Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Ajankohtaista

VARHAISKASVATUKSEN PÄIVÄHOITOTOIMISTO MUUTTAA:

Varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Vepsä ja toimistosihteeri Sinikka Heikkinen ovat tavoitettavissa 11.12.18 alkaen Latomossa, os. Kauppakatu 1, 76100 PIEKSÄMÄKI.

Päivähoidon ohjaajat Anne Peltola ja Riitta Kiviranta ovat tavoitettavissa 14.12.18 alkaen Perheiden Talolla os. Kalevalankatu 38, 76100 PIEKSÄMÄKI.

PERHEIDEN TALON UUSI VIIKKO-OHJELMA

Perheiden talon avoimen varhaiskasvatuksen uusi toimintavuosi on alkanut, minkä myötä myös viikko-ohjelma ja aukioloajat ovat muuttuneet. Toimintavuonna 2018-2019 viikko-ohjelma on seuraava:

Maanantai: avoin perhekerho klo 8.30-15.30

 

Tiistai: leikkikerhot; klo 8.30-11.30 ”Keltaiset” (2-vuotiaiden ryhmä) ja

klo 12.30-15.30 ”Punaiset” (3-5 -vuotiaiden ryhmä)

 

Keskiviikko: leikkikerhot; klo 8.30 -11.30 ”Keltaiset” (2-vuotiaiden ryhmä) ja

klo 12.30-15.30 ”Punaiset” (3-5 -vuotiaiden ryhmä)

 

Torstai: avoin perhekerho ja perhetreffit klo 8.30-13.00

 

Perjantai: ei avoimen varhaiskasvatuksen järjestämää toimintaa

 

Aukioloajat: ma-ke klo 8.00-16.00, torstai klo 8.00-13.00 ja pe suljettu

 

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELYN TULOKSET KEVÄÄLTÄ 2018

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötason näkökulmista.

Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu, että vuosittain järjestetään asiakaskysely huoltajille. Tulokset julkistetaan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla ja yksikkökohtaiset tulokset toimitetaan kunnallisiin ja yksityisiin toimintayksiköihin arvioinnin ja suunnittelun käyttöön.

1.Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin ajalla 11. – 20.4.2018. Kyselyn linkki lähetettiin huoltajien sähköpostiosoitteeseen ja lisäksi jaettiin manuaalisia kyselylomakkeita. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 173 vanhempaa, joista kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaita 119 ja yksityisen asiakkaita 54.

Kyselyllä haluttiin kartoittaa huoltajien mielipiteitä varhaiskasvatusympäristöstä, varhaiskasvatuksen toteutumisesta, osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä toiveita varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Arviointiasteikolla 1 (täysin eri mieltä) -5 (täysin samaa mieltä) saatiin kaikkien varhaiskasvatuspalveluiden keskiarvoiksi:

varhaiskasvatusympäristö 4,5, avoimia vastauksia 31
varhaiskasvatuksen toteutuminen 4,3, avoimia vastauksia 31
osallisuus ja vaikuttaminen 4,2, avoimia vastauksia 20
toiveita varhaiskasvatuksen kehittämiseen, avoimia vastauksia 63
palaute kyselylomakkeesta, vastaajia 32

Toimintayksikkökohtaiset arvioinnit eriteltyinä Asiakaskyselyn tulos yksiköittäin2018

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen jokainen toimintayksikkö poimii saamastaan palautteesta kiitoksella positiiviset asiat ja huomioi oman toiminnan kehittämistä vaativat asiat.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen kehittämiskohteeksi toimintavuodelle 2018-19 nousee tiedottamisen ja tiedonkulun parantaminen arjen tilanteissa ja sähköisten järjestelmien avulla.

 

2. Avoimen varhaiskasvatuksen yksikössä Perheiden Talossa toteutettiin erikseen asiakaskysely, jonka yhteenveto on TULOKSET – avoin kohtaamispaikka kysely

 

 

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen:

Hakemus varhaiskasvatukseen on jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta johtuvasta syystä on hakemus toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

 

 Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat:

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ovat Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittava. Pieksämäen kaupungin koulutuslautakunta hyväksyi 29.5.2017 kokouksessa Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman, jota tulee noudattaa 1.8.2017 alkaen kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatussuunnitelman noudattaminen koskee kunnan omaa varhaiskasvatusta ja kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta sekä kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa.

Pieksämäen kaupungin vasu 01082017_