Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Yksityistieasiat

Pieksämäen kaupunki avustaa yksityisteiden, järjestäytymättömien teiden ja tiekuntiin kuulumattomien eläkeläisten teiden kunnossapitoa ja perusparannuksia. Avustusten osuus on noin 40 % yksityisteiden tienpidon kuluista. Yksityistieverkon avustamisella pyritään edesauttamaan yksityistieverkon kunnossa pysymistä.

Pieksämäen kaupungin alueella yksityistieavustuksen piirissä on noin 740 km yksityistieverkkoa. Yksityisteiden hoidosta vastaa tiekunta, joka myös päättää tien hoitotasosta. Yksityisen tien osakkaat vastaavat tien pitämisestä aiheutuvista kuluista.

Katso linkistä Tiekunta tutuksi ja toimivaksi –esite. Esite on tarkoitettu yksityistien osakkaille ja tietä käyttäville. Esitteessä on perustietoutta siitä, kuinka tiekunta toimii ja mihin yksityistielaki velvoittaa.

http://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1366/tiekunta.pdf 

 

YKSITYISTIEAVUSTUKSEN HAKEMINEN

Pieksämäen kaupungin yksityisteiden vuoden 2018 kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 1.1.2018 ja päättyy 28.2.2018.

Kaupunki on siirtynyt 2018 alusta sähköiseen yksityistieavustusten hakuun ja käsittelyyn. Ratkaisulla haetaan joustavuutta ja työajan säästöä hakuprosessissa sekä tiekunnille että kaupungille.

sähköisen palvelun osoite:

https://pieksamaki.tiekuntarekisteri.fi

Palveluun sisäänkirjautumiseen tarvitaan tiekunnalle annetut tunnukset. Tunnukset on toimitettu tiekunnille syksyllä 2017. Mikäli yksityistie on avustuskelpoinen, mutta ei ole saanut hakupalvelun tunnuksia, tulee tiekunnan olla yhteydessä Pieksämäen kaupungin tekniseen toimeen.

Kunnossapitoavustushakemus tulee toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Kuulutus tieavustushakemuksista vuodelle 2017

 

PERUSPARANTAMISAVUSTUKSET

Perusparantamisavustusta voit hakea milloin tahansa. Hae avustusta alla olevalla lomakkeella. Liitä mukaan kopio tiekunnan päätöksestä ja hyväksytystä kustannusarviosta sekä ELY-keskuksen yksityisteiden parantamisen valtionavustuspäätös tai Metsäkeskuksen kemera-avustuspäätös.  Pieksämäen kaupunki myöntää perusparantamisavustusta vuosittain määrärahojen puitteissa teille, joille on myönnetty ELY-keskuksen yksityisteiden parantamisen valtionavustusta tai Metsäkeskuksen kemera-avustusta.  Avustushakemukset käsitellään marras- joulukuun aikana.

Perusparantamisavustushakemuslomake

Lisätietoja:

Anssi Tarkiainen
maankäyttöinsinööri
p. 0400 855597
anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi

 

Linkit:

Pieksämäen kaupungin yksityistietoimituksista perittävät maksut

http://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Yksityistietoimituksista-peritt%C3%A4v%C3%A4-maksu.pdf

Maanmittauslaitos, tietoimitukset

http://maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/hae-toimitusta/tie-ja-kayttooikeudet

Suomen Tieyhdistys ry, yksityistiepalvelut

http://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/

 

Ohjeita yksityisteiden kunnossapitoon:

Yksityisteiden kunnossapito-ohje

Yksityistieliittymän kunnossapito-ohje