Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Ajankohtaista

Hyvä varhaiskasvatuksen asiakas

Toivoisimme, että teiltä löytyisi hetki aikaa tähän varhaiskasvatuksen asiakaskyselyyn vastaamiseen. Kyselyä tullaan toistamaan jatkossa vuosittain Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen. Vastaamalla kyselyyn olette mukana arvioimassa Pieksämäen kaupungissa toteutunutta varhaiskasvatusta, sekä kehittämässä sitä antamalla palautetta ja tuomalla esiin mahdollisia kehitystarpeita ja -ideoita.Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, eikä tutkimuksen tuloksista voida tunnistaa yksittäisiä vastauksia. Vastaamalla kyselyyn vastaaja antaa suostumuksensa tutkimustulosten julkaisuun. Tulokset julkaistaan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla ja yksikkökohtaiset tulokset toimitetaan kunnallisiin ja yksityisiin yksiköihin arvioinnin ja suunnittelun käyttöön. Voitte aloittaa kyselyn avaamalla alla olevan linkin. 

 https://link.webropolsurveys.com/S/842CCF4A9B07EAE1

 

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen:

Hakemus varhaiskasvatukseen on jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta johtuvasta syystä on hakemus toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

 

 Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat:

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ovat Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittava. Pieksämäen kaupungin koulutuslautakunta hyväksyi 29.5.2017 kokouksessa Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman, jota tulee noudattaa 1.8.2017 alkaen kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatussuunnitelman noudattaminen koskee kunnan omaa varhaiskasvatusta ja kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta sekä kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa.

Pieksämäen kaupungin vasu 01082017_