Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Eduskuntavaalien 2019 kotiäänestyslomake

Eduskuntavaalien 2019 kotiäänestyslomake aukeaa alla olevasta linkistä

”Kotiäänestykseen ilmoittautumislomake”

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Henkilö, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse. Jos samassa taloudessa asuva edellä tarkoitettu omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Tällöin on myös annettava tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua lomakkeella, jota on saatavilla kaupunginvirastosta (Latomo, Kauppakatu 1), Naarajärven virastotalosta (Kanttila) sekä Jäppilän ja Virtasalmen kirjastoista, lisäksi kotiäänestyslomakelinkki on tällä Pieksämäen kaupungin nettisivulla. Lomake tulee palauttaa tai toimittaa viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 joko kaupunginviraston palvelupisteeseen tai postiosoitteella Pieksämäen kaupungin keskusvaalilautakunta, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki. Ilmoittautumisia puhelimitse ottavat vastaan 2.4.2019 saakka arkipäivisin klo 9 – 16 välisenä aikana Päivi Nykänen, puh. 044 588 2253 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Heikki Mäyränen, puh. 044 588 2301. Määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei voida ottaa vastaan.