Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

ROIHU

ROIHU – Uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta

ROIHUN kantavana teemana on uuden yrittäjyyden luominen, olemassa olevan kehittäminen, uusien yrittäjyyden tukimuotojen testaaminen, sukupolvenvaihdosten ja ekosysteeminen perustan luominen.

Hankkeen tavoitteena on tukea ja valmentaa:

  • Yrittäjyyttä uravaihtoehtona miettiviä henkilöitä
  • Muutaman vuoden yrittäjinä toimineiden tai sukupolvenvaihdosta miettivien henkilöiden yrittäjyyttä, liiketoiminnan kehittämistä sekä ideoiden tuotteistamista
  • Maakunnallisten hyvin alkuvaiheen yritysten KV-markkinoille suuntautumista
  • Toisen ja korkea-asteen oppilaitosten yrittäjyyden polkumallien toteutumista

Hankkeen tavoitteena on viedä yhdessä laadittua yrittäjyyskasvatuksen strategiaa käytäntöön ja luoda koko maakunnan kattavalle yrittäjyyden ekosysteemille perustaa.

Osallistujilla on hankkeen jälkeen mittavat tiedot ja osaaminen yleisestä yrittäjyydestä, sukupolvenvaihdoksen mahdollisuuksista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Yritystoimintaa suunnittelevat ja jo yrittäjänä toimivat henkilöt saavat merkittävää hyötyä valmennuksista. Osallistujat ovat verkostoituneet ja tekevät yhteistyötä toisten alueen yrittäjien kanssa. Osallistujat ovat tutustuneet julkistoimijoihin sekä tuntevat valtakunnalliset ja kansainväliset mahdollisuudet.