Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Hallinto

Kaupungin hallinto sisältää luottamushenkilöorganisaation (kaupunginvaltuusto ja -hallitus ja tarkastuslautakunta), konsernijohdon, talous- ja henkilöstöhallinnon, työllisyyden hoidon ja yhteiset palvelut.

Kaupungin johto on esitelty päätöksenteko-osiossa.

Yleishallinto

Pieksämäen kaupungin tavoitteena on turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille sekä vahvistaa ja turvata kansanvaltaisuutta. Toiminnassa korostetaan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä yhteistyön ja tiedonkulun tärkeyttä.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talouden tunnusluvut

Tietohallintopalvelut

Tietohallinnon tehtävänä on tuottaa atk-palveluja kaupungin omien hallintokuntien käyttöön keskitetysti ja taloudellisesti. Keskeiset tehtävät ovat asiantuntijapalvelut (tietotekniset hankkeet, järjestelmien hankinta ja ylläpito), yksiköiden ylläpidettäväksi antamien sovellusten ja ohjelmien toimivuus määritetyillä työasemilla, toiminnan turvaaminen, ylläpito ja teknisten ongelmien selvittely, atk-verkon ylläpito ja tietoturvasta huolehtiminen yhdessä vastuualueiden kanssa.

Sisäisten asiakkaiden lisäksi palvelun tuottaminen Kuntalaskenta Oy:lle, Pieksämäen Haka Oy:lle ja Pieksämäen Vesi Oy:lle.

Tukipalvelut – tulosalue toimii kaupunkikonsernin alaisuudessa
 ja tulosalueella toimii seuraavat tulosyksiköt:

–         toimistopalvelut
–         ruoka- ja siivouspalvelut
–         tilapalvelut
–         rakennuttaminen

Henkilöstöä tulosalueella sen eri yksiköissä ja toiminnoissa on kaikkiaan noin 200 ja henkilötyövuosiksi muutettuna se on noin 180 htv, koska osa työntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti esim. osa-aikaeläkkeellä olevat henkilöt.

Yrityspalvelut

Yrityspalvelujen tavoitteena on tritystoiminnan edellytysten turvaaminen, alueen kilpailukyvyn säilyttäminen sekä maaseudun uuden yritystoiminnan edistäminen perinteisen maatilatalouden ohella. Kehityskykyisten ja -haluisten yritysten kartoittaminen ja tukeminen. Uusien työpaikkojen luominen kaupungin strategian mukaisesti.