Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puh. 015  788 2111 (vaihde), 044  368 6715 (potilaskertomusarkisto)

https://www.omakanta.fi


Pieksämäen kaupungin perusturva vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista, joita ovat mm. vastaanotto- ja sairaalapalvelut, perheiden palvelut ja ikääntyvien palvelut.

Pieksämäen kaupungin perusturva
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Tapparakatu 1-3, PL 101
76101 Pieksämäki
puh. 015 788 2111 (vaihde)
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Lisätietoa palveluistamme saat vasemmalla olevasta valikosta.


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUNEUVONTA

* Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluneuvonta    (=linkki yhteydenottokaavakkeeseen)


SOSIAALIHUOLLON ILMOITUSLOMAKKEET

Huolen herätessä kuka tahansa voi ilmaista huolensa henkilöstä, joka saattaa tarvita apua tai tukea. Monia ammattilaisia (mm. terveydenhuollon ammattihenkilöt, opettajat ja lasten päivähoidossa työskentelevät) sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja vanhuspalvelulaki myös velvoittavat tekemään ilmoituksen sosiaalihuoltoon salassapitosäännösten estämättä. Ilmoituksen voi tehdä kaikenikäisistä ja yhteydenoton voi tehdä myös itsestään. Huoli aikuisesta voi syntyä, kun henkilö näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään. Huolta voivat aiheuttaa myös vanhuksen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat. Mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä henkilön suostumuksella tai yhdessä hänen kanssaan. Jos suostumusta ei saada, yksityishenkilö voi tehdä myös nimettömän ilmoituksen. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua henkilölle voidaan tarjota. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Jos henkilön suostumusta ei voida saada ja henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää, tehdään ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Lastensuojeluilmoitus on ilmoitus lapsesta, jonka tilanne edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse arvioida lastensuojelun tarvetta, vaan ilmoituksen tekemiseen riittää huoli lapsen tilanteesta.

Sähköiset ilmoituslomakkeet:
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (tehdään ilman henkilön suostumusta)
Lastensuojeluilmoitus
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (tehdään itsestä tai henkilön suostumuksella)

Tulostettavat ilmoituslomakkeet:
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (tehdään ilman henkilön suostumusta)
Lastensuojeluilmoitus
Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (tehdään itsestä tai henkilön suostumuksella)

Huomioi, että nämä ilmoitukset koskevat vain Pieksämäellä vakituisesti asuvia. Kaikki ilmoituksen sisältämät tiedot tallentuvat sellaisenaan sosiaalihuollon asiakastietorekisteriin ja ilmoitus voidaan luovuttaa ilmoituksen kohteelle ja esim. huoltajille.

Tulostettujen ilmoitusten toimitus:

Postitse:
Pieksämäen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
PL 101
76101 Pieksämäki

Perille toimitettuna:
Postilaatikko Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuulikaapissa
(heti pääovesta oikealla, ovet avoinna klo 19.00 saakka)


SOSIAALIHUOLLON UUDET HAKEMUSLOMAKKEET

Ennen tulostusta koneella täytettävät versiot:
Iäkkäiden palvelujen hakemus
Lapsiperheiden palvelujen hakemus
Työikäisten palvelujen hakemus
Vammaispalveluhakemus

Tulostettavat versiot:
Iäkkäiden palvelujen hakemus
Lapsiperheiden palvelujen hakemus
Työikäisten palvelujen hakemus
Vammaispalveluhakemus