Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Julkista, yhteiskunnan ylläpitämää, valvomaa ja tukemaa varhaiskasvatusta on päivähoito eri muotoineen ja esiopetus.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen vaihtoehtoisesti:

– kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta
– yksityinen päivähoito palvelusetelillä
– kotihoidon tuki, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias

Pieksämäen kaupungin päivähoitopalveluilla vastataan lapsen varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen tarpeisiin ja tuetaan perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Päivähoitoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa ja perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Vuoropäiväkoti palvelee perheitä, jotka tarvitsevat lapselleen työn tai opiskelun vuoksi ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen linjaukset, toiminta-ajatus ja arvopohja sekä toteuttamisen keskeiset periaatteet.

Jokaiselle kunnallisessa päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa myös lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma hoidon ja kasvatuksen tueksi.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017