Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä ja arkiselviytymistä. Toimintaterapiassa terapian tavoitteet ja menetelmät sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja terapiassa käytetty toiminta sovelletaan sellaiseksi, että se edistää toimintakyvyn kehittymistä. Lähetteen toimintaterapiaan tekee yleensä lääkäri tai muu sosisaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Lähetteen saapumisen jälkeen asiakkaaseen otetaan yhteyttä ensimmäisen ajan varaamiseksi.
Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tuetaan lasten kasvua ja kehitystä. Toimintaterapiassa korostuvat lapsen kehitykselle tärkeiden leikin, liikkumisen, vuorovaikutuksen ja oppimisvalmiuksien näkökulmat. Terapia toteutetaan lasta motivoivin menetelmin, kuten tavoitteellisen leikin ja erilaisten tehtävien avulla. Tärkeä osa lasten toimintaterapiaa on myös vanhempien kuunteleminen ja ohjaaminen lapsen toiminnan ja kehityksen tukemisessa kotona. Toimintaterapiatarpeen arviointi ja toimintaterapiakäynnit voidaan toteuttaa tarpeen mukaan, kokonaan tai osittain vastaanotolla, päiväkodissa/esikoulussa tai kotona. Toisinaan lapselle voi sopia parhaiten ryhmä- tai parimuotoinen toimintaterapia.

Yhteystiedot

Ina-Maria Mieskolainen, toimintaterapeutti
puh. 044 368 6858
Vastaanottotilat sijaitsevat fysioterapian osastolla, Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki.