Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Palveluseteli

Yksityisen päivähoidon palveluseteli

Yksityinen päivähoito on osa kaupungin tukemaa ja valvomaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.

Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen ja perhepäivähoidon käytössä. Kelan myöntämää kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei voi saada samanaikaisesti palvelusetelin kanssa ja ne täytyy lopettaa ennen siirtymistä palvelusetelin asiakkaaksi. Palvelussetelin saaja ei myöskään voi käyttää samanaikaisesti kunnallisia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja (kerhotoiminta).

päivähoidon palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen

Palvelusetelin sääntökirja 1.8.2018

 

 

Palvelusetelin hakeminen

Perheen päädyttyä valinnassaan yksityiseen päivähoitoon, tulee perheen ja palveluntuottajan tehdä aina ensin päivähoitopalvelusta palvelusopimus.

Ennen päivähoidon alkamista perhe hakee palveluseteliä päivähoitopalvelujen sähköisellä hakemuksella (Sähköinen asiointi) . Tarvittaessa palvelusetelihakemus-lomakkeen (pdf) saa yksityisestä päiväkodista tai päivähoitotoimistosta. Hakemus toimitetaan päivähoitotoimistoon. Tulosidonnaista palveluseteliä varten perheen tulee toimittaa samalla tulotodistukset, ellei perhe hyväksy korkeinta asiakasmaksua. Perheen omavastuuosuus palvelusetelistä on kunnallisen päivähoitomaksun suuruinen.

yksityisen päivähoidon tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake  (pdf)

 

Palvelusetelin arvo

Päivähoidon palvelusetelin arvon perustana ovat koulutuslautakunnan määrittelemät kattohinnat kussakin palvelussa.

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy paitsi kattohinnan, myös lapsen iän sekä perheen ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelun laajuuden perusteella.

Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta päivähoitomaksun suuruinen summa. Kunta maksaa palvelusetelin arvon palveluntuottajalle, joka perii asiakkaalta omavastuuosuuden (=päivähoitomaksu).

Palvelusetelin kattohinnat 1.3.17