Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen:
Tiimi 1-2: sosiaalityöntekijä Kirsi Reinikainen, puh. 0400 129 001
Tiimi 3 + kotona asuvat kehitysvammaiset: sosiaaliohjaaja Johanna Heiskanen, puh. 044 588 3831
Laitoshoito, asumisyksiköt, perhehoito: vs. sosiaaliohjaaja Aleksis Laurila, puh. 044 588 2312.

Sosiaalityöntekijä ja –ohjaajat ovat parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 09.00–10.00.

Taksikortti asiat, laskujen käsittely Vammaispalvelun toimistosihteeri, Irma Mäkelä, puh. 0400 855 794.

Yksikön esimies: Kirsti Piispanen, puh. 040 6429167

Tiimit kaduittain (=linkki) Katuluettelo, josta tiimijako on katsottavissa.

KEHITYSVAMMAPALVELUT
Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito. Erityishuoltolain mukaisia palveluja myönnetään, jos henkilö ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. Erityishuoltona järjestetään mm.

  1. Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna Vaalijalalta, Savon vammaisasuntosäätiöltä ja Coronaria Hoivapalvelut Oy:lta
  2. Työtoimintaa järjestetään avotyötoimintana ja tuettuna työnä kaupungin omissa työpisteissä ja erilaisissa yrityksissä sekä ostopalveluna.
  3. Asumispalvelua järjestetään kaupungin omassa ohjatun asumisen yksikössä Kaunola-kodissa, ostopalveluna sekä perhehoitona.
  4. Laitoshoito, erityispoliklinikkapalvelut ja kuntoutusohjaus ostetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

Pieksämäen vammaispoliittinen ohjelma 2016-2019