Kuuleminen Vehmaskylän alueen koulupiiristä

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 16.12.2019 §68 käsitellessään talousarvioita vuodelle 2020, että määrärahaa varataan opetuspalveluihin Vehmaskylän koululle vain 31.7.2020 saakka. Kaupungin taloustilanne on tiukka ja vuosi 2019 jää alijäämäiseksi ja talousarviovuosi 2020 sekä taloussuunnitelmavuodet tulevat olemaan erityisen tiukkoja.

Tästä johtuen joudumme tarkistamaan koulupiirijakoa ja miettimään jatkotoimia lukuvuodelle 2020-2021 Vehmaskylän oppilaiden lähikoulusta.

Koulupiiriasia etenee kunnallisen päätöksentekoprosessin mukaisesti kuulemiseen, joka pidetään Kulttuurikeskus Poleenissa to 5.3.2020 klo 18.30 Kokoustila Uinossa (kirjasto, toinen kerros).

Tilaisuudessa esitellään mm. kaupungin ja opetustoimen taloustilanne, oppilasennusteet, kuvaus koulutilojen kunnosta, lähikoulusuunnitelma, koulukuljetukset, henkilöstösuunnitelma sekä saadun kyselyn tulokset lapsivaikutusten arvioinnista.

vs. opetusjohtaja Päivi Majoinen