Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Perhetyö

Perhetyö on aina tavoitteellista ammatillisen perhetyöntekijän antamaa ohjausta, neuvontaa ja tukea perheelle.

PERHETYÖ

Kaupungissa perhetyöntekijöitä työskentelee perhepalvelukeskuksen eri yksiköissä: lastensuojelun perhetyössä, perheneuvolassa ja neuvolatoiminnassa.

Lastensuojelun perhetyöntekijät työskentelevät kiinteässä yhteydessä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa. He tekevät sosiaalityöntekijän työparina lastensuojelutarpeen selvityksiä, kotona tehtävää perhetyötä ja mm. lastensuojelun jälkihuoltonuorten tuki- ja ohjaustyötä. Lastensuojelun perhetyön edellytyksenä on perheen lastensuojeluasiakkuus ja perhetyö on lastensuojelun tarjoama avohuollon tukitoimi perheelle.
Ks. myös kohdasta lastensuojelu.

Perheneuvolan perhetyöntekijät kuuluvat perheneuvolan moniammatilliseen tiimiin, jota kautta asiakkaat ohjautuvat heille. Ks. myös kohdasta perheneuvola.

Lastenneuvolan perhetyön osalta on menossa parhaillaan kokeilu, jossa perhetyöntekijä työskentelee neuvolan asiakasperheiden, erityisesti vauvaperheiden kanssa ja tiiviissä yhteistyössä terveydenhoitajien kanssa. Tavoitteena on tuen ja avun antaminen perheille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.