Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Lomakkeet


ASIAKKAAN VALINNANVAPAUS LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA

Asiakkaan valinnanvapaus lääkärin vastaanotolla

 

ASIOINTI VASTAANOTON ASIAKASPALVELUTOIMISTOSSA

Asiointi vastaanoton asiakaspalvelutoimistossa Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa

 

 

LOMAKKEET TIETOJEN PYYTÄMISEEN

Asiakas- ja potilastietojen pyytäminen
*    Omien asiakastietojen tilaus
*    Muiden kuin omien asiakastietojen pyyntö (perustelut ja valtakirja)
*   
Omien potilastietojen tilaus
*   
Muiden kuin omien potilastietojen pyyntö (perustelut ja valtakirja)
*    Vainajan tietojen pyyntö

Asiakas- ja potilastietorekisterien tarkastuspyynnöt
*    Asiakasrekisterin tarkastuspyyntö
*    Potilasrekisterin tarkastuspyyntö

Asiakas- ja potilastietojen korjaamispyynnöt
*    Asiakastietorekisterin korjaamista koskeva pyyntö
*    Potilastietorekisterin korjaamista koskeva pyyntö

Asiakas- ja potilastietorekisterien lokitietojen selvityspyynnöt
*    Asiakastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö
*    Potilastietorekisterin lokitietojen selvityspyyntö

 

MAKSUSITOUMUSPYYNTÖ-/MAKSUSITOUMUSLOMAKE

Maksusitoumuspyyntö-/maksusitoumuslomake


MUISTUTUS-LOMAKE

Muistutus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä tai oheisella
muistutus-lomakkeella


SUOSTUMUSLOMAKKEET

Suostumus puolesta asiointi
Puolesta asiointi – muutos- ja peruutuslomake
Valtuutus alle 12-vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus 12-15 vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus 15-18 vuotiaan puolesta asiointiin
Valtuutus yli 18-vuotiaan puolesta asiointiin


VAARATILANNEILMOITUS

Vaaratilanneilmoitus (=tulostettava versio)