Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Ajankohtaista

 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KESÄ 2017:
Päivähoitotoimisto on suljettuna 3.7. – 21.7. Palveluohjausta numerosta 044 5883306 ajalla 3.-7.7. ja numerosta 044 0882335 ajalla 10.-21.7.
Päivystävät päiväkodit ajalla 26.6. – 31.7.2017 ovat Hiekanpään päiväkoti, os. Huvilakatu 27 ja Maaselän päiväkoti os. Seunalantie 4, Naarajärvi.

KUNNALLISEN JA YKSITYISEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 28.5.2017 ASTI. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 37 kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperhettä ja 9 yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasperhettä. Kiitokset vastaajille!

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ovat Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittava. Pieksämäen kaupungin koulutuslautakunta hyväksyi 29.5.2017 kokouksessa Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman, jota tulee noudattaa 1.8.2017 alkaen kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatussuunnitelman noudattaminen koskee kunnan omaa varhaiskasvatusta ja kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta sekä kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa.

Pieksämäen kaupungin vasu 01082017_

Tiedote varhaiskasvatuslain muutoksista  1.8.2016

  • Oikeus 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen Muuttuneen varhaiskasvatuslain mukaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa silloin kun toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona. Pieksämäellä varhaiskasvatusta tarjotaan lapsille näissä tilanteissa perheen valinnan mukaan joko viitenä päivänä viikossa klo 8:sta 12:een, tai kolmena päivänä viikossa klo 8:n ja 16:n välisenä aikana, siten että viikkotuntimäärä on max 20 tuntia. Varhaiskasvatuslain mukaan lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi, tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Huoltajat tekevät tarpeesta selvityksen lomakkeella, jonka saa päivähoitopaikasta tai kaupungin verkkosivuilta. Hoitoaika sovitaan näissä tapauksissa klo 8.00 – 16.00 välille.
  • Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen Lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitopaikkaan, jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä. Huoltajan jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen hoitoon säilyy kahden kuukauden ajan.
  • Oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään päivähoitoon Lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi, tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Huoltajat tekevät tarpeesta selvityksen lomakkeella, jonka saa esiopetuspaikasta tai kaupungin verkkosivuilta. Hoitoaika sovitaan näissä tapauksissa klo 8.00 – 16.00 välille.
  • Henkilöstömitoituksen muutos päiväkodeissa Valtioneuvosto hyväksyi myös asetusmuutoksen, jolla muutettiin päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta. Nykyisen 7 lapsen sijasta päiväkodissa tulee elokuun alusta lukien olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa (8) lasta kohden. Alle 3-vuotiaiden lasten henkilöstömitoitusta ei muutettu. Pieksämäen koulutuslautakunta päätti säilyttää myös kolme vuotta täyttäneiden lasten henkilöstömitoituksen ennallaan 1/7 lasta.