Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyön työmuotoja ovat mm.

Yksilö- ja pienryhmäohjaus
Nuorten ja heidän perheidensä tukeminen
Moniammatillinen verkostotyö
Erilaisissa projekteissa, tapahtumissa sekä teemaviikoissa työskentely
Erityisnuorisotyö on monenlaista ohjausta, neuvontaa ja tukea erilaisissa nuorten arkeen liittyvissä asioissa. Olipa mielessäsi on työn tai opiskelupaikan haku, ammatinvalinta, terveyteen liittyvät asiat, taloudelliset ongelmat, oman harrastuksen etsiminen tai oikeastaan ihan mikä tahansa seikka, jonka pohtimiseen kaipaat apua tai juttuseuraa voit olla yhteydessä erityisnuorisotyöntekijöihimme.

 

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

Ennaltaehkäisevä päihdetyö on tärkeä osa nuorisotyötä. Moniammatillinen työryhmä Viisari on toiminut Pieksämäellä vuodesta 1997 koordinoiden ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Viisarin tekemä työ on monen eri toimijan välistä yhteistyötä, jota tehdään paljolti osana eri ammattikuntien perustyötä. Viisari työryhmässä on edustajat koulu-, nuoriso-. sosiaali- ja terveystoimesta, poliisista sekä EHYT Ry:stä. Työryhmä on kaupungissa yhteinen virallistettu taho, joka luo yhteisen linjan koko kaupungin eri toimijoiden välille. Pieksämäen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii erityisnuorisotyöntekijä Pia Niilo-Rämä 044 588 3419.

Lisätietoa Pieksämäen ehkäisevän päihdetyön työryhmästä Viisari-oppaassa:

Viisariopas (PDF)

 

Kuka päättää-viikko

Elämyksellinen, ehkäisevän päihdetyön Kuka päättää-viikko järjestetään vuosittain, yleensä huhti-toukokuussa ja siihen osallistuvat kaikki Pieksämäen alakoulujen 6.luokkien oppilaat. Kuka päättää-viikon on tarkoitus kannustaa yläkoulun aloittavia nuoria päihteettömyyten, antaa päihdevalitusta ja vaikuttaa päihteisiin liittyviin asenteisiin. Kuka päättää-viikkoon liittyy myös 6.-luokkalaisten vanhemmille suunnattu vanhempainilta. Kuka päättää-viikon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat nuorisotoimen lisäksi Pieksämäen ev.lut. seurakunta, Pieksämäen poliisi, Seurakuntaopiston nuorten- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat, kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit, Saimaan syöpäyhdistys ja EHYT ry.

Kuka päättää-viikkoon liittyvä ”Nuoret ja päihteet, vihjeitä vanhemmille”-tietopaketti:

Vihjeitä vanhemmille (PDF)