Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Kummiyritystoiminta

Pieksämäen työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö on suunnitelmallista, laajaa ja kaikkia osapuolia hyödyntävää toimintaa. Työelämän ja koulujen/oppilaitosten välinen yhteistyö perustuu win-win –ajattelulle. Kummiyritystoiminnan tavoitteena on lisätä koulujen ja niissä opiskelevien yrittäjyysosaamista ja työelämätaitoja sekä luoda joustavia yhteistyömuotoja yