Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kokousaikataulut

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSET LOPPUVUONNA 2017

Kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajankohdasta. Säännönmukaisten kokousten lisäksi toimielin pitää kokouksen myös puheenjohtajan katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Pieksämäen kaupunginhallituksen kokouspaikka on Latomon kellarikerroksen kokoushuone, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, ellei toisin päätetä. Kaupunginhallituksen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön kokouksen kokouskutsu ja esityslista tallennetaan kaupungin extranet palvelimelle viisi päivää ennen kokousta ja julkaistaan Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla. Kokouspäivä on maanantai ja kokoukset aloitetaan kello 15.00.

Kaupunginhallitus pitää alkuvuoden 2017 varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä:

14.8., 4.9., 25.9., 16.10., 6.11., 27.11. ja 18.12.

Tarvittaessa kaupunginhallitus pitää ylimääräisiä kokouksia tai jos joku näistä edellä mainituista kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

 

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSET LOPPUUONNA 2017

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Valtuuston loppuvuoden 2017 kokousajankohdat ovat:

11.9., 13.11. ja 11.12.

Talousarvioseminaari on 21.11.2017.

Kokoukset alkavat klo 18.00 Kanttilasalissa, Naarajärvellä, os. Vilhulantie 5.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSKÄYTÄNNÖT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO 2017

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajankohdan ja paikan. Säännönmukaisten kokousten lisäksi toimielin pitää kokouksen puheenjohtajan katsoessa sen tarpeelliseksi tai, kun enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntalain 63 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja on oikaisuvaatimusohjeineen pidettävä yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakkoon ilmoitettu. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa kokouksessa.  Teknisen lautakunnan kokouspaikka on Kanttilan kokoustila 3, osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi, ellei toisin päätetä. Teknisen lautakunnan kokouskutsu lähetetään kokousta edeltävänä torstaina teknisen lautakunnan extranettiin ja erikseen pyydettäessä paperisena. Kokoukset ovat keskiviikkona:

13.9., 11.10. ja 13.12.
ellei asioiden käsittely muuta vaadi. Kokousten aloitusajankohta on klo 18.00.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään vuonna 2017 yleisesti nähtävänä Kanttilassa, teknisen toimen neuvonnassa siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 pääsääntöisesti seuraavan aikataulun mukaisesti:

30.1., 27.2., 27.3., 8.5., 12.6., 28.8., 25.9., 30.10., 11.12. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Perusturvalautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja pöytä-kirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen tai perusturvan hallinnossa kokousta seuraavana keskiviikkona tai mikäli se on pyhäpäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä. Perusturvalautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muiden kuin salassa pidettävien asioiden osalta siten, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä perusturvan hallinnossa, Pieksämäen kaupungin virastossa Latomo Kauppakatu 1, tarkastamista seuraavana maanantaina klo 9.00 – 15.00, tai mikäli ko. maanantai on pyhäpäivä tai kaupunginvirasto on muutoin suljettu tällöin, niin pöytäkirja on yleisesti nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä.

 

 

OPETUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET LOPPUVUONNA 2017

 

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET LOPPUVUONNA 2017