Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoitotoimisto Tapparakadulla
Kotihoitotoimisto Tapparakadulla
Kotihoito tarjoaa maksullista hoivapalvelua asiakkaan luona. Hoito voi olla kotipalvelua, perushoitoa ja sairaanhoitoa.

KotihoitoTavoitteena on turvata asiakkaan kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään tukemalla asiakkaan omaa toimintakykyä tarvittavien palveluiden avulla. Kotihoitoa on mahdollista saada ympäri vuorokauden. Kotona asumisen tueksi voidaan käyttää kotihoidon palveluiden lisäksi erilaisia tukipalveluita, kuten ateriapalvelu ja turvapuhelin (ks. kotihoidon tukipalvelut). Hoidon perustana on jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laadittu palvelu- ja hoitosuunnitelma, jota päivitetään hoidon tarpeen mukaan. Asiakaskohtaisesti voidaan laatia myös erillinen kuntouttava hoitosuunnitelma. Kotihoitoa on mahdollista saada perusturvalautakunnan päättämien saatavuuskriteereiden mukaisesti. Kotiutusyksikkö ottaa vastaan kotihoidon tilaukset ja tekee palvelutarpeiden arvioinnit. Julkisen kotihoidon rinnalla toimii yksityisiä palvelun tuottajia sekä erityistyöntekijöitä (mm. muisti-, päihde- ja mielenterveyshoitaja sekä fysioterapeutti). Kotihoitoyksiköiden kautta kotihoidon asiakkaillamme on myös mahdollisuus saada hoitotarvikkeita, kuten vaippoja.

Kotihoidon palvelujen piiriin pääsyn perusteet
Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta
Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta
Kuljetustukihakemus (=sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus)

Uusi asiakas; ilmoitus aina kotiutushoitajan kautta, puh. 044 588 3845.

Entisen kotihoidon asiakkaan kotiutuessa (esim. osastolta) yhteys suoraan tiimin sairaanhoitajaan:
Kantakaupungin itäinen yksikkö, sairaanhoitaja, puh. 044 368 68 22 tai 044 368 6820
Kantakaupungin läntinen yksikkö, sairaanhoitaja, puh. 044 368 6824 tai 044 588 368 68 23
Naarajärven yksikkö, sairaanhoitaja, puh. 044 368 6826 tai 044 368 6829
Jäppilän yksikkö, sairaanhoitaja, puh. 044 368 6833
Virtasalmen yksikkö, sairaanhoitaja, puh. 044 368 6832

***************************

Kotisairaala

Kotisairaala (ks. kotihoidon yksiköt ja henkilöstö) on kotona annettavaa sairaalatyyppistä hoitoa ja hoivaa, jota toteutetaan asiakkaan suostumuksella kunnon ja hoitomenetelmien salliessa hänen kotonaan. Asiakkaat tulevat pääasiassa ensiavusta, oman lääkärin vastaanotolta, osastoilta ja kotihoidosta. Hoitoon tarvitaan lääkärin lähete ja osastohoidosta siirtyvältä myös hoitotyön lähete. Vastuulääkärinä toimii kotihoidon ylilääkäri tai poliklinikan lääkäri.

Tavallisimpia hoitoryhmiä ovat mm:
•    lievien infektioiden iv ja im -hoidot
•    matalien trombien hoidot
•    iv-nesteytys kuivumistilanteissa
•    diabeteksen tasapainotus
•    saattohoito
•    tehostettu kotiutus pitkän laitoshoidon jälkeen.

***************************

Kotihoidon yksiköt ja henkilöstö

Henkilöstöön kuuluu niin sosiaali- kuin terveydenhuollonkin koulutuksen saaneita. Kotihoitoa toteutetaan alueellisina yksiköinä. Kotiutusyksikkö ottaa vastaan kotihoidon tilaukset ja tekee palvelutarpeiden arvioinnit.
Yhteystiedot (sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi ).

Kotihoidon johtaja Kaija Heiskanen, puh. 044 799 5686

Kotisairaala, klo 7.00-21.00, puh. 044 368 6830
Kotiutushoitaja, puh. 044 588 3845
Yöhoito, klo 21.00-7.00, puh. 044 588 2298.

Aluevastaava, puh. 044 588 2316

Kantakaupungin itäinen yksikkö, klo 7.00–21.00, puh. 044 588 2367 tai
044 588 2390 (Kontiopuisto, Tahiniemi, Toikanniemi, Keskuskatu–Vanha Mikkelintie)
sairaanhoitaja, puh. 044 368 68 22 tai 044 368 6820

Kantakaupungin läntinen yksikkö, klo 7.00–21.00, puh. 044 588 2369 tai 044  588 2297 (Harju, Pappilanmäki, Viljelyksentien alue ja Keskuskatu-Savontie)
Sairaanhoitaja, puh. 044 368 6824 tai 044 368 6823

Karjalankadun palveluasunnot
Karjalankatu 26-34 A, 76100 Pieksämäki
Hoitajat, puhelin 015 787 8214  tai  015 787 8215 tai  015 787 8216

Aluevastaava Eija Tikkanen, puh. 044 588 3307

Naarajärven yksikkö, klo 7.00 – 21.00, puh. 044 588 3804 (Seunala) tai
044 588 3844 (Mikontie), sairaanhoitaja, puh. 044 368 6826 tai 044 368 6829

Jäppilän yksikkö, klo 7.00–21.00, puh. 015 610 187
Sairaanhoitaja, puh. 044 368 6833

Avopalvelukeskus Peltokartano
Heikinlammentie 4 B, Jäppilä, päivätoiminnasta lisätietoja Tuula Laitiselta, puh. 044 588 2315
Kotihoito, puh. 015 610 187.

Jäppilän taajamassa sijaitsee avopalvelukeskus Peltokartano, jossa järjestetään erilaisia tukipalveluja kotona asuville ikäihmisille: ateriointimahdollisuus, pyykkipalvelut, saunotuspalvelu, päivätoiminta. Palvelukeskuksen tiloissa on kotihoidon tiimitilat.
Peltokartanon yhteydessä ja läheisyydessä on myös Jäppilän vanhustentalosäätiön vuokra-asuntoja, joihin hakulomakkeita saa kotihoidon tiimivastaavalta ja isännöitsijä Pertti Lapilta. Avopalvelukeskus ei tarjoa palveluasumista eikä ympärivuorokautista hoitoa.

Virtasalmen yksikkö, klo 7.00–21.00, puh. 044 588 3856
Sairaanhoitaja, puh. 044 368 6832

Varahenkilöstö

Palveluohjaaja, puh. 0400 855 721

Lapsiperheiden kotipalvelu
Palveluohjaus
IkäNeuvo-puhelin
Veteraaniyhdyshenkilö
Sotainvalidien avopalvelut

Vs. vanhusten sosiaalityöntekijä Mirja Kääriäinen
puh. 044 368 6737
. Hänen kauttaan hoituu ikäihmisten perhehoito ja toimeentulotukiasiat.

Vanhusten sosiaalityö
Vanhusten vuokra-asunnot

*****************************

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Palvelua voivat saada lapsiperheet, jotka perustellun syyn vuoksi tarvitsevat apua kodinhoidollisissa tehtävissä tai lastenhoidossa. Avuntarve arvioidaan yksilöllisesti.

Avun tarpeen syynä voi olla esim.
• raskauden tai synnytyksen vaatima erityinen palveluntarve
• vanhemman väsyminen tai uupuminen
• vanhemman sairastuminen
• äkillisestä kriisistä tai erityistilanteesta johtuva tilapäinen käytännön
avun tarve

Hoitojakso voi olla tilapäinen äkillinen tarve tai suunniteltu pidemmän aikavälin apu.

Lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea soittamalla kotihoidon palveluohjaaja Henna Vasaralle (puh. 0400 855721), joka arvioi yhdessä perheen kanssa avun ja palvelun tarpeen. Palveluohjaaja tekee perheille palvelu- ja hoitosuunnitelman, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään.

Kotipalvelua voidaan myöntää joko kunnan omana palveluna tai palvelusetelinä. Pieksämäen kaupungin kotihoidossa työskentelee kaksi osa-aikaista kodinhoitajaa sekä yksi lähihoitaja, jotka on keskitetty lapsiperheiden kotipalveluun. Palvelusetelillä perhe voi ostaa kotipalvelua yksityiseltä yritykseltä.

Kotipalvelu on maksullista. Tilapäisestä palvelusta peritään käyntimaksu. Säännöllisen kotipalvelun (esim. palvelua 1 x vk useamman viikon ajan) kuukausimaksu määräytyy perusturvalautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti ja perheen bruttotulot huomioon ottaen. Palveluseteli puolestaan on arvoltaan 7-25 €/h perheen tuloista riippuen. Palveluseteleitä myönnetään kunnan määrärahojen puitteissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (21 §) mukaista toimintaa.

**************************

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluita voi tilata oman alueen aluevastaavalta. Tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat maksut.
Kantakaupungin aluevastaava Kirsti Piispanen, puh. 044 588 2316.
Naarajärven, Jäppilän ja Virtasalmen aluevastaava Eija Tikkanen, puh. 044 588 3307.

Aterioiden kotiinkuljetus

Lämmin ateria kuljetetaan arkipäivisin (ma–pe). Viikonlopuksi kuljetetaan kylmä ateria perjantaisin. Ateria sisältää lämpimän/ kylmän ruuan, salaatin ja jälkiruuan. Ateriat perutaan oman alueen aluevastaavalle.

Ateriointimahdollisuus

Seuraavissa kaupungin omissa palvelupisteissä voivat käydä aterioimassa henkilöt, joille on ateriointimahdollisuus myönnetty:
•    Jäppilän avopalvelukeskus, Peltokartano, Heikinlammentie 4 B,
77570 Jäppilä
•    Ystävän tupa, Seunalantie 6, 76850 Naarajärvi
•    Mikontien vanhusten talojen kerhohuone, Mikontie 3, 76850
Naarajärvi
•    Palvelukeskus Kivitasku, Sepäntie 26, 77330 Virtasalmi.

Kauppapalvelu

Yksityinen palveluntuottaja pakkaa ja kuljettaa ostokset asiakkailleen tiettyinä päivinä. Virtasalmella kotihoito hoitaa kauppapalvelun. Asiakkailta edellytetään tiliasiakkuutta kauppaan: kantakaupungissa S-market, Naarajärvellä K-market Neilikka sekä Virtasalmella ja Jäppilässä Sale. Tiliasiakkuuslomakkeita saa kaupasta tai palvelun tuottajalta. Lisätietoja kauppapalvelusta saa kotihoidon aluevastaavilta.

Turvapalvelu

Tavalliseen kiinteään puhelimeen tai matkapuhelimeen liitetään turvapuhelinlaite + rannekehälytin. Äkilli-sen sairauskohtauksen tai muun vastaavan syyn takia rannekehälytinpainiketta painettaessa avautuu puheyhteys hälyttävän henkilön ja hälytysten vastaanottokeskuksen välille. Kotihoidon yksiköt tekevät turva-hälytyskäynnit klo 7-21, öisin kotihoidon yöpartio.
Yhteyshenkilö: lähihoitaja Mirja Turunen, puh. 044 787 4042. Turvapuhelimien tilaukset ja asennukset sekä EHKO/HEHKO kotikäynnit.
Kotihoitotoimisto
Rantarivitalo C-rappu alakerta
Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki.

Turvapalvelun tilauskaavake Mainiovire

 

Päivätoiminta

Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään sekä edistää ikääntyneen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Päivätoiminnan tavoitteena on lisäksi tukea omaishoitajien jaksamista.

