Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Tukea kotona asumiseen

      *  Apuvälineet
      *  Apuvälineiden saatavuusperusteet apuvälineryhmittäin
      *  Asunnon muutostyöt
         Ohje ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustukseen (pdf-lomake)
       *  Järjestö- ja yhdistystoiminta
       *  Kotihoito
         *  Esite kotihoito
         *  Esite peltokartano
      *  Kotisairaala
      *  Palvelukeskusten hoitajavastaanotto
      *  Palveluseteli Palveluseteliopas
      *  Tukipalvelut
          *  Tukipalveluhakemukset;
             Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan
             ja kuljetuspalveluhakemus
     *  Veteraanien palvelut
         *  Pieksämäen kaupungin veteraaniopas
         *  Rintama- ja sotaveteraanien kuntoutushakemus
         *  Sotainvalidien kuntoutushakemus
         *  Lottakuntoutuksen hakulomake ja hakeminen
    * Yksityiset kotihoidon tukipalveluiden tuottajat asiakkaille
    * Vanhusneuvosto