Lasten ja nuorten hyvinvointi -suunnitelma 2018-2021 on valmistunut!

Suunnitelma laadittiin monialaisena yhteistyönä ja yksi suunnitelman keskeisimmistä tavoitteista on ollut tiivistää eri toimijoiden yhteistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi paikkakunnalla. Tavoitteena on ollut kaikessa päätöksenteossa ja kaikilla tasoilla systemaattisesti edistää ja vahvistaa ehkäiseviä toimia ja palveluita, joiden avulla korjaavien palveluiden tarve vähenee.

 

Lasten ja nuorten Pieksämäki hyvinvointisuunnitelma 2018 – 2021 pitää sisällään paikallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman, joka pohjaa valtioneuvoston hyväksymään valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan sekä lastensuojelulain 12§ vaatiman lastensuojelusuunnitelman. Usean suunnitelman yhdistämisen tarkoituksena on luoda lasten ja nuorten palveluista saumaton kokonaisuus, jotta pystytään parempaan ja joustavampaan yhteistyöhön sekä asiakkaiden kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen monialaisen yhteistyön myötä mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021