Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tietosuojasta Pieksämäen kaupungin palveluissa, kerrotaan tarkemmin osiossa Tietosuoja ja henkilötietojen tarkastus.

Pieksämäen kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Lomakkeet tarkastuspyyntöjä, korjausvaatimuksia sekä tietojen korjaamisesta kieltäytymistä varten:

Rekisteritietojen tarkastuspyynto
Rekisteritietojen korjaamispyynto

Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköisesti tunnistautumalla Suomi.fi palvelussa ja lähettämällä sen sieltä Pieksämäen kaupungille (ohjautuu Kirjaamoon), josta se ohjataan rekisteritietojen käsittelijälle toimenpiteitä varten. Tai lomakkeen voi täyttää ja tulostaa, ja allekirjoitettuna lähettää tai toimittaa Pieksämäen kaupungin kirjaamoon, Pieksämäen kaupunki, Kirjaamo, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön käsittelyä varten.

Rekisteriselosteet

Yleishallinto
Asia- ja asiakirjanhallinta:
Asia- ja asiakirjahallinta

Rekrytointi:
Kuntarekry, avoimien työpaikkojen julkaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä
Yhteenvedot avoinna olevien virkojen ja toimien hakijoista

Taloushallinto:
Talousjärjestelmät

Henkilötöhallinto:
MD-titania, työvuorosuunnittelu, kaupunki
Populus rekisteriseloste, Pieksämäen kaupunki, henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä
Populus rekisteriseloste, henkilökohtaiset avustajat, palkkahallinnon järjestelmä

Hankinta ja sopimukset:
Sopimus- ja kilpailtushallinta

Avustukset ja apurahat:
Toiminta-avustukset ja apurahat

Vaalit:
Vaaliluettelo, tulostettu äänioikeusrekisteristä
Vaalit, Vaalihenkilöstö ja Kotiäänestys
Vaalirahoitusilmoitukset
Äänioikeusrekisteri

Muut yleishallinnon henkilötietoja sisältävät rekisterit:
Työturvallisuusilmoitukset (alkaen 1.1.2023)
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri (poistuu 1.1.2023)
Parkkipaikkaluettelo (poistuu 1.1.2023)
Navisec tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulutusympäristö
Webropol, sähköinen kyselyjärjestelmä, asiakas- ja käyttäjärekisteri
Sähköinen allekirjoittaminen
Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu ja siihen liittyvät järjestelmät

 

Elinkeinoelämän kehittäminen

Yritystoiminnan ja matkailun tukeminen ja neuvonta
Maatalouslomituksen tukihakemukset

 

Teknisen toimen palvelut

Auraussopimukset
Asuinhuoneistojen vuokrasopimusrekisteri
Kaivuuluvat, rekisteri kaivuuluvan saajista
Kameravalvonta, tallentava kameravalvontajärjestelmä
Korjausavustukset (ARA), korjausavustusten maksatuksen ja ehtojen valvonta
Liikehuoneiden ja varastotilojen vuokrasopimusrekisteri
Maa-ainesluparekisteri
Maanvuokraus
Rakentamattomat tontit
Timecon, työajantarkkailu, kulunvalvonta 
Trimble Locus, paikka- ja perustekniikkatietojen hallintajärjestelmä
Venepaikkarekisteri
Vesiosakaskunnat
Yksitysteiden yhteysluettelo

 

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ateriankuljetus asiakasrekisteri
Ruokahuolto asiakasrekisteri

 

Perusturva: sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikääntyneiden palveluiden asiakastietorekisteri
Lapsiperheiden palvelujen asiakastietorekisteri
Lastensuojelun asiakastietorekisteri
Perheoikeudellisten palvelujen asiakastietorekisteri
Potilastietorekisteri
Päihdepalvelujen asiakastietorekisteri
Työikäisten palvelujen asiakastietorekisteri
Vammaispalvelujen asiakastietorekisteri

 

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Aura, koulupsykologien ja kuraattoreiden työväline 
Avustukset, nuoriso- ja liikuntatoimen toiminta-avustushakemusten rekisteri
Etsivän nuorisotyö
Opetustoimi
Ohjaamo Pieksämäki 2021, alle 30-v. paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä.
pmkopetus.local active directory
Varhaiskasvatuspalvelut 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Avustukset, kulttuuritoimen toiminta-avustushakemusten rekisteri
Ceepos kassajärjestelmä
e-booking, kirjaston asiakastietokoneiden varaus- ja valvonta, asiakasrekisteri
HelleWi-kurssinhallintajärjestelmä Seutuopisto
Julius tilanvarausjärjestelmä
Kirjastojärjestelmä Lumme 
Omatoimikirjaston kulunvalvonta
Kirjaston kotisivun henkilökunnan ja toimipisteiden yhteystiedot 
Kirjaston kotisivun pieksämäkeläisiä
Kirjaston asiakastietolomake
Kirjaston kaukopalvelu
Kirjastoauton soittolista
Kirjaston kotipalvelu
Kirjaton kuittilainat
Kirjaston laskutus
Kirjaston lukukoiratoiminta 
Leireille osallistuvien rekisteri
Poleenin markkinointi- ja esitejakelulistat
Poleenissa ja Nukkekodissa vierailleiden henkilötietojen kerääminen korona-aikana
Uimahallin asiakasrekisteri
Uimakoulurekisteri