Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tietosuojasta Pieksämäen kaupungin palveluissa, kerrotaan tarkemmin osiossa Tietosuoja ja henkilötietojen tarkastus.

Pieksämäen kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Lomakkeet tarkastuspyyntöjä, korjausvaatimuksia sekä tietojen korjaamisesta kieltäytymistä varten:

Rekisteritietojen tarkastuspyynto
Rekisteritietojen korjaamispyynto

Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköisesti tunnistautumalla Suomi.fi palvelussa ja lähettämällä sen sieltä Pieksämäen kaupungille (ohjautuu Kirjaamoon), josta se ohjataan rekisteritietojen käsittelijälle toimenpiteitä varten. Tai lomakkeen voi täyttää ja tulostaa, ja allekirjoitettuna lähettää tai toimittaa Pieksämäen kaupungin kirjaamoon, Pieksämäen kaupunki, Kirjaamo, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön käsittelyä varten.

Rekisteriselosteet

Yleishallinto
Asianhallintajärjestelmä
Katso tunnistepalvelu, käyttäjärekisteri, käyttö päättyy 31.12.2020
Kuntalaisaloiterekisteri
Kuntarekry, avoimien työpaikkojen julkaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Luottamushenkilörekisteri
Luottamushenkilöiden extranet
Maatalouslomituksen tukihakemukset
MD-titania, työvuorosuunnittelu, kaupunki
Myyntireskontra, IntimeOpen Plus
Navisec tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulutusympäristö
OpusCapita, pankkiohjelma, tiliotteen tiedot
Ostoreskontra, IntimeOpen Plus
Palautteet
Palkkarekisteri
Parkkipaikkaluettelo
Populus rekisteriseloste, Pieksämäen kaupunki, henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä
Populus rekisteriseloste, henkilökohtaiset avustajat, palkkahallinnon järjestelmä
Sidonnaisuusrekisteri
Sähköinen allekirjoittaminen
Toiminta-avustukset ja apurahat
Vaaliluettelo, tulostettu äänioikeusrekisteristä
Vaalit, Vaalihenkilöstö ja Kotiäänestys
Vaalirahoitusilmoitukset
Valtuutettujen nettitiedot
Webropol, sähköinen kyselyjärjestelmä, asuajas- ja käyttäjärekisteri
www.pieksamaki.fi lomakkeet
Väestötietojärjestelmä VRK
Yhteenvedot avoinna olevien virkojen ja toimien hakijoista
Äänioikeusrekisteri

 

Elinkeinoelämän kehittäminen

Matkailun uutiskirje
Yrityspalvelujen uutiskirje
Yritysrekisteri
Yrityspalveluiden uutiskirje yrityksille

 

Teknisen toimen palvelut

Auraussopimukset
Asuinhuoneistojen vuokrasopimusrekisteri
Kaivuuluvat, rekisteri kaivuuluvan saajista
Kameravalvonta, tallentava kameravalvontajärjestelmä
Korjausavustukset (ARA), korjausavustusten maksatuksen ja ehtojen valvonta
Liikehuoneiden ja varastotilojen vuokrasopimusrekisteri
Maa-ainesluparekisteri
Maanvuokraus
Rakentamattomat tontit
Timecon, työajantarkkailu, kulunvalvonta 
Trimble Locus, paikka- ja perustekniikkatietojen hallintajärjestelmä
Venepaikkarekisteri
Vesiosakaskunnat
Yksitysteiden yhteysluettelo

 

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ateriankuljetus asiakasrekisteri
Ruokahuolto asiakasrekisteri

 

Perusturva: sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikääntyneiden palveluiden asiakastietorekisteri
Lapsiperheiden palvelujen asiakastietorekisteri
Lastensuojelun asiakastietorekisteri
Perheoikeudellisten palvelujen asiakastietorekisteri
Potilastietorekisteri
Päihdepalvelujen asiakastietorekisteri
Työikäisten palvelujen asiakastietorekisteri
Vammaispalvelujen asiakastietorekisteri

 

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Aura, koulupsykologien ja kuraattoreiden työväline 
Avustukset, nuoriso- ja liikuntatoimen toiminta-avustushakemusten rekisteri
Effica_varhaiskasvatus ja Läsnä palvelu
Etsivän nuorisotyö
Iltapaivakerho, rekisteri kouluikäisten iltapäivätoimintaan hakeneista
Kesäleiri, leirille osallistuvien nuorten leiritoiminnan seuranta
Koulukuljetukset, autoilijakohtainen kuljetusrekisteri kuljetusten seurantaan
MultiPrimus, koulujen oppilastietorekisteri ja -järjestelmä
Ohjaamo Pieksämäki 2021, alle 30-v. paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä.
pmkopetus.local active directory
PedaNet, kouluverkko
Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste Varda
Ylioppilaskirjoitusten kirjoitusrekisteri

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Avustukset, kulttuuritoimen toiminta-avustushakemusten rekisteri
Ceepos kassajärjestelmä
e-booking, kirjaston asiakastietokoneiden varaus- ja valvonta, asiakasrekisteri
HelleWi-kurssinhallintajärjestelmä Seutuopisto
Julius tilanvarausjärjestelmä
Kirjastojärjestelmä Lumme
Kirjaston kotisivun henkilökunnan ja toimipisteiden yhteystiedot 
Kirjaston kotisivun pieksämäkeläisiä
Kirjaston asiakastietolomake
Kirjaston kaukopalvelu
Kirjastoauton soittolista
Kirjaston kotipalvelu
Kirjaton kuittilainat
Kirjaston laskutus
Kirjaston lukukoiratoiminta 
Leireille osallistuvien rekisteri
Poleenin markkinointi- ja esitejakelulistat
Poleenissa ja Nukkekodissa vierailleiden henkilötietojen kerääminen korona-aikana
PV-Supa itsepalvelukirjastojen järjestelmä
Uimahallin asiakasrekisteri
Uimakoulurekisteri