Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Tiedoksianto ekaluokkalaisille

TIEDOKSIANTO TULEVILLE EKALUOKKALAISILLE LÄHIKOULUSTA

 

Lukuvuoden 2018-19 koulutyö aloitetaan torstaina 9.8.2018.

Kaupungissa aloittaa yhteensä 183 oppilasta ensimmäisen luokan.

Opetusjohtaja on osoittanut tiedossa oleville, vuonna 2011 syntyneille

oppivelvollisille lähikoulun. Tiedoksianto lähikoulusta on toimitettu

huoltajille.

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan johonkin muuhun kuin osoitettuun

kouluun, tulee sitä koskeva hakemus perusteluineen toimittaa

haettuun kouluun 16.3.2018 mennessä. Ns. toissijaiseen kouluun

sijoittamispäätös tehdään mahdollisimman pikaisesti.

 

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin,

jos hänellä suoritettujen selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua

opiskelusta. Lapselle voidaan myös antaa lupa aloittaa perusopetus

vuotta säädettyä myöhemmin.

Näitä koskevat hakemukset psykologin tai lääkärin lausuntoineen tulee toimittaa

koulutoimistoon 16.3.2018 mennessä.

Koulut järjestävät tuleville oppilaille kevään kuluessa kouluun tutustumis-

päivän, josta tiedotetaan erikseen.

 

Pieksämäellä 22.2.2018

 

Timo Tarkiainen

Opetusjohtaja