Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Sairaalan osastot / potilasohjeita

sairaala_ulkoa

Sairaalan osastot, kuvaukset alla.

 

Tähän osuuteen on koottu potilasohjeita yleisimmin kysytyistä asioista

Flunssataudit
Tiedote laboratoriokokeisiin tuleville
Toimintaohjeita läheisen kuollessa
Potilasturvallisuus
Reseptien uusiminen
Sairaalaan tulo
Suun terveydenhoidon potilasohjeet
Tietoturva, tietoturvaohjeet ja käytössä olevat henkilöstörekisteri

Osastot:
Kuntoutusosasto
AkuuttiosastoFlunssataudit

Ennaltaehkäisy
– hyvästä yleiskunnosta huolehtiminen
– flunssarokotukset riskiryhmille
Tavalliset flunssataudit eivät  yleensä tarvitse lääkärinhoitoa.
Työnantajille riittää  yleensä näissä lyhytaikaisissa sairauksissa potilaan oma ilmoitus  tai sairaanhoitajan todistus sairauden laadusta. Varhainen lääkärissä käynti johtaa yleensä toteamukseen taudin laadusta ja kehotukseen kääntyä uudelleen lääkärin puoleen jos sairaus pitkittyy tai muuten mutkistuu.  Kuume-, yskän- ja muilla itsehoitolääkkeillä voi helpottaa oloaan.  Vastaavilla reseptilääkkeillä ei ole sen enempää tautia  parantavia vaikutuksia.
Lääkärin vastaanotolle
Mikäli flunssasta on seurauksena  johonkin jälkitautiin viittavia oireita kuten välikorvan-, poskiontelon-  tai keuhkoputkentulehdus, tällöin lääkärissä käynti on aiheellista.Tiedote laboratoriokokeisiin tuleville

Ehdotonta paastoa vaativat näytteet:

 • rasvat (fS-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL ja fS-Trigly)
 • sokerit (fP-Gluk ja fP-Insul)
 • rasitukset (Pt-Lakt-R1 ja Pt-Gluk-R)
 • rauta (fS-Fe ja fS-Transferriini)

Virtsa- ja ulostusnäytteet

 • laboratoriosta saa hakea asianmukaiset näyteastiat  ja ohjeet laboratorion aukioloaikana klo 7.15-14.

Kokeisiin tulo

 • Jos otettavat kokeet eivät edellytä ravinnotta olemista, on toivottavaa siirtää kokeisiin tuloa aamuruuhkan jälkeiselle  ajalle.
 • Näytteenottoaika ravinnotta tuleville on klo  7.15-14
 • Kilpirauhasnäytteet otettava klo 7-10 ilman  lähetettä
 • Mks-lähetteellä tulevat asiakkaat klo 7-11
 • Virtsanäytettä varten tulee olla neljä  tuntia virtsaamatta, klamydia 1-2 h rakossa ollut näyte.

Seuraaviin tutkimuksiin on varattava aika
Puhalluskokeet (spirometria), prick: varaa aika omahoitajalta.

 • Hoitaja, puh. 015 788 4220
 • Hoitaja Mervi Leskinen, puh. 015 788 4224
 • Hoitaja Pia Häkkinen, puh. 015 788 4232
 • Hoitaja Eira Linjala, puh. 015 788 4223
 • Hoitaja Arja Leskinen, puh. 015 788 4225
 • Hoitaja Marjaana Posti, puh. 015 788 4222
 • Hoitaja Anne Kesänen, puh. 015 788 4226
 • Eläkeikäisten neuvola, puh. 015 788 4273
 • Naarajärven terveysasema, puh. 015 788 4255
 • Jäppilän terveysasema, puh. 015 788 4241
 • Virtasalmen terveysasema, puh. 015 788 4261.

Rasituskokeet (laktoosi-, sokeri): varaa aika laboratoriosta,  puh. 015 788 4162

Vastausten tiedustelut
Kokeiden tulokset kysytään omasta hoitosolusta, ellei toisin ole sovittu. Laboratoriosta ei anneta vastauksia asiakkaille.
Hoitajien puhelinnumerot pääterveysasemalla
– Hoitaja, puh. 015 788 4220
– Hoitaja Mervi Leskinen, puh. 015 788 4224
– Hoitaja Pia Häkkinen, puh. 015 788 4232
– Hoitaja Eira Linjala, puh. 015 788 4223
– Hoitaja Arja Leskinen, puh. 015 788 4225
– Hoitaja Marjaana Posti, puh. 015 788 4222
– Hoitaja Anne Kesänen, puh. 015 788 4226.Toimintaohjeita läheisen kuollessa

Kuolema kotona tai muualla
Ottakaa yhteys aluehälytyskeskukseen puhelinnumeroon 112. Josta Teille annetaan tarkemmat neuvot miten toimitaan. Kriisiryhmään saa yhteyden tästä puhelinnumerosta: 015 788 4380.

