Katusuunnitelma: Kangaskadun ja Vanhan Mikkelintien risteysalue

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 päättänyt asettaa Kangaskadun ja Vanhan Mikkelintien risteysalueen katusuunnitelman julkisesti nähtäville 4.5. – 19.5.2022 väliseksi ajaksi.
Katusuunnitelman asiakirjat ovat nähtävillä teknisen toimen neuvonnassa Kanttilassa, Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi .

Muistutukset suunnitelmaan voi toimittaa 19.5.2022 klo 15 mennessä osoitteella Pieksämäen kaupunki, Kirjaamo, Kunnallistekniikka, PL 125, 76101 Pieksämäki tai sähköisesti kirjaamo@pieksamaki.fi .

Lisätietoja antaa katupäällikkö Mika Ukkonen, puh. 040 184 7025, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi .

Kuulutus

Suunnitelma-asiakirjat:
Liite 1:Suunnitelmakartta
Liite 2: Kangaskadun kevyenliikenteen väylän pituusleikkaus
Liite 3: Kangaskadun pituusleikkaus
Liite 4: Tyyppipoikkileikkaus
Liite 5: Vanhan Mikkelintien pituusleikkaukset