Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Ikäneuvola

Ikäneuvolaan on koottu yhteiseen yksikköön ikäihmisten palvelujen hallintoa ja erityistyöntekijöitä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi.

Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja 
Va. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Margit Laaksonen
Tapparakatu 1-3 pohjakerros, 76100 Pieksämäki
puh. 044  588 3353.

Toimii vanhusten ja vammaisten palveluissa kotihoidon ja palveluasumisen, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon yleisen johtamisen ja kehittämisen vastuuhenkilönä. On kaupungin Vammaisneuvoston sihteeri.

Eläkeikäisten neuvolan terveydenhoitaja 
Tapparakatu 1-3 pohjakerros, 76100 Pieksämäki
Terveydenhoitaja Sari Matilainen, puh. 044 368 6762.

Terveydenhoitaja ohjaa ja neuvoo ikäihmisiä terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä niiden varhaiseen toteamiseen liittyvissä asioissa. Kohderyhmä on yli 65-vuotiaat ikäihmiset. Laaja terveystarkastus tehdään 70-vuotiaille. Terveystarkastukset tarvittaessa; esim. lääkärin suosituksesta, omaisten toiveesta ja omaishoitajien terveystarkastukset.
Terveydenhoitajalle on ajanvaraus. Soittoaika klo 11 -12 maanantaista torstaihin, perjantaisin suljettu.

SAS-ryhmä
S =Selvitetään asiakkaan tilanne ja toimintakyky, A= arvioidaan asiakkaan hoidon tarve, S = sijoitetaan hänet oikeaan ja tarpeidenmukaiseen palveluun.

SAS-työryhmä on perusturvan yhteistyöryhmä vanhusten palveluissa. Siihen kuuluvat Pieksämäellä hoiva- ja kuntoutusosaston ylilääkäri, SAS-hoitaja sekä vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä. Työryhmän tehtävänä on arvioida ja sijoittaa hoidon tarpeessa olevat henkilöt oikeisiin ja asianmukaisiin palveluihin huomioiden mahdollisuuksien mukaan asiakkaan ja omaisten toiveet.

SAS-hoitaja 
Sairaanhoitaja Merja Moilanen
Tapparakatu 1-3 pohjakerros Ikäneuvola
76100 Pieksämäki
puh. 044  368 6821.
SAS-hoitaja koordinoi asiakkaiden sijoittumista eri hoitomuotoihin. Tavoitteena on, että jokainen hoitopaikkaa tarvitseva pääsisi hänen hoidontarpeensa kannalta sopivimpaan paikkaan.  SAS-hoitaja toimii myös lyhytaikaishoidon yhdyshenkilönä.
Hoitopaikkahakemukset toimitetaan SAS-hoitajalle.

Muistihoitaja
Sairaanhoitaja Helena Soikkeli
Tapparakatu 1-3 pohjakerros Ikäneuvola
76100 Pieksämäki
puh. 044 088 2328.
Tekee muistitestejä kotona asuville henkilöille, antaa asiantuntija-apua muistiongelmaisille asiakkaille ja heidän omaisilleen. On käytettävissä heti muistisairauden toteamisen jälkeisissä tilanteissa tukena, tiedon ja ohjauksen antajana, ja myöhemmin häneen voi ottaa yhteyttä tarpeen mukaan muistisairaan hoitopolun varrella. Muistihoitaja tekee kotikäyntejä pyydettäessä.

Kotihoidon päihde- ja mielenterveystyön vastuuhoitaja
Terveydenhoitaja Marjatta Väisänen
Tapparakatu 1-3 pohjakerros Ikäneuvola
76100 Pieksämäki
puh. 0400 855 759.
Tukee kotihoidon tiimejä asiakkaiden päihde- ja mielenterveystyössä. Tekee kotikäyntejä asiakkaiden kotiin. Toimii kotihoidon asiakkaiden asioissa yhteyshenkilönä päihde- ja psykiatrisen poliklinikan työntekijöihin päin ja tekee yhteistyötä näiden kanssa asiakkaiden kotona asumisen onnistumiseksi. On myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden yhteyshenkilö heidän kotiutustilanteissaan sairaalasta, perusterveydenhuollon osastoilta tai muista laitoksista sekä tarvittaessa omalääkärin vastaanotolle päin. Tekee moni ammatillista yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa sekä yksilötasolla että palvelujen kehittämiseksi laajemmin.

 

Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan

 

Ikäihmisten_palveluopas_2015