Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Mielenterveyspalvelut


Psykiatrian poliklinikka tarjoaa palveluja aikuisväestölle elämäntilannekriiseissä ja mielenterveysongelmissa. Kuntoutusyksikkö kuntouttaa pitkäaikaisen hoidon ja kriisitilanteissa lyhytaikaisen hoidon tarpeessa olevia henkilöitä.

Psykiatrian poliklinikka ja kuntoutustyöryhmä

Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki
puh. 015 788 4420

Avoinna ma-to klo 8-16.00, pe klo 8.00-14.00
Lääkäripäivystystä ei ole.

Henkilökunta koostuu ylilääkärijohtoisesta moniammatillisesta työryhmästä. Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut (alle 18-vuotiaat) ovat perheneuvolassa Naarajärvellä: Kanttila, Vilhulantie 5.

Psykiatrian poliklinikan palveluja ovat:
–  psykoterapeuttiset keskustelut
–  kriisikeskustelut
–  psykologiset ja psykiatriset tutkimukset
–  lääkehoito
–  ryhmätoiminnat

Hoitoon hakeutuminen
–  hoitoon hakeudutaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä/yhteydenotolla,
kiireellisissä tapauksissa myös asiakkaan oman yhteydenoton kautta
–  lähetteetön ajanvaraus tapahtuu yhteydenotolla hoitajapäivystykseen arkisin klo 9-11.

Periaatteena on, että lievät/keskivaikeat häiriöt hoidetaan tai hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa/työterveyshuollossa. Hoito jatkuu tarvittaessa psykiatrian poliklinikalla lähettävän tahon suosittamana. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Maksusitoumukset paikkakunnan palveluasumisen yksiköihin ja ohjattuun työtoimintaan myönnetään psykiatrian poliklinikalta.

Kuntoutusyksikkö

Toimii yhteisöhoidon periaatteella. Toiminnallisia ryhmiä ovat mm. käsityö-, puutyö-, taide-, liikunta- ja ruuanlaittoryhmät.

Kuntoutusohjaaja

Tehtävänä on mm. asiakkaan psykososiaalisen tilan selvittäminen yhdessä omaisten ja verkostojen kanssa. Tukee kuntoutujaa itsenäisessä asumisessa ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa tämän tarvitsemat tukipalvelut.

Päihdepoliklinikka

Päihdepoliklinikan palvelut on tarkoitettu erilaisista riippuvuuksista kärsiville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Hoidon piiriin kuuluvat alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaiset henkilöt. Päihdepoliklinikan toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistuminen hoidon suunnitteluun. Hoidossa painotetaan avohoidon menetelmiä ja asiakkaan sitoutumista itsensä hoitamiseen. Poliklinikalla työskentelee moniammatillinen työryhmä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Päihdepoliklinikalle voi ottaa yhteyttä soittamalla poliklinikan toimistoon tai tulemalla käymään päivystysaikana ma-pe klo 9-11.

Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Osoite: Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki, puh. 015 788 4427.

Päihdepoliklinikan palveluja ovat:
–  päivystysvastaanotto
–  keskusteluajat ajanvarauksella
–  hoidontarpeen arviointi
–  hoidon suunnittelu (myös laitoshoidon osalta)
–  kuntouttava avohoito, työmuotoina yksilö-, perhe- ja verkostotyö sekä ryhmät
–  lääkäripalvelut
–  työpaikan hoitoonohjaus
–  ajokorttiseuranta
–  ohjaus, neuvonta, konsultaatio
–  akupunktio
–  terveysneuvonta.

Päihdepoliklinikan tiloissa toimii Terveysneuvontapiste Vinkki 31.12.2017 saakka,
Terveysneuvontapiste VINKKI muuttaa 1.1.2018 alkaen ViaDian tiloihin osoitteeseen Lampolahdenkatu 8, 2 krs.
Vinkki on auki tiistaisin klo 15-15.45. Vinkin palvelut on tarkoitettu huumeita käyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen. Terveysneuvontapalvelut ovat ns. matalan kynnyksen palveluita eli ne ovat maksuttomia ja asiointi voi tapahtua nimettömänä.

Vinkin asiakkailla on mahdollisuus
–  vaihtaa käytetyt pistovälineet puhtaisiin
–  saada hepatiittirokotuksia
–  saada lähete nimettömänä laboratoriotesteihin
–  saada tietoa terveydenhoidosta, tartuntataudeista sekä hoitopaikoista ja hoitoonohjauksesta.

Laitoskuntoutus

Henkilö, joka haluaa ja tarvitsee laitoshoitomuotoista päihdekuntoutusta, ohjataan päihdepoliklinikalle. Yhteydenotot päivystysaikana päihdepoliklinikalle.

Asiakkaan kuntoutuksen tarve arvioidaan noin viiden hoitokäynnin aikana. Tilannearvioinnin perusteella laaditaan päihdepoliklinikan hoitotiimissä yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutussuunnitelma sisältää:
–  yhteenvedon asiakkaan päihteiden käytöstä ja päihderiippuvuuden asteesta
–  psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta
–  sosiaalisesta tilanteesta
–  aikaisemmista hoidoista ja hoitoyrityksistä
–  kuntoutuksen tavoitteet sekä hoitosuunnitelman ja kuntoutumisen arvioinnin.

Ylilääkäri tekee päätöksen asiakkaan maksusitoumuksesta kuntoutussuunnitelman perusteella. Laitoskuntoutuspalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Yläristin pysäkki

Huoltokoti Yläristin Pysäkin turva-asuntotoiminta os. Kirkkotie 3 on lopetettu. Tarjoamme edelleen hätätilanteessa olevalle aikuiselle mahdollisuuden yöpyä tilapäisesti Pysäkillä.

Yhteydenotot virka-aikana ma-pe klo 8.00-16.00 päihdepoliklinikkaan puh. 015 788 4420 tai joka päivä  Pysäkin henkilökuntaan klo 8-16 puh. 044 588 2360.

Kirkkotie 3, 76150 Pieksämäki
puh. 044 588 2360

8-paikkainen asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista tuettua asumista ensisijaisesti päihdeongelmaisille henkilöille. Asuntolaan hakeudutaan sosiaalityöntekijän tai päihdepoliklinikan kautta. Asukkaalta peritään lautakunnan vahvistama asiakasmaksu.

Päiväkeskus

Päke on auki joka päivä klo 9-16
lisätietoja, puh. 044 588 2360 tai 044 588 2471.

Päiväkeskus toimii Yläristin pysäkin vapaa-aika – ja harrastetiloissa. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti päihdekuntoutujille, mutta kaikki muutkin kiinnostuneet ovat tervetulleita. Toiminta on yhteisöllistä ja asiakkaat luovat toiminnan ja tunnelman.

Missä olla ja mitä tehdä selvin päin? Päkellä on mm. vertaisryhmätoimintaa ja teemakeskusteluja/-luentoja. Siellä voi myös pelata, lainata videoita ja kirjoja, pestä pyykkiä, saunoa, lisäksi on mahdollisuus kimppasafkaan ja kahvitteluun. Joka tiistain ideariihessä päätetään yhdessä tulevasta toiminnasta. Tule tutustumaan!

———————————————————————

Mielenterveystalo.fi -nettipalvelu laajeni Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle