Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Mielenterveys kuuluu kaikille hanke

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta – kärkihankkeen
Mielenterveys kuuluu kaikille -osahanke

Pieksämäen kaupunki ja Suomen Mielenterveysseura ovat tehneet sopimuksen hallituksen kärkihankkeeseen kuuluvasta ”Mielenterveys kuuluu kaikille” osahankkeesta. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018.

Hankkeen tarkoituksena on Mielenterveyden ensiapu® koulutusten (MTEA1®, MTEA2® ja NMEA® (nuorten parissa työskentelevät) – koulutukset) levittäminen ja juurruttaminen, minkä päämääränä on kansalaisten mielenterveyden vahvistuminen. Tavoitteena on, että kansalaiset saavat tietotaitoa oman ja läheistensä mielenterveyden edistämiseen. Toisena tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysalan sekä nuoriso- ja opetusalan työntekijät tunnistavat mielenterveyden ongelmia sekä osaavat tukea omaa ja muiden mielenterveyttä. Tämän ohella ammattilaisten työhyvinvointi paranee.

Sovittava toiminta

Suomen Mielenterveysseura ohjaa ja tukee hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurtumista. Suomen Mielenterveysseura järjestää MTEA® peruskoulutuksia ja ohjaajakoulutuksia Pieksämäen kaupungin työntekijöille. Pieksämäen kaupunki vastaa koulutustilojen tarjoamisesta ja ammattilaisten rekrytoinnista perus- ja ohjaajakoulutuksiin. Pieksämäen kaupunki myöntää omalle henkilöstölleen luvan osallistua MTEA® koulutuksiin työajalla ja ohjaajakoulutuksen käyneille oikeuden toteuttaa MTEA® koulutuksia työajalla.

Pieksämäen kaupunki nimeää alueeltaan yhden tai useamman yhteyshenkilön, jotka osana omaa työtään huolehtivat MTEA® koulutusten jatkuvuudesta organisaatiossaan ja omalla alueellaan. Suomen Mielenterveysseura järjestää säännöllisesti täydennyskoulutusta yhteyshenkilöille.

Kohderyhmä ja määrä

Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia kohdennetaan suoraan tai välillisesti haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille sekä ammattihenkilöstölle.

Pieksämäen alueella koulutuksia kohdennetaan erityisesti seuraaviin organisaatioihin, ammattiryhmiin ja/tai väestöön: tarjotaan henkilöstölle perusturvan eri yksiköissä: perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, vastaanottotoiminta, ikääntyvien palvelut, nuorten parissa työskentelevät: opiskeluhuolto, nuorisotoimi, opetushenkilöstö. Kansalaisille Siilin työtoiminnassa (+ ohjaajat), Seutuopiston tarjoamat kurssit

Määrällinen tavoite: MTEA®1 koulutuksia järjestetään 3-5, joissa osallistujia 45-75, MTEA®2 koulutuksia järjestetään 4-5, joissa osallistujia yhteensä 60-75. NMEA® koulutuksia järjestetään 8-11. joissa osallistujia yhteensä 120-165. Ohjaajakoulutuksia järjestetään 3, joissa osallistujia 5-7.

Suomen Mielenterveysseura tarjoaa Pieksämäen kaupungin työntekijöille Mielenterveyden ensiapu® peruskoulutuksia ja ohjaajakoulutuksia ilmaiseksi. Koulutusmateriaalit (kurssikirja sekä ohjaajamateriaali) ovat osallistujille maksuttomia.

Suomen Mielenterveysseura viestii hankkeen etenemisestä säännöllisesti. Pieksämäen kaupunki raportoi Suomen Mielenterveysseuralle sovittujen tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan etenemistä erikseen sovitulla tavalla. Suomen Mielenterveysseura raportoi hankkeen etenemisestä sosiaali- ja terveysministeriölle säännöllisesti.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muun kolmannen sektorin, mm. Pieksämäen Mielenterveysseuran, kanssa. Mielenterveyden ensiapu-kouluttajista muodostetaan hankkeen aikana toimijaverkosto, joka suunnittelee yhdessä kattavasti koulutustoimintaa Pieksämäen väestön mielen terveyden sekä ammattihenkilöiden ja työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.