Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kulttuurikasvatussuunnitelma

kops
Pieksämäen peruskoulujen kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksen lähtökohtana on kulttuurikasvatuksen aseman vahvistaminen peruskouluissa.
Kulttuurikasvatuksella välitetään kulttuuriperintöä tuleville sukupolville ja vahvistetaan yksilön omaa minäkuvaa. Kulttuurikasvatus lisää ymmärrystä muita kulttuureita kohtaan samalla kun se vahvistaa omaa kansallista identiteettiä. Taidekasvatuksen menetelmien avulla lapsi tai nuori voi löytää omia luontevia tapoja oppimiselleen. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisella kouluissa voidaan varmistaa oppilaiden oikeus saada kulttuurikasvatusta koko peruskoulun ajan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on, että jokainen oppilas saa kokemuksia ja elämyksiä taiteesta, sekä tiedon siitä mitä taiteella ja kulttuurilla tarkoitetaan. Kulttuurikasvatus on opetussuunnitelman muodossa tavoitteellista ja jäsentynyttä. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja lähtee samalta arvopohjalta. Kulttuurikasvatussuunnitelma antaa välineitä kulttuurikasvatukseen ja opetukseen ja tukee opetuksen ja kulttuuritarjonnan suunnittelua. Yhteisenä tavoitteena on rikastuttaa ja laajentaa opetuksen sisältöä.

Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamista varten kouluille on laadittu vaihtoehtoisia toteutustapoja, joiden pohjalta koulut toteuttavat omatoimisesti kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatus ei siis ole erillinen osa-alue, vaan sen tarkoitus on integroitua osaksi eri oppiaineiden aihe- ja ainekokonaisuuksia.