Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Yleiset perhepalvelut ja lastensuojelu

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lisäksi tavoitteena on tukea lapsen vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään.

Lapsi- ja perhesosiaalityössä perheiden palveluissa työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Työ on muutosta tukevaa työtä ja se tapahtuu yhteistyössä yksilöiden, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa yksilöiden ja perheiden omaa osallisuutta ja voimavaroja. Sosiaalihuoltolain mukaisilla yleisillä palveluilla pyritään varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja tukiperhepalvelu. Lastensuojelutyö on korjaavaa, vahvasti muutokseen pyrkivää työtä ja lastensuojelulain mukaisia palveluita ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, sijaishuolto ja jälkihuolto.

Kuka tahansa voi tehdä alle 18- vuotiaan lapsen osalta pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen havaitessaan, että lapsen kasvu ja kehitys on jostain syystä vaarantunut ja lapsen tilanne vaatii selvittelyä. Myös lapsi tai hänen vanhempansa voivat itse ottaa yhteyttä lapsi- ja perhesosiaalityöhön ja pyytää arvioimaan tilannettaan ja tuen tarpeita. Sosiaaliohjaajat ottavat vastaan keskitetysti palvelutarpeenarviointipyynnöt ja huolehtivat asian vireille saattamisesta.

Asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijöille asuinalueensa osoitteen perusteella. Maantieteellinen aluejako on yhteneväinen terveydenhuollon aluejaon kanssa. Sosiaaliohjaajat työskentelevät kaikilla alueilla.

Lastensuojelun päivystys arkisin klo 8-16:
palveluneuvoja, puh. 0400 855 793.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaali- ja kriisipäivystys (24/7)
Mikkelin keskussairaala, sosiaalityöntekijä, puh. 044 7942 394 tai 112.

 

Oman tiimisi löydät tästä:

Yhteystiedot
Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien puhelinaika on maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.00-10.00. Uusien asiakkaiden yhteydenotot tapahtuvat sosiaaliohjaajien kautta.

Sosiaaliohjaaja Helimaija Kiviluoto, puh. 044 588 3457
Sosiaaliohjaaja Tarja Winter, puh. 044 588 2373.

Tiimi 1
sosiaalityöntekijä Anna-Kaisa Oja, puh. 044 588 2309
sosiaalityöntekijä Hanna Nykänen, puh. 040 183 7688

Tiimi 2
sosiaalityöntekijä Suvi Lahti, puh. 044 088 2302
sosiaalityöntekijä Perttu Lång, puh. 044 588 2307

Tiimi 3
sosiaalityöntekijä Tiina Kilpeläinen, puh. 044 388 3302
sosiaalityöntekijä Sirpa Asikainen, puh. 044 787 4048.

Vs. johtava sosiaalihuollon viranhaltija, yksikön esimies Marja Pulkkinen, puh. 040 356 3981.

Palvelutarpeen arviointipyyntö -lomake