Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Ajankohtaista

KUNNALLISEN JA YKSITYISEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 28.5.2017 ASTI

Tervetuloa vastaamaan varhaiskasvatusta (päivähoito ja esiopetus) koskevaan asiakaskyselyyn, joka on suunnattu kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasperheille. Vastausaikaa on 28.5.2017 asti. Varhaiskasvatuslaki 580/2015 edellyttää varhaiskasvatuksen säännöllistä arviointia, jota toteutetaan monella tavalla mutta yksi erittäin tärkeä osuus on saadulla asiakaspalautteella. Tästä syystä toivomme, että mahdollisimman moni jaksaisi vastata tähän kyselyyn. Asiakaskyselyjen kautta palvelun arviointi on yksi keino päästä osallistumaan varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Mielipiteenne on meille tärkeä. Arviointi suoritetaan asteikolla 0-5 (5= erinomainen/erinomaisesti/vastaa erittäin hyvin näkemystäni, kun taas 1= huono/huonosti/ ei vastaa näkemystäni, 0= en osaa sanoa).
Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä:

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyyn pääset vastaamaan tästä:

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön lokakuussa 2016

Tiedote varhaiskasvatuslain muutoksista  1.8.2016

  • Oikeus 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen Muuttuneen varhaiskasvatuslain mukaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa silloin kun toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona. Pieksämäellä varhaiskasvatusta tarjotaan lapsille näissä tilanteissa perheen valinnan mukaan joko viitenä päivänä viikossa klo 8:sta 12:een, tai kolmena päivänä viikossa klo 8:n ja 16:n välisenä aikana, siten että viikkotuntimäärä on max 20 tuntia. Varhaiskasvatuslain mukaan lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi, tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Huoltajat tekevät tarpeesta selvityksen lomakkeella, jonka saa päivähoitopaikasta tai kaupungin verkkosivuilta. Hoitoaika sovitaan näissä tapauksissa klo 8.00 – 16.00 välille.
  • Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen Lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitopaikkaan, jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä. Huoltajan jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen hoitoon säilyy kahden kuukauden ajan.
  • Oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään päivähoitoon Lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi, tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Huoltajat tekevät tarpeesta selvityksen lomakkeella, jonka saa esiopetuspaikasta tai kaupungin verkkosivuilta. Hoitoaika sovitaan näissä tapauksissa klo 8.00 – 16.00 välille.
  • Henkilöstömitoituksen muutos päiväkodeissa Valtioneuvosto hyväksyi myös asetusmuutoksen, jolla muutettiin päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta. Nykyisen 7 lapsen sijasta päiväkodissa tulee elokuun alusta lukien olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa (8) lasta kohden. Alle 3-vuotiaiden lasten henkilöstömitoitusta ei muutettu. Pieksämäen koulutuslautakunta päätti säilyttää myös kolme vuotta täyttäneiden lasten henkilöstömitoituksen ennallaan 1/7 lasta.