Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Potilaan oikeudet

***********************************

https://www.omakanta.fi

***********************************

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista, toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi, neuvoo potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmatapauksissa ja avustaa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Pieksämäen kaupungin perusturvan potilasasiamies Mervi Leskinen, puh. 040 482 6964, asioinnit ajanvarauksella.

Potilas-ja-sosiaaliasiamiehen -tiedote

 

Potilaan asema ja oikeudet

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus saada terveydentilaansa edellyttämää terveyden- ja sairaudenhoitoa.

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun.

Tarkempia tietoja löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön ja  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran sivuilta.

Potilasasiakirjat

Potilaalla on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu potilasasiakirjoihin ja tarvittaessa oikaista ne.

Lisätietoja Valviran sivuilta.

 

Lomakkeet

 

 

 

 

Muistutus

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitoyksikön johtajalle.

Muistutus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä tai käytetään
muistutuslomake

Potilasvahingot

Potilasvahinkoasioita hoitaa Potilasvakuutuskeskus.

Lääkevahinkovakuutus hoitaa lääkevahinkoihin liittyviä tapauksia.

Vahinkoilmoitus- ja korvaushakemuslomakkeita saa potilasasiamieheltä tai tulostamalla lomakkeen tästä:

Korvaushakemus

Kantelu

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi kannella oman alueensa aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle.

Kantelulomakkeet: