Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Tiedoksianto ekaluokkalaisille

kirja_0

TIEDOKSIANTO TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE LÄHIKOULUSTA

Lukuvuoden 2017-18 koulutyö aloitetaan keskiviikkona 9.8.2017.

 

Kaupungissa aloittaa yhteensä 137 oppilasta ensimmäisen luokan.

Opetusjohtaja on osoittanut tiedossa oleville, vuonna 2010 syntyneille

oppivelvollisille lähikoulun. Tiedoksianto lähikoulusta on lähetetty

huoltajille viikolla 8.

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan johonkin muuhun kuin osoitettuun

kouluun, tulee sitä koskeva hakemus perusteluineen toimittaa

haettuun kouluun 17.3.2017 mennessä. Ns. toissijaiseen kouluun

sijoittamispäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti.

 

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin,

jos hänellä psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta.

Lapselle voidaan myös antaa lupa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin mainittujen selvitysten perusteella.

Näitä koskevat hakemukset lausuntoineen tulee toimittaa koulutoimistoon 17.3.2017 mennessä.

 

Tutustumispäivä keskiviikko 17.5.2017 Harjun koulu, Kontiopuiston koulu ja Maaselän koulu.