Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Yksityistieasiat

Pieksämäen kaupunki avustaa yksityisteiden, järjestäytymättömien teiden ja tiekuntiin kuulumattomien eläkeläisten teiden kunnossapitoa ja perusparannuksia. Avustusten osuus on noin 40 % yksityisteiden tienpidon kuluista. Yksityistieverkon avustamisella pyritään edesauttamaan yksityistieverkon kunnossa pysymistä.

Pieksämäen kaupungin alueella yksityistieavustuksen piirissä on noin 740 km yksityistieverkkoa. Yksityisteiden hoidosta vastaa tiekunta, joka myös päättää tien hoitotasosta. Yksityisen tien osakkaat vastaavat tien pitämisestä aiheutuvista kuluista.

Uusi Yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019.  Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31. päivänä joulukuuta 2019.

Uuden yksityistielain 84 §:n mukaan kunnilla on halutessaan mahdollisuus avustaa yksityisteitä. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon uudessa laissa on annettu kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään:

  1. yksityistietä koskevien asioiden hoitamiseen on perustettu tiekunta
  2. yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston Digiroad tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri

Väylävirasto Digiroad

 

Tietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Digiroad-ilmoituspalveluun kuuluu lomake, jolla tiekunnat voivat tehdä ilmoituksen, sekä aineiston katselupalvelu (kartta), josta yksityistiekunnat voivat tarkastella tietoja.  Karttapalvelusta tiekunnat, kunnat ja viranomaiset voivat tarkastella alueelleen ilmoitettuja tietoja tai tarvittaessa pyytää Digiroadista koosteen ilmoitetuista tiedoista.

Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa Digiroadiin:

  • Painorajoitukset
  • Ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
  • Lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.)
  • Voi myös toimittaa tiedon nopeusrajoituksesta, mikä parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
  • Lisäksi voi toimittaa tiedot muistakin liikennemerkeistä. Lyhytaikaisia (esim. tietyö) rajoituksia tai kieltoja ei ilmoiteta.

 

 

Pieksämäen kaupungin keväällä 2019 jaettavat yksityistieavustukset jaetaan rakennuslautakunnan päätöksen 8.10.2009 25 §:n mukaisin jakoperustein.  Yksityistieavustusten jakoperusteet uudistetaan vuodelle 2020.  Järjestäytymättömillä yksityisteillä on siten aikaa vuosi 2019 tiekuntien perustamiseen.

Pieksämäen kaupunki järjesti 3.12.2018 yksityistiepäivän yksityisteiden edustajille.  Koulutuksessa käsiteltiin mm. yksityistielain muutoksia ja niiden vaikutuksia tiekuntien toimintaan.

Koulutuksen materiaali:

Laatutie Oy, Olli Miettinen / Yksityistielaki 1.1.2019

Laatutie Oy, Olli Miettinen / Yksityisteiden malliasiakirjoja

ELY-keskus, Tanja Seppänen / ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

 

Maanmittauslaitoksen tiedote 18.12.2018 uudesta yksityistielaista

 

YKSITYISTIEAVUSTUKSEN HAKEMINEN

Pieksämäen kaupungin yksityisteiden vuoden 2018 kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 28.2.2019.

Kaupunki on siirtynyt vuoden 2018 alusta sähköiseen yksityistieavustusten hakuun ja käsittelyyn. Ratkaisulla haetaan joustavuutta ja työajan säästöä hakuprosessissa sekä tiekunnille että kaupungille.

sähköisen palvelun osoite:

https://pieksamaki.tiekuntarekisteri.fi

Palveluun sisäänkirjautumiseen tarvitaan tiekunnalle annetut tunnukset. Tunnukset on toimitettu tiekunnille joulukuun 2018 aikana. Mikäli yksityistie on avustuskelpoinen, mutta ei ole saanut hakupalvelun tunnuksia, tulee tiekunnan olla yhteydessä Pieksämäen kaupungin tekniseen toimeen.

Kunnossapitoavustushakemus tulee toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Kuulutus tieavustushakemuksista 2018

 

PERUSPARANTAMISAVUSTUKSET

Perusparantamisavustusta voit hakea milloin tahansa. Hae avustusta alla olevalla lomakkeella. Liitä mukaan kopio tiekunnan päätöksestä ja hyväksytystä kustannusarviosta sekä ELY-keskuksen yksityisteiden parantamisen valtionavustuspäätös tai Metsäkeskuksen kemera-avustuspäätös.  Pieksämäen kaupunki myöntää perusparantamisavustusta vuosittain määrärahojen puitteissa teille, joille on myönnetty ELY-keskuksen yksityisteiden parantamisen valtionavustusta tai Metsäkeskuksen kemera-avustusta.  Avustushakemukset käsitellään marras- joulukuun aikana.

Perusparantamisavustushakemuslomake

Lisätietoja:

Anssi Tarkiainen
maankäyttöinsinööri
p. 0400 855597
anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi

 

Linkit:

Maanmittauslaitos, tietoimitukset

http://maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/hae-toimitusta/tie-ja-kayttooikeudet

 

Suomen Tieyhdistys ry, yksityistiepalvelut

http://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/

 

Ohjeita yksityisteiden kunnossapitoon:

Yksityisteiden kunnossapito-ohje

Yksityistieliittymän kunnossapito-ohje