Kuolema hoitolaitoksessa

 1. Vainajan lähiomaiselle ilmoitetaan  tapahtuneesta.
 2. Vainajan henkilökohtaiset tavarat saa potilasta hoitaneelta osastolta.
 3. Vainajan potilasmaksut voi suorittaa potilastoimistoon tai maksaa laskun saatua.

Käytännön toimenpiteet

 1. Mikäli ruumiinavaus on tarpeellinen kuolemansyyn selvittämiseksi, siihen pyydetään omaisilta lupa.
 2. Lääkäri kirjoittaa  hautaamista varten kuolintodistuksen kuolemasta ja kuoleman syystä. Vainajan hautaamisesta huolehtiva henkilö toimittaa todistuksen siihen kirkkoherranvirastoon, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa esitetään krematorion omistajalle.
 3. Vainajan lähiomaisella tai muulla hänen läheisellään on oikeus saada jäljennös  kuolintodistuksesta, joka sisältää kuolemansyyt sekä muita tietoja  tapahtumasta.
 4. Vainajan pukemisen, arkkuun laiton  ja siirron kappeliin ja muut hautaamiseen liittyvät käytännön järjestelyt sovitaan hautaustoimiston kanssa.
 5. Kuolintodistuksen saatuanne voitte  noutaa vainajan sairaalasta hautaustoimiston kanssa. Noutamisen yhteydessä teillä  on mahdollisuus vainajan näkemiseen ja hartaushetken pitämiseen sairaalan kappelissa.
 6. Nouto päivällä tapahtuu ottamalla yhteyttä laitosmiehiin, puhelin 044 588 2513 ja illalla päivystyspoliklinikan henkilökuntaan, puhelin 015  788 4380.
 7. Sairaalan sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa antaa tietoja hautajaisten käytännön järjestelyistä.
 8. Pieksämäen terveystoimen potilastoimistosta lähetetään ilmoitus kuolemasta kotikunnan maistraattiin, josta tieto välittyy edelleen mm. Kelalle, verotoimistoon ja eläkelaitokselle. Tieto kuolemasta välittyy myös vainajan kotikunnan lääninhallitukseen ja Tilastokeskukseen.

Vainajan hautaamisesta ja siunaamisesta  sopiminen
Seurakunnan jäsen on oikeutettu hautapaikkaan omassa kotiseurakunnassa. Muihin seurakuntiin ja väestörekisteriin kuuluvien vainajien hautapaikasta sovitaan ko. kirkkoherranviraston kanssa. Lisätietoja vainajan siunaamisesta, hautapaikoista ja sururyhmistä saa kotiseurakunnasta ja väestörekisteristä.


Potilasturvallisuus_huoneentaulu

Potilasturvallisuus_muistilistatReseptien uusiminen
Reseptejä voi uusia tuomalla ne  uusittaviksi terveysasemille, josta ne voi myöhemmin uusittuina noutaa. Reseptit  voi myös toimittaa apteekkiin uusittaviksi. Reseptit uusii kunkin potilaan oma  lääkäri. Käytössä olevien sekä juuri käytettyjen lääkkeiden reseptit on hyvä ottaa lääkärin vastaanotolle mukaan.Sairaalaan tulo