Päivätoimintapäivä sisältää ohjattua kuntosali- ja viriketoimintaa sekä aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin. Päivätoimintaan osallistuminen maksaa 16,10 €/kerta (kuljetus kustannettava itse), osapäivätoiminta 7,90 €/kerta ja saunojilta peritään saunamaksu 3,70 €/kerta.

Kuntouttavaan päivätoimintaan valitaan ensisijaisesti asiakkaita, joilla on heikentynyt fyysinen toimintakyky, muistiongelma tai muu yksilökohtainen tarve.

Yhteyshenkilö: vastaava päivätoiminnanohjaaja Tuula Laitinen, puh. 044 588 2315.

Toimipisteet:
Toimintakeskus Kerttula, Seunalantie 10, Naarajärvi, puh. 044 588 3861
Palvelukeskus Peltokartano, Heikinlammentie 4 B Jäppilä, puh. 0400 855 791.

Hakemus Kerttulan päivätoimintaan

**************************

Kotikuntoutus

Asiakas voi saada kotona toteutettavaa fysioterapiaa silloin kun hän ei toimintakykynsä rajoitteen vuoksi pysty tulemaan terveyskeskukseen fysioterapeutin vastaanotolle. Asiakasmaksu on 7,50 € / käyntikerta.

Kotikuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete, mutta ohjaus-, neuvonta ja apuvälinearviot voidaan toteuttaa asiakkaan tai hänen läheisensä pyynnöstä.

Fysioterapeutti Maarit Ikävalko, puh. 0400 855 615
Fysioterapeutti Auli Taskinen, puh. 044 588 2357

**************************

Sotainvalidien palvelut

Sotainvalideille, joiden haitta-aste on yli 20 % korvataan Valtiokonttorin toimesta kotihoitopalveluja,ja tukipalveluja tai laitoshoitoa.

Yhteyshenkilö: vs. palveluohjaaja Eija Määttänen, puh. 0400-855721
Kotihoitotoimisto, Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki, eija.maattanen@pieksamaki.fi

****************************

Kotihoidon maksut

Kotihoidosta peritään maksua asiakasmaksulain mukaisesti. Maksuperusteista saa tarkempaa tietoa aluevastaavilta.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

*****************************

IkäNeuvo-puhelin, puh. 0400 855 793 (ma-pe klo 9-11)

IkäNeuvo-puhelin on ikäihmisten oma neuvontapalvelu.
Neuvontapalvelun tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaita ja vahvistaa heidän selviytymistään ja hyvinvointiaan kotona. Palvelulla pyritään siihen, että ikääntyvä tuntee olonsa turvalliseksi kotona ja että hänellä on tietoa siitä, mistä apua saa tarvittaessa.

IkäNeuvo-puhelimesta saa tietoa mm. seuraavista asioista:
–    kotiin saatavista palveluista (mm. kotihoito, turvapalvelu, kotiin
kuljetettu ateria)
–    taloudellisista etuuksista
–    asumisesta ja erilaisista asumisvaihtoehdoista
–    harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista
–    palveluseteleiden käyttömahdollisuuksista.

Neuvonta on maksutonta, luottamuksellista ja yksilöllistä. Tarvittaessa voit varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen tai kotikäyntiin.

Neuvontapuhelimeen vastaa kotihoidon palveluohjaaja Henna Vasara.

*****************************

Kotihoidon projektit

Virtuaalinen mallinnus- ja tutkimusympäristö -projekti
Virtuaalinen mallinnus- ja tutkimusympäristö: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen

Tehokas ja vaikuttava hyvinvointipalvelutuotanto -hanke Teva
https://sites.google.com/site/tevahyvinvointipalvelutuotanto/

*****************************

Ikäihmisten_palveluopas_2015

Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan

Yksityiset_kotihoidon_tukipalveluiden_tuottajat (ilmoituksen varaiset)