Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

HUOLTAMO

Huoltamo-hankkeen tavoitteena on vähentää nuorten koulutuksen keskeyttämistä sekä nostaa tavoiteajassa koulutuksen läpäisseiden nuorten osuutta. Tätä kautta turvataan toisen asteen koulutuksen aloituspaikkojen säilyminen, alueellisen työvoiman sekä palvelujen saatavuus ja elinvoimaisuus Pieksämäellä. Olennaista on myös luoda taloudellisesti kestäviä työelämälähtöisiä yhteistyömalleja eri kouluasteiden sisällä ja niiden välillä, mikä mm. lisää niin pieksämäkeläisten kuin ulkopaikkakuntalaisten nuorten kiinnostusta opiskella Pieksämäellä ja sitä kautta kiinnittyä Pieksämäelle.

Huoltamon aikana kehitetään toisen asteen koulutuksen työelämälähtöisyyttä luomalla mahdollisuuksia opiskella osa tutkinnosta käytännön työpaikoilla siten että teoriapainotteinen opiskelu vähenee. Koulutusta pilotoidaan siten, että kaksi toisen asteen linjojen opetussuunnitelmaa rakennetaan ja muokataan siten, että osa opinnoista suoritetaan työelämälähtöisesti Hiekanpään alueella tai kaupungin eri yrityksissä. Pyritään löytämään keinoja yksilöllisten opinpolkujen ja osasuoritusten mahdollistamiseksi, joka palvelisi niin nuoria kuin TE-palvelujen piirissä olevia nuoria. Mallinnetaan työvaltainen oppimispolku, jossa hyödynnetään aiemmin karttunutta osaamista sekä ammatillisen osaamisen tunnistamista sekä tunnustetaan se osaksi tutkinnon suorittamista. Tuetaan elinikäistä oppimista järjestämällä valmennusta, jonka tarjoajana voi olla niin korkeakoulu kuin 2. asteen oppilaitoskin.

Hankkeessa keskitetään ja kehitetään nuorten ohjauspalveluita yhtenäistämällä elämänkaarikylän eri oppilaitosten oppilashuolto ja tarjoamalla matalankynnyksen palveluita niin peruskoululaisille nivelvaihetyössä kuin toisen asteen opiskelijoille ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Huoltamossa kehitetään myös ennaltaehkäisevää perhetyötä, joka on tulevaisuudessa osa oppilas- ja opiskelijahuoltojärjestelmää.

Pieksämäen Seudun Liikunta ry. toimii Huoltamo-hankkeen osatoteuttajana. Heidän OppiPajan tavoitteena on kehittää työvaltaisia, oppilaitosten perustoimintaa tukevia yksilöllisiä koulutuspolkuja niin oppilaitoksissa kuin työpajalla sekä mallintaa nuorten työpajatoiminta ja sen palvelut osaksi Hiekanpään elämänkaarikylää. Oppipajan konkreettinen toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen. Ensimmäisen osa-alueen keskiössä on avoimen oppimisen tukipisteen kehittäminen yhteistyöoppilaitokseen. Malli sisältää kokonaisvaltaisen opiskelun tuen ja palveluohjauksellisen työotteen sekä työvaltaisen opiskelu- ja uravalmennustoiminnan jatkokehittämisen ja hyvien käytänteiden viemisen työelämään. Mallia kehitetään työpajapedagogisesta viitekehyksestä, avainkäsitteinä ja päämäärinä opintojen läpäisyn tehostaminen, opintojen reaaliaikaisuus ja elämänhallinnan tuki. Toiminnan toisena painopisteenä on ajatus elinikäisestä oppimisesta. OppiPajassa kehitetään paikallista työpajatoimintaa opinnollistamisella eli jo kertyneen osaamisen selvittämisellä, uuden osaamisen tunnistamisella ja sen dokumentoimisella sekä näkyväksi tehdyn osaamisen hyödyntämisellä nuorten jatkopolkuja rakennettaessa. Nuorten työpajan oppimisympäristöt pilotoidaan Esedun kanssa ja tulevaisuudessa mallinnetaan työvaltaisten opintojen malli koko Hiekanpään elämänkaarikylän alueelle.

Hiekanpään elämänkaarikylän yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen allekirjoittamalla strategisen kumppanuussopimuksen huhtikuussa 2014. Yhteistyökumppaneita ovat Pieksämäen kaupunki, Bovallius-säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Kirkkopalvelut ry ja Vaalijalan kuntayhtymä. Hanketta on valmisteltu kaikkien kumppanuussopimuksen allekirjoittaneiden tahojen kanssa.

Huoltamo-hanketta osarahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toimintakausi on 1.1.2015-31.12.2016.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää!

Hankepäällikkö Johanna Koponen, puh. 044 799 5608, johanna.koponen(at)pieksamaki.fi

Hanketyöntekijä Ria Juhanpelto, puh. 044 799 5623, ria.juhanpelto(at)pieksamaki.fi

Hankekoordinaattori Tommi Piirainen, puh. 044 0348 706, tommi.piirainen(at)psliikunta.com

Hanketyöntekijä Sanna Korhonen, puh. 044 0348 708, sanna.korhonen(at)psliikunta.com

Lue lisää http://hiekkis.pieksamaki.fi/hankkeet/huoltamo/