Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Nuorten osallisuus

Nuorisotoimen tekemä osallisuustyö antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa omassa kotikunnassaan itseään koskeviin asioihin.

NUico-fbORISOVALTUUSTO PISTO

Nuorisovaltuusto on 13 – 20 -vuotiaiden nuorten vaikuttajien ryhmä kunnassa, jonka myötä nuorille avautuu uusi vaikuttamiskanava. Nuorisovaltuustoa eivät tee vain siinä toimivat nuoret, vaan kaikilla Pieksämäen seudun nuorilla on mahdollisuus ajaa tärkeiksi katsomiaan asioita nuorisovaltuuston kautta.  PISTO:n nimeämät edustajat on otettu mukaan  Pieksämäen kaupungin lautakuntatyöhön tuomaan nuorison näkemys heitä koskeviin asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa. Lisäksi nuorisovaltuusto PISTO järjestää erilaisia tapahtumia nuorille. PISTO toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten sekä nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on:

pallokala

  • Tehdä itseään nuorisovaltuustona tutuksi ja perehtyä oman kaupungin asioihin.
  • Tehdä kaupungin päätöksentekojärjestelmää tutummaksi ja lisätä kiinnostusta luottamustehtäviä kohtaan.
  • Parantaa käsitystä omasta kansalaispätevyydestään.
  • Toimia nuorten äänenä ja vaikutuskanavana nuoria koskevista asioista päätettäessä.
  • Järjestää tapahtumia nuorille.

NUORISOVALTUUSTO PISTON PÖYTÄKIRJAT

Pöytäkirja 1_18

Pöytäkirja 2_18

Pöytäkirja 3_18

Pöytäkirja 4_18

Pöytäkirja 5_18

PISTON EDUSTAJAT VALTUUSTOSSA JA LAUTAKUNNISSA 2018

KAUPUNGINVALTUUSTO:
Varsinainen jäsen: pj. Salla Kontro
Varajäsen: vpj. Lassi Räsänen

KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Varsinainen jäsen: Iida-Maria Ruotsalainen
Varajäsen: Elias Huupponen

TEKNINEN LAUTAKUNTA:
Varsinainen jäsen: Emilia Markkanen
Varajäsen: Iida-Maria Ruotsalainen

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:
Varsinainen jäsen: Lassi Räsänen
Varajäsen: Inka Nyyssönen

Piston edustus valtuuston kokouksissa: ääni- ja puheoikeus.

 

LASTEN PARLAMENTTI SkidiUp

skidiup

Lasten Parlamentti on virallinen lasten toimielin kunnassa. Toiminta on koulun oppilaskuntatoiminnan jatkumo koko kunnan tasolle. Lasten parlamentissa on kaksisuuntainen

osallistumisen ja vaikuttamisen malli: lapset voivat itse toimia sekä vaikuttaa ja päättäjät tai viranomaiset voivat kysyä lasten mielipidettä heitä koskevissa asioissa. Tämä mahdollistaa lasten ja päättäjien välisen vuorovaikutuksen sekä myös edistää lapsen identiteetin kasvua, yhteisöllisyyttä ja kiinnostusta oman paikkakunnan asioihin.

Pieksämäen lasten parlamentti on perustettu 11.9.2013 ja se on saanut nimekseen SkidiUp. Lasten parlamentissa on kaksi edustajaa Pieksämäen jokaisesta alakoulusta. Ensimmäisessä kokoonpanossaan lasten parlamentti toimii vuoden 2014 loppuun, jonka jälkeen toimintakausi on aina yksi kalenterivuosi. Lasten parlamentti kokoontuu vähintään kahdesti vuoden aikana, mutta tarvittaessa useamminkin.

 

PERUSPALVELUIDEN ARVIOINTI

PERUSPALVELUIDEN ARVIOINTIRAPORTTI 2016

Pieksämäkeläisiä nuoria kokoontuu vuosittain arvioimaan Pieksämäen kaupungin peruspalveluja nuorten näkökulmasta. Sillä pyritään lisäämään nuorten kuulemista ja vuorovaikutusta kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden välillä. Nuorisolain mukaan nuoria tulee kuulla ja heidän osallisuuttaan edistää. Paikalle kutsutaan pääasiassa koulujen oppilaskuntien hallitusten jäseniä, mutta tilaisuus on avoin muillekin pieksämäkeläisille nuorille.

Nuoret valitsevat itse arvioinnin kohteena olevat teemat. Nuorisovaltuusto Pisto valitsee ennakkoon muutaman teeman, joista sitten paikan päällä valitaan käsiteltävät teemat. Vuonna 2015 valittavina teemoina ovat: lukiokoulutus (erit. taideaineet), nuorisotoimen palvelut, liikuntapalvelut, julkinen liikenne sekä terveyspalvelut. Jos arviointipäivänä nousee vielä jokin teema, jota nuoret haluavat käsitellä, näin voidaan myös tehdä.

Aamupäivällä nuoret käsittelevät keskenään valittuja teemoja ja työstävät niistä kysymyksiä, kannanottoja tai väittämiä. Iltapäivällä on vuorossa päättäjien, kaupunginviranhaltijoiden sekä nuorten välinen keskustelutilaisuus, johon on kutsuttu myös media edustajat paikalle.

Peruspalveluiden tavoitteina on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin, saada äänensä kuuluville ja kuulla heitä nuoriso- ja kuntalain mukaisesti. Keskustelutilaisuudesta kirjoitetaan raportti, jota käsitellään oppilaskuntien hallituksissa, nuorisovaltuustossa sekä se saatetaan asianosaisten lautakuntien tietoon. Tilaisuudessa sovittujen toimenpiteiden etenemistä seurataan.