Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Hiekanpään elämänkaarihanke

hiekkis_logo_full_w

Ajalla  15.01.2013-30.09.2014

Pieksämäen kaupungin koordinoimassa Hiekanpään elämänkaarikeskus -hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Pieksämäen kaupungin keskustaan Pieksäjärven rannalle uudenlainen elämänkaarikeskus-palvelukonsepti. Hiekanpään alueesta muotoutuu palveluiltaan ainutlaatuinen, monipuolinen ja houkutteleva, kaikenikäisiä kaupunkilaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia palveleva kohde, joka tarjoaa laajasti koulutus-, hyvinvointi-, varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, asumis- ja liikunta- sekä luontopalveluja.

Hankkeella pyritään vastaamaan väestön ikääntymisestä ja oppilasmäärien laskusta johtuvan kehityksen tarpeisiin ja kääntämään Pieksämäen kaupungin muuttotappio ja negatiivinen kehityskulku jälleen positiiviseksi. Elämänkaari hankkeen tarkoituksena on järjestää kaupungin opetuspalveluita uusiksi niin, että Pieksämäen kaupunki kasvattaa imagoaan elinvoimaisena koulukaupunkina niin valtiollisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Projekti luo erilaisia uudenlaisia yhteisöjä, joissa lapset ja nuoret sekä kaikki muutkin kaupunkilaiset voivat vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä sekä itseään koskevaan päätöksentekoon ja hyvinvoinnin edistymiseen. Osallisuuden lisäämisen lisäksi hankkeen avulla lisätään poikkihallinnollisuutta niin kaupungin omien toimijoiden kuin myös 3. sektorin ja liike-elämän kanssa.

Projektin tuloksena syntyy tila- ja oppimisympäristösuunnitelma Hiekanpään elämän kaari kampukselle, jossa laadulliset ja määrälliset tarpeet on huomioitu. Suunnitelman pohjalta lähdetään toteuttamaan niitä rakentamis-, muutos- ja kehittämistoimenpiteitä, joita laadukas ja riittävä perusopetus, lukion ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäminen Pieksämäellä vaatii.

Tavoitteena on myös kehittää kysyntälähtöisesti kaupungin vanhoja palveluja keskittymällä luomaan sellaisia sähköisiä palveluja jotka vaihtelevat mahdollisimman vähän asiakkaasta tai palvelutilanteesta johtuen. Suunnitelmassa huomioidaan myös uuden opetusteknologian tuomat mahdollisuudet järjestää ammatillista koulutusta ajasta ja paikasta riippumattomasti. Lähtökohtaisesti voidaan samoja sähköisiä järjestelmiä hyödyntää niin opetusteknologian kuin koko kaupungin sähköisten palvelujen kehittämisessä.

Lue lisää http://hiekkis.pieksamaki.fi/hankkeet/hiekanpaan-elamankaarihanke/