Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Tukea kotona asumiseen

      *  Apuvälineet

 

       *  Apuvälineiden saatavuusperusteet apuvälineryhmittäin

 

       *  Asunnon muutostyöt
       *  Ohje ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustukseen
           (pdf-lomake)

 

       *  Järjestö- ja yhdistystoiminta

 

       *  Kotihoito 
       *  Esite kotihoito
       *  Esite peltokartano
     
       Palvelukeskusten hoitajavastaanotto
       *  Palveluseteli Palveluseteliopas

 

      *  Tukipalvelut   *  Tukipalveluhakemukset; Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan            ja kuljetuspalveluhakemus

 

      *  Veteraanien palvelut      
      *  Pieksämäen kaupungin veteraaniopas
      *  Rintama- ja sotaveteraanien kuntoutushakemus 
     *  Sotainvalidien kuntoutushakemus     
     *  Lottakuntoutuksen hakulomake ja hakeminen

 

     * Yksityiset kotihoidon tukipalveluiden tuottajat asiakkaille

 

     * Vanhusneuvosto