Sairaalassa tarvitaan

*  Kutsukirje
*  Sairausvakuutuskortti tai poliklinikkakortti
*  Käyttämienne lääkkeiden reseptit ja luettelo kaikista kotona käyttämistänne lääkkeistä, omat erikoislääkkeet tulisi ottaa mukaanTarvittaessa voitte ottaa mukaan esim. hampaanhoitovälineet, kamman, parranajokoneen sekä henkilökohtaisessa käytössä olevat apuvälineet kuten keppi, rollaattori tai pyörätuoli. Apuvälineeseen on hyvä merkitä etukäteen tunnisteeksi oma nimi ja syntymäaika.Potilaan omaisuutta otetaan säilytykseen vain poikkeustapauksissa!SAIRAALA EI VASTAA POLIKLINIKALLA POTILAAN HALLUSSA OLEVASTA HENKILÖKOHTAISESTA OMAISUUDESTA JA VAATTEISTA! Sairaalassa voitte säilyttää osastolla omia vaatteitanne lukollisessa kaapissa. Voitte käyttää myös omia vaatteita, sairaala ei kuitenkaan voi huolehtia niiden pesusta. Potilaan tulee itse ilmoittaa hoitohenkilöstölle mahdollisista hammas- ym. proteeseista. Omien vaatteiden katoaminen tai hoitotoimenpiteen vuoksi vaurioituminen ei kuulu Pieksämäen sairaalan korvausvastuuseen. Korvaukset haetaan oman vakuutuksen kautta.Jos sairauden laatu vaatii muun kuin yleisen kulkuneuvon käyttöä, lähettävä lääkäri antaa Teille tarvittavan todistuksen. Sairausvakuutus ei korvaa kuljetuksia ilman todistusta. Mikäli ette voi tulla sairaalahoitoon sovittuna aikana, ilmoittakaa siitä heti mieluiten puhelimitse kutsun esittänelle poliklinikalle tai vuodeosastolle. Tarttuva tauti, nuha, kuume tai yskä on yleensä esteenä esimerkiksi leikkaukselle tai muulle erikoistoimenpiteelle. Tällaiselle tapauksessa on hyvä neuvotella saapumisesta etukäteen Teidät kutsuneen osaston kanssa.Suun terveydenhoidon potilasohjeet
Suun terveydenhuollossa on valmistunut seuraavat ohjeet suun omatoimiseen hoitoon

Aikuisten suun omatoiminen hoito  (suunitsehoitoe.pdf)
– hampaiden reikiintyminen eli karies
– iensairaudet aikuisilla
– hampaiden harjaus
– hammasvälien puhdistus
– suunhoitotuotteet
– milloin tarvitaan suunhoidon palveluita ?

Erikseen on ohjeet seuraaville potilasryhmille:
– lasten suun terveyden vastuunjako päivähoito-koti (paivakotilapset.pdf)
– koululaisten hampaiden kotihoito (koululaiset.pdf)
– yleiset sairaudet ja suun terveys (yleissairaudet.pdf)
– autettavan henkilön suun hoito (autettavat.pdf)
– sekä kooste edellä mainituista ohjeista (suunterveyse.pdf)Tietoturva, tietoturvaohjeet ja käytössä olevat henkilöstörekisterit

Tietoturva
Terveystoimen toimi- ja infopisteissä  on tietosuojaohjeet, joissa on selvennetty henkilötietojen keräämisessä,  tallentamisessa, käytössä, luovuttamisessa ja suojaamisessa noudatettavia  henkilötietojen käsittelytavan periaatteita.  Ohjeistus korostaa kansalaisen terveystietojen salassapitovelvollisuutta, itsemääräämisoikeutta sekä velvoitetta informoida potilas / asiakas henkilötietojen käsittelystä  ja oikeuksista.

Tietoturvaohjeet
Osa 1.-2. Yleistä tietoa tietosuojalainsäädännöstä.
Osa 3. Rekisterihallinto
Rekisterihallinnolla tarkoitetaan rekisterinpitoa  koskevan päätöksenteon määrittelyä sekä henkilöstölaista  ja julkisuuslaista johtuvien tehtävien järjestämistä mm. erityistehtävät  ja vastuuhenkilöt, tietojen antaminen rekisteristä sekä virheen oikaisu-  ja tarkastusoikeus.
Osa 4. Rekistereiden perustaminen
Henkilörekisterin perustamisen  ja tietosisällön tietosuojaperiaate on, että henkilörekisterin  pitäminen tulee olla tarpeen rekisteripitäjän toiminnassa ts. tarpeettomia  henkilörekistereitä ei saa perustaa. Jokaista henkilörekisteristä  tulee laatia rekisteriseloste. Tietosuojaohjeissa on
lueteltu ja kuvattu kuntayhtymän rekisteriselosteet.
Osa 5. Rekisteröidyn oikeudet
Osassa 5 kuvataan rekisteröidyn  oikeudet, mm. informointiin tietojen käsittelystä, kuinka informointi suoritetaan  työyksiköissä, tarkastuspyyntö -menettelytavat ja rajoitukset  – sekä tiedon korjaaminen ja suostumus / kielto-oikeus.
Osa 6. Potilasrekisterin käyttöoikeudet
Potilasrekisterin käyttöoikeudet  mm. omiin potilastietoihin, potilasrekisterin tietojen luovuttaminen pyyntöineen,  potilaan omaisten tai muiden laillisten edustajien/asianosaisen oikeudet potilastietoihin.
Osa 7. Vainajan potilastietojen tietosuoja
Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden  suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltuakin; joten vainajan tietosuojasta  puhuttaessa erotellaan vainajan elinaikaiset potilasasiakirjat kuolemansyyn selvittelyasiakirjoista.
Osa 8. Henkilötietojen siirto  EU:n ulkopuolelle
Osa 9. Taloushallinnon rekisteri
Taloushallinnon rekisterissä määritellään  laskutukseen liittyvä asiakastietojen luovutus.
Osa 10. Potilastietojen / potilasrekisterin  säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen.
Osa 11. Seuraamukset lainvastaisesta  menettelystä.
Osa 12. Käytettävät  lomakemallit
Osaan on koottu kuntayhtymässä  käytettävät lomakemallit. Tietosuojaohjeissa on viite kulloinkin käytettävään  lomakkeeseen.
Osa 13. Arkistotoimen toimintaohje
Arkistotoimen toimintaohje sisältää tietojärjestelmäluettelon sekä yleisohjeen tietoaineiston hävittämiselle.

Henkilörekisterit
Käytössä ovat seuraavat henkilörekisterit:

 • potilasrekisterit
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • taloushallinnon rekisterit
 • sopimukseen perustuva rekisteri; työterveyshuolto
 • ympäristöterveydenhuollon rekisteri

******************************

O S A S T O T


KUNTOUTUSOSASTO

Kuntoutusosasto on 35-paikkainen osasto.

Keskeisimpiä potilasryhmiä ovat mm. iäkkäät monisairaat, tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivät, aivoverenkiertohäiriön sairastaneet, muita neurologisia sairauksia sairastavat sekä leikkauksen jälkeen erityistä kuntoutusta tarvitsevat potilaat. Osastolla hoidetaan myös eristyspotilaat.

Kuntoutuksen tavoitteena on potilaiden mahdollisimman itsenäinen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa ja elämän eri tilanteissa kuntoutuksen, omaisten ja lähiympäristön tuen avulla. Kuntoutumista edistetään moni ammatillisella tiimityöllä.

Kuntoutuspotilas harjoittelee henkilökunnan avulla ja ohjauksella esim. päivittäisiä toimintoja, liikkumista, oman sairautensa hoitoon liittyviä toimintoja ja itsestä huolehtimista.

Kuntoutusjakson aikana arvioidaan monipuolisesti potilaan toimintakykyä ja apuvälinetarvetta sekä tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja tarvittaessa kotikäynti fysioterapeutin toimesta. Omaiset voivat keskustella kaikista kuntoutukseen liittyvistä asioista osaston henkilökunnan kanssa sillä läheisten tuki kuntoutujalle on tärkeää.

Hoitoon tulo
Osastolle tullaan erikoissairaanhoidosta jatkokuntoutukseen tai lääkärin lähetteellä.

Sijainti
Pieksämäen kaupunki, pääterveysasema, 2-kerros.

Päiväohjelma
Fysioterapiassa olevat potilaat harjoittelevat yksilöllisesti ja/tai ryhmässä fyysistä toimintakykyä. Henkilökunnan tuella ja ohjauksella pyritään saamaan kuntoutujan omat voimavarat käyttöön mahdollisimman hyvin.

Vierailuajat
klo 13.00-18.30 tai sopimuksen mukaan.

Henkilökunta ja osaston tilat
Osastolla työskentelee osastonhoitaja, sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, mielenterveyshoitaja, osastosihteeri ja laitoshuoltajia. Osastolla on saatavissa geriatrian erikoislääkäripalveluja. Moni ammatilliseen työryhmään kuuluvat lisäksi fysioterapeutti ja kuntohoitaja. Myös sosiaalityöntekijän ja sairaalapastorin palveluja on saatavilla.
Osaston tilat ovat aivan uudet (peruskorjaus valmistui 5/2008) ja kodikkaat. Potilashuoneet ovat yhden, kahden, kolmen ja neljän potilaspaikan kokoisia. Vuodeosaston päiväsali toimii myös potilaiden ruokailu- ja seurustelutilana. Päiväsalin yhteydessä on parveke, jossa mahdollistuu potilaiden ulkoilu.  Fysioterapialla on työskentelytilat osaston yhteydessä.  Eristyshuoneita on osastolla kaksi.

Maksut
Kuntoutusosaston maksut ovat asiakasmaksulain ja – asetuksen mukaiset.
Lyhytaikainen kuntoutushoito maksaa 32,60 euroa vuorokausi ja maksu luetaan asiakkaan maksukattoon (633 euroa).  Maksukaton täyttymisen jälkeen hoito maksaa 15,10 euroa vuorokausi.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään lain mukaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu, maksu sisältää kaiken hoidon.  Kuukausimaksu määräytyy säännöllisten nettotulojen mukaan siten, että hoitomaksu on 85 % tuloista ja potilaalle jää käyttörahaksi vähintään 99 euroa.  Kotilomissa on seitsemän päivän omavastuuaika, jonka ylittävältä osalta ei hoitomaksua peritä.

Yhteystiedot
Kuntoutusosasto
Tapparakatu 1- 3, 2. kerros 76100 Pieksämäki, kanslia, puh. 044 799 5455
Ylilääkäri
Kuntoutuksen esimies Pia Hietala
Kuntoutusosasto I-käytävän hoitajat, puh. 044 6842 ja II-käytävän hoitajat, puh. 044 799 5464.

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

*******************************************

AKUUTTIOSASTO

Akuuttiosaston perustehtävä on potilaan hyvä hoito.
Osastolla on 26 sairaansijaa ja osaston yhteydessä on 3-paikkainen valvontayksikkö. Osastolla hoidetaan  perusterveydenhuollon potilaita.

Valvonnassa hoidetaan mm. sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita, esim. rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta.

Hoitoon tulo
Potilaat tulevat osastolle lähetteellä päivystyksen kautta, kutsuttuna tai erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon.
Emme vastaa potilaan hallussa olevasta henkilökohtaisesta omaisuudesta hoitojakson aikana.

Vierailuajat
klo 13.00–18.30 tai sopimuksen mukaan.

Henkilökunta
Osastonlääkäri, 17 sairaanhoitajaa ja 3 lähihoitajaa, fysioterapeutti sekä tukipalveluista osastonsihteeri ja kolme laitoshuoltajaa.
Perusterveydenhuollon potilaista vastaa osastonlääkäri. Osaston henkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 5,5 perushoitajaa, fysioterapeutti sekä tukipalveluista osastonsihteeri ja kolme laitoshuoltajaa. Osaston varahenkilöstössä on 2 sairaanhoitajaa ja 1 perushoitaja.

Maksut
Akuuttiosaston maksut ovat asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset.

Yhteystiedot
Pieksämäen kaupungin perusturva, akuuttiosasto, Tapparakatu 1 – 3, 76100 Pieksämäki, puh. 044 799 5363
Ylilääkäri Eero Karhunen.

Akuuttihoidon yksikön esimies Minna Salomaa, puh. 044 368 6819
Osastonsihteeri Päivi Kovanen
Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi.  Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen.

Akuuttiosaston hoitotyö
Akuuttiosaston hoitotyön toiminnan tavoitteena on edistää sisätauti- ja psykiatristen sekä perusterveydenhuollon potilaiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä, ja hoitaa heidän sairauksiaan sekä kohentaa näin heidän elämänlaatuaan.

 1. Toimimme yhteistyössä potilaan, perheen ja hänen läheistensä kanssa. Yhteistyö lähtee aina potilaan yksilöllisistä tarpeista.
 2. Potilaan näemme aktiivisena ja kykenevänä osallistumaan oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen.
 3. Henkilökuntamme on ammatillisesti sitoutunut työhönsä. Työtä ohjaa yhteisesti sovitut hoitotyön periaatteet: inhimillisyys, yksilöllisyys, turvallisuus, jatkuvuus, tasa-arvoisuus sekä itsemääräämisoikeus.
 4. Henkilökuntamme tavoitteena on ylläpitää ja kehittää osaamistaan työssä. Tämä edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa tietotaidon ajan tasalla pitämistä työnantajan antamien koulutusmahdollisuuksien sekä omaehtoisen tiedonhankinnan avulla.
 5. Jokaisella työntekijällä on omaan osaamiseensa / asiantuntijuuteensa ja kiinnostukseensa liittyvä vastuualue.