Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Akuutti- ja kuntoutusosasto


AKUUTTIOSASTO

Yhteystiedot
Pieksämäen kaupungin perusturva, akuuttiosasto, Tapparakatu 1 – 3, 76100 Pieksämäki,
puh. 044 799 5363 ja 044 799 5338.
Osastonlääkäri Antti Juvonen.

Akuuttihoidon yksikön esimies Minna Salomaa, puh. 044 368 6819
Osastonsihteeri Leila Puukko.
Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi.  Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen.

Akuuttiosaston perustehtävä on potilaan hyvä hoito.
Osastolla on 26 sairaansijaa ja osaston yhteydessä on 3-paikkainen valvontayksikkö. Osastolla hoidetaan  perusterveydenhuollon potilaita.

Valvonnassa hoidetaan mm. sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita, esim. rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta.

Hoitoon tulo
Potilaat tulevat osastolle suoraan päivystyksestä, kutsuttuna tai erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon.
Emme vastaa potilaan hallussa olevasta henkilökohtaisesta omaisuudesta hoitojakson aikana.

Vierailuajat
klo 13.00–18.30 tai sopimuksen mukaan.

Henkilökunta
Osastonlääkäri, 17 sairaanhoitajaa ja 3 lähihoitajaa, fysioterapeutti sekä osastonsihteeri yhteinen kuntoutusosaston kanssa.
Varahenkilöt; 2 sairaanhoitajaa ja yksi lähihoitaja.

Maksut
Akuuttiosaston maksut ovat asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset.

Akuuttiosaston hoitotyö
Akuuttiosaston hoitotyön toiminnan tavoitteena on edistää potilaiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä, ja hoitaa heidän sairauksiaan sekä kohentaa näin heidän elämänlaatuaan.

  1. Toimimme yhteistyössä potilaan, perheen ja hänen läheistensä kanssa. Yhteistyö lähtee aina potilaan yksilöllisistä tarpeista.
  2. Potilaan näemme aktiivisena ja kykenevänä osallistumaan oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen.
  3. Henkilökuntamme on ammatillisesti sitoutunut työhönsä. Työtä ohjaa yhteisesti sovitut hoitotyön periaatteet: inhimillisyys, yksilöllisyys, turvallisuus, jatkuvuus, tasa-arvoisuus sekä itsemääräämisoikeus.
  4. Henkilökuntamme tavoitteena on ylläpitää ja kehittää osaamistaan työssä. Tämä edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa tietotaidon ajan tasalla pitämistä työnantajan antamien koulutusmahdollisuuksien sekä omaehtoisen tiedonhankinnan avulla.
  5. Jokaisella työntekijällä on omaan osaamiseensa / asiantuntijuuteensa ja kiinnostukseensa liittyvä vastuualue.

 

KUNTOUTUSOSASTO

Kuntoutusosastolla on 25 potilaspaikkaa.

Kuntoutusosasto tarjoaa lyhytaikaista perusterveydenhuollon tasoista ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta. Osastolle tullaan yleensä potilaaksi vastaanottojen tai keskussairaaloiden jatkolähetteellä.  Osastolla on 2 eristyshuonetta.

Sijainti:
Pieksämäen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, 2-kerros.

Vierailuajat:
klo 13-18.30 tai sopimuksen mukaan.

Henkilökunta ja osaston tilat:
Perushenkilökuntaan kuuluvat lääkäri, sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, fysioterapeutteja, mielenterveyshoitaja, osastosihteeri ja laitoshuoltajia. Tarvittaessa voidaan konsultoida geriatria tai psykiatria. Palveluohjausyksikkö kutsutaan osastolle silloin kun potilas tarvitsee jatkossa esim. kotihoidon palveluja.

Yhteystiedot:
Osoite: Tapparakatu 1- 3, 2. kerros 76100 Pieksämäki
I-käytävän hoitajat, puh.  044 368 6842
II-käytävän hoitajat, puh. 044 799 5464
Ylilääkäri
Osastosihteeri, puh. 0400 855 628
Esimies Pia Hietala, puh. 044 368 6860.