Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Tekninen lautakunta

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan tehtävistä, tekninen lautakunta ratkaisee:

1. vuokralle annetun tontin ja muun alueen vuokrasopimukseen liittyvän asian
2. vuokratun ja rakennetun omakotitontin myymisen
3. tontteihin ja yleisiin alueisiin liittyvän tilusjärjestelyasian (alueiden vaihto, myynti, osto ja lunastus)
4. kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallintaan ja ylläpitoon liittyvän asian
5. tarvittavien maa-alueiden vuokralle ottamisen
6. maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnan toimivaltaan säädetyt asiat ja ne asiat, jotka em. lain mukaan voidaan siirtää valtuuston toimivallasta toiselle kunnan viranomaiselle, lukuun ottamatta raken-nusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä
7. liikennejärjestelyjä ja liikenteen ohjauslaitteita koskevat asiat
8. toimialaansa kuuluvien urakka- ja suunnittelusopimusten hyväksymisen
9. maa-ainesten ja metsän myyntiä koskevat asiat
10. kunnan leirintäalueviranomaiselle kuuluvat tehtävät
11. päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä
Kuopion kaupungin alueellinen jätelautakunta vastaa Pieksämäen kaupungin alueella jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seu-rantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Muilta osin jätehuollosta kunnalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää tekninen lautakunta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA V. 2013 – 31.5.2017

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Puheenjohtaja
Jari Nykänen, Kok.
p. 040 538 4489
Juha Laurikainen, Kok.
I varapuheenjohtaja
Mirja Loponen
Kiskokatu 1 C 11
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 040 545 8410
mirjakloponen@gmail.com
Leena Suhonen, Kesk.
Jäppiläntie 891
77570 JÄPPILÄ
p. 050 340 2466
leenasu@suomi24.fi
II varapuheenjohtaja
Terttu Salo, SDP
Pirttimäentie 286
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 045 131 5125
terttu.salo@rautalampi.fi
Anne-Mari Tarvonen, SDP
Kenttäkatu 5-7 B 39
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 040 516 1029
am_tarvonen@hotmail.com
Mari Blommendahl, Kok.
Pirttimäenkatu 35
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 040 519 9555
mari.blommendahl@pieksamaenkokoomus.fi
Eija Jäppinen, Kok.
Matti Heiskanen, SDP
Mustikkapolku 10
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 050 340 9743
matti.heiskanen@ppa.inet.fi
Heikki Martikainen, SDP
p. 044 218 9794
koivunen.martikainen@gmail.com
Sanna Hirvonen, Kesk.
sanna.p.hirvonen@gmail.com
Veli Pekka Myyryläinen, PS
Raimo Hämäläinen, KD
p. 044 551 1643
raimohamalainen42@outlook.com
Ilmo Utriainen, KD
p. 0400 559 265
ilmo.utriainen@pp.inet.fi
Kalevi Kaasinen, Kesk.
Pirttimäenkatu 12
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 015 348 488, 0500 348 488
kalevi.kaasinen@gmail.com
Marja Neuvonen, Kesk.
Pirttimäenkatu 20
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 015 615 226, 0500 404 853
markkuneuvonen@luukku.com
Jorma Karjalainen, Vihr.
Tahintie 21
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 040 744 6401
jorma.karjalainen@pp6.inet.fi
Mikko Hakkarainen
Jorma Kuhmonen, Kesk.
Mäntyseläntie 51 C
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 0500 611 816
kuljetus.j.kuhmonen@gmail.com
Kalevi Pailamo, Kesk.
Poikkitie 18
76100 PIEKSÄMÄKI
Anne-Maarit Perälä Rita Ruotsalainen, SDP
Annankuja 6 D 17
76130 PIEKSÄMÄKI
p. 050 589 8867
rita.ruotsalainen@gmail.com