Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämistä sekä niiden saatavuuden parantamista.

Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten ja sairaiden tarpeisiin.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimi-alaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvosto kutsuu kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajat vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen.

Vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen varsinaista jäsentä. Lisäksi jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuusi varsinaista ja varajäsentä edustaa eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjä ja viisi varsinaista ja varajäsentä kunnan eri vastuualueita. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii kunnan viranhaltija.

Vanhusneuvosto v. 2015-2016

Puheenjohtaja:
Arvo Levänen
Ruuhilammentie 102 A
77570 Jäppilä
puh. 0400 240 133

Sihteeri:
vs. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja/sosiaalityöntekijä Margit Laaksonen
Pieksämäen kaupungin perusturva
Tapparakatu 1-3, PL 101
76101 Pieksämäki
puh. 044 368 6737

Jäsenet:
Hilkka Auranen
Raimo Jäntti
Hilkka Teerijoki
Vilho Valtanen
Eero Vauhkonen
Ritva Vuohelainen
Hannu Vuorela

Soili Vauhkonen, perusturvalautakunta
Tiina Silvast-Törrönen, vapaa-aikalautakunta
Matti Heiskanen, tekninen lautakunta