Arkisto helmikuu 2020

Ajankohtaista / 19.02.2020

Canthia kanssa! Poleenin teatterissa

Poleenin Teatteri: Canthia kanssa! Näytelmä Minna Canthin teksteistä Kauppa-Lopo, Agnes ja Roinilan talossa Käsikirjoitus ja ohjaus Kaija Pakarinen Poleenin teatteri juhlii nyt Minna Canthia. Nostamme rouva Canthin pois kaapin päältä ja tuomme näyttämölle elävän rohkean naisen ja kulttuuridynamon. Norsunluutornit kaatuvat ja lasikatot särkyvät, kun Minna Canth pääsee puhumaan. Esityksessä on luvassa kevyempää kanttia sekä... Lue lisää

Ajankohtaista / 18.02.2020

Kuuleminen Vehmaskylän alueen koulupiiristä

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 16.12.2019 §68 käsitellessään talousarvioita vuodelle 2020, että määrärahaa varataan opetuspalveluihin Vehmaskylän koululle vain 31.7.2020 saakka. Kaupungin taloustilanne on tiukka ja vuosi 2019 jää alijäämäiseksi ja talousarviovuosi 2020 sekä taloussuunnitelmavuodet tulevat olemaan erityisen tiukkoja. Tästä johtuen joudumme tarkistamaan koulupiirijakoa ja miettimään jatkotoimia lukuvuodelle 2020-2021 Vehmaskylän oppilaiden lähikoulusta. Koulupiiriasia etenee kunnallisen... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

  PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 3. EHDOTUS NÄHTÄVILLE Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot. Pertinkujan alueen asemakaavan muutoksen 3. ehdotus on julkisesti... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

  ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLE Pieksämäen kaupungin alueella on tullut vireille ranta-asemakaavan muuttaminen Anolan alueella. Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO). Anolan ranta-asemakaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 17.2. – 17.3.2020 Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

  VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.3.2020 Vangasjärven asemakaavan laajennuksen nähtävillä ollutta ehdotusta ja esittää kaupunginvaltuustolle Vangasjärven asemakaavan laajennusalueen 11.2.2020 päivätyn asemakaavaehdotuksen sekä sitovan tonttijaon hyväksymistä. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja... Lue lisää