Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Arkisto 2018

Ajankohtaista / 20.12.2018

Uudistusta vuonna 2019! – Pieksämäen kaupungin perusturva

Hyvinvointia edistävät ryhmätapaamiset vuonna 2019 Pieksämäen kaupungin perusturva tarjoaa ennaltaehkäisevän ryhmätapaamisen 80 vuotta täyttäville pieksämäkeläisille, jotka eivät ole säännöllisten kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Tapaamisen tarkoituksena on tukea ikääntyvien kotona asumista neuvonnan ja palveluohjauksen avulla. Ryhmätapaaminen korvaa aiempina vuosina tehtyjä kotikäyntejä 80 vuotta täyttäville. Ryhmätapaamisia järjestetään kantakaupungin alueella, Virtasalmella, Jäppilässä sekä Naarajärvellä. Ryhmätapaamiset toteuttavat... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 19.12.2018

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

  PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot. Vireillä olevan Pertinkujan alueen asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa ollut käsiteltävänä Pieksämäen kaupungin teknisen... Lue lisää

Valmiit kaavat / 17.12.2018

Asemakaava: ASEMAKAAVAN MUUTOS, SYLVINKUJA 5

  ASEMAKAAVAN MUUTOS, SYLVINKUJA 5   Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 § 74 hyväksynyt tarkennetun asemakaavanmuutoksen, Sylvinkuja 5 (Sylvi Kekkosen puisto) mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kaavamuutosalue sijaitsee Pieksämäen kaupungin 5. kaupunginosassa Pappilanmäellä, osoitteessa Sylvinkuja 5, noin 2,5 km päässä kaupungin keskustasta. Tontilla on Iso-Pappilan päärakennus piharakennuksineen. Asemakaavamuutoksella on muutettu Iso-Pappilan päärakennuksen ympärillä olevaa hoidettua piha-aluetta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 17.12.2018

Yleiskaava: SORSAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA KOPOLANNIEMI 593-452-6-40 JA SINISORSA 593-452-6-4

  SORSAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA KOPOLANNIEMI 593-452-6-40 JA SINISORSA 593-452-6-4   Sorsaveden rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Kopolanniemi 593-452-6-40 ja Sinisorsa 593-452-6-4 on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.12.2018 § 75 mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kaavamuutosalue sijaitsee Tossavalansaaren kylässä Sorsaveden länsirannalla Murniemessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Sorsaveden rannalla oleva loma-asuntoalue (RA) rantaosayleiskaavassa osoitetulta paikalta n. 600 metriä... Lue lisää

Ajankohtaista / 10.12.2018

JALKAUTUVA PALVELUNEUVONTA – JÄPPILÄ JA VIRTASALMI

PALVELUOHJAUS Uutta palvelua vuoden 2019 alusta Virtasalmelle ja Jäppilään. Jalkautuva palveluneuvonta aloittaa toimintansa Jäppilän ja Virtasalmen kirjaston tiloissa 1 x kk. Suunnitelmissa on pilottikokeilu, joka kestää 31.10.2019 saakka, jonka jälkeen arvioidaan palvelun jatkuvuutta tarpeen mukaisesti. Palveluneuvontaan voit ottaa yhteyttä aina kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa oikean palvelun löytämiseksi.  Palveluneuvonta toimii matalan kynnyksen periaatteella ja... Lue lisää

Ajankohtaista / 05.12.2018

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi toiminta-avustukset ja Jenny Perman rahaston avustukset vuodelle 2019

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi toiminta-avustukset ja Jenny Perman rahaston avustukset vuodelle 2019 TOIMINTA-AVUSTUKSET Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Kulttuuritoimintaan 35 000 € Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille. Liikuntatoimintaan 50 000 € Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille. Opetuslautakunta: Nuorisotoimintaan 29 100 € Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille. Kaupunginhallitus 12 000 € Myönnetään toiminta-avustuksia yhdistyksille... Lue lisää

Ajankohtaista / 04.12.2018

1.1.2019 voimaan tulevat jätetaksat

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt 22.11.2018 vuoden 2019 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Taksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Kuulutuksen taksoista ja taksa-asiakirjat löydät : tästä linkistä   Lue lisää

Ajankohtaista / 29.11.2018

Kutsu sosiaali- ja terveyspalvelujen yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan palvelusetelien käyttöönoton laajentamisesta Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa!   Aika:                                   Tiistaina 11.12.2018, klo 15.30 Paikka:                               Pieksämäen kaupunki, Latomo: Kauppakatu 1, pohjakerros, kokoushuone: Holvi 1. Tilaisuuden ohjelma: Avaus Soili Vauhkonen, henkilöstö- ja kehittämispäällikkö Valinnanvapaus ja palveluseteli yrittäjän ja asiakkaan näkökulmasta Heli Peltola, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk   Palvelusetelien valmistelu, käyttöönotto... Lue lisää

Ajankohtaista / 27.11.2018

Kerro millainen kulttuuritarjonta kiinnostaa

Kerro millainen kulttuuritarjonta kiinnostaa – Avoin verkkoaivoriihi uudesta kuntien kulttuuritoimintalaista Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt avoimen verkkoaivoriihen liittyen kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseen. Verkkoaivoriihessä kysytään, millainen kulttuuritarjonta kuntalaisia kiinnostaa. Kotiseututoimijat voivat vastauksissaan mieluusti tuoda esille esimerkiksi kotiseutuyhdistysten merkitystä kulttuuritarjonnan tuottajina ja yhteistyökumppaneina. >> Linkki: Verkkoaivoriihi (16.11.-9.12.2018) Mukaan verkkoaivoriiheen ovat tervetulleita kaikenlaiset näkemykset ja kaikki asiasta... Lue lisää