikunnalle tai viranhaltijalle.

 

 

KAUPUNGINHALLITUS V. 2015 – 31.5.2017

 
Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Puheenjohtaja
Erkki Huupponen, SDP
Kalevalankatu 57
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 040 846 0036
erkki.huupponen@pp.inet.fi
Seppo Kakkonen, SDP
Mustikkapolku 12
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 0400 854 812, 050 389 9336
seppo.kakkonen@weturitallit.fi
I varapuheenjohtaja
Johanna Lehvonen, Kesk.
Paaskoskentie 8
77220 NEUVOLA
p. 040 747 3892
johanna.lehvonen@surffi.fi
Anja Manninen, Kesk.
Koulupolku 2
76940 NENONPELTO
p. 040 869 6039
anja.k.manninen@gmail.com
II varapuheenjohtaja
Jaana Leskinen, Kok.
Veksinraitti 19
76850 NAARAJÄRVI
p. 0500 579 509
jaana.leskinen@kunnonkeskus.fi
Marja-Liisa Kähkönen, Kok.
Kohisenvantie 160
76850 NAARAJÄRVI
p. 050 918 2676
Marja.L.Kahkonen@gmail.com
Risto Ockenström, Kesk.
Kekkurintie 14
76850 NAARAJÄRVI
p. 015 611 756, 040 509 0060
risto.ockenstrom@gmail.com
Petri Karjalainen, Kesk.
Suholanrannantie 231 A
77330 VIRTASALMI
p. 0400 894 505
petri.karjalainen@virtasalmenviljatuote.fi
Heikki Häkkinen, Kesk.
Iivontie 100
77120 VENETMÄKI
p. 044 336 9082
heikki.hakkinen@venetmaki.fi
Arvo Levänen, Kesk.
Ruuhilammentie 102 A
77570 JÄPPILÄ
p. 0400 240 133
arvo@multalansora.fi
Kaija Viljakainen, Kesk.
Teerimäentie 5
76850 NAARAJÄRVI
p. 040 516 3756
kaija.viljakainen@pp.inet.fi
Marika Manninen, Kesk.
Virmasjärventie 721 b
77330 VIRTASALMI
marika.manninen@edu.pieksamaki.fi
Heikki Skyttä, Kok.
p.040 563 1433
heikki.skytta@whitewall.fi
Jari Nykänen, Kok.
p. 040 538 4489
Hanna Ylönen, SDP
Suonenjoentie 1050 a
76940 NENONPELTO
p. 050 336 3129
hanna.ylonen@pp.inet.fi
Kaija Kollanus, SDP
Lahnasentie 120
77110 PALTANEN
p. 040 505 5690
kaija.kollanus@hotmail.com
Alpo Salo, SDP
Pirttimäentie 268
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 040 809 8905
alpo.salo@gmail.com
Ari Kekäläinen, SDP
p. 0440 341 720
aritapio695@gmail.com
Tapio Klen, PS
Vanha Mikkelintie 16 C 21
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 0440 217 215
tapiokle@yahoo.com
Pirkko Peltoniemi, KD
Kontiopuisto 32 A 1
76120  PIEKSÄMÄKI
p. 0400 650 843
Piia Tenhunen, Vas.
Kartanontie 2-4 B 16
76130  PIEKSÄMÄKI
p. 044 799 5348
piia.tenhunen@pieksamaki.fi
Risto Mykkänen, Vas.
Näkinkuja 8
76120  PIEKSÄMÄKI
p. 050 441 3911
risto.mykkanen@pp2.inet.fi