Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

************************************

https://www.kanta.fi/omakanta


************************************

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia.

 

Kirjaudu eTerveyspalveluun  (=linkki):
(koskee mahdollisuutta sähköiseen asiointiin perusturvan lastenneuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa) 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, jonka tarkoituksena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset oppilaiden terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

Oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä huoltajien suostumuksella tarvittaessa opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan sekä oppilaan että vanhempien hyvinvointia. Kaikkiin terveystarkastuksiin kutsutaan vanhemmat mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Terveystarkastuksen lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Huoltajat voivat varata ajan terveydenhoitajalle oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Kouluterveydenhuollossa annetaan yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia ja palvelut ovat saatavilla pääsääntöisesti koulupäivän aikana koululta tai muutoin sovitusti. Oppilaan sairaanhoito kuuluu pääsääntöisesti terveyskeskukseen.

Alakoulujen terveydenhoitajat työskentelevät kouluilla yleensä viikoittain. Kyläkouluilla käydään n. kerran kuukaudessa. Hiekanpään yläkoululla on kokopäiväinen terveydenhoitaja. Terveydenhoitajien työpäivät kouluilla selviävät tarkemmin koulujen tiedotteista.

Terveydenhoitajien yhteystiedot:

Terveydenhoitajien puhelinaika on arkisin, klo 11-11.30

Alakoulut
Harjun koulu, th Eeva Turunen, puh . 044 787 4095
Sateenkaaren erityiskoulu, Vaalijala, th Eeva Turunen puh . 044 787 4095 (sovitusti).

Kontiopuiston koulu, th Hanna Naukkarinen, puh. 044 368 6757
Maaselän koulu, th Eeva Turunen, puh. 044 787 4095
Peiposjärven koulu, th Hanna Naukkarinen, puh. 044 368 6757 (sovitusti)
Jäppilän kirkonkylän koulu, terveydenhoitaja Soili Moilanen, puh. 044 368 6839 soittoajat: ma-to klo 8-9 ja 13-14.
Virtasalmen kirkonkylän koulu, terveydenhoitaja Hanna Naukkarinen, puh. 044 368 6757
Vehmaskylän koulu, terveydenhoitaja Hanna Naukkarinen, puh. 044 368 6757

Yläkoulu:
Hiekanpään yläkoulu, th Arja Siltalahti, puh 044 368 6758
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri Tiina Lappi

 

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuollon palvelut sisältävät opiskelijoille terveydenhuoltolain nojalla järjestettävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut mukaan lukien suunterveydenhuollon palvelut sekä perusterveydenhuollon osana toteutettavat ehkäisy- ja mielenterveydenpalvelut.

Varhainen puuttuminen, asianmukaisiin tuki- ja hoitopalveluihin ohjaamien on tärkeää samoin kuin yhteistyö eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta toiminnoilla, jotka kohdistuvat oppilaitoksen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, lisätään opiskelijoiden hyvinvointia.

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö on perehtynyt erityisesti opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten kehitysvaiheeseen, terveysongelmiin ja opiskelukykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Opiskeluterveydenhuollossa kiinnitetään erityisesti huomiota opiskelukykyyn vaikuttaviin tekijöihin, kuten opiskelijan omiin voimavaroihin, terveyteen, opiskelutaitoihin sekä opiskeluympäristöön ja -yhteisöön.

Toisella asteella terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 1-vuoden opiskelijoille ja lääkärin tekemä terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Ammattikorkeakorkeakouluissa ensimmäisenä opiskeluvuonna tehdään kartoittava terveyskysely, jonka perusteella terveydenhoitaja tarvittaessa tekee henkilökohtaisen terveystarkastuksen.

Terveydenhoitajaan saa yhteyden puhelimitse tai Wilman välityksellä.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta.

Nuorten sairaanhoitaja tukee mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Yhteyden nuorten sairaanhoitajaan saa puhelimitse, Wilman kautta tai saapumalla päivystysvastaanotolle Pientareelle.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat kaikille opiskelijoille maksuttomia, lukuun ottamatta joitain asiakasmaksulain mukaisia maksuja (esim. lääkärinlausunnot, lääkärin todistukset ym. joista peritään asiakasmaksulain edellyttämät maksut).

Työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat saavat hepatiitti B -rokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.

Terveydenhoitajien yhteystiedot:
Terveydenhoitajien päivystysvastaanotto arkisin klo 8.00 – 10.00, muina aikoina vastaanotto ajanvarauksella.

 

 • Pieksämäen lukio ja ammattiopisto Spesia, Huvilakatu 31 C rak,
  th Emma Hyttinen, puh. 044 368 6778

 

 • Seurakuntaopisto ja DIAK, Huvilakatu 31 A rak. II krs.
  th Tuulevi Neuvonen, puh. 0400 129 013

 

 • Etelä-Savon Ammattiopisto ESEDU, Kuusitie 41
  th Sari Wilska, puh. 040 305 6613

 

 • Nuorten sairaanhoitaja Jani Naukkarinen, puh. 0400 855 642.
  Toisen asteen oppilaitokset ja Ohjaamo Pientare.
  Soittoaika klo 8.00 -9.30 (ma ja to) sekä 11.30–12.00 (ti, ke, pe).
  Päivystysvastaanotto: ke klo 10–11.30 Esedu ja to klo 13–17 Ohjaamo Pientare.

 

Opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri Tiina Lappi
Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri pitää vastaanottoa oppilaitoksella noin kerran kuukaudessa (terveystarkastukset). Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, opiskeluterveydenhuollon vastaanotolla (neuvola, 2 krs.). Sairaanhoidonhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia yli 18-vuotiaille.

 
Perheiden palveluiden yksikön esimies Milla Ryynänen, puh. 040 549 5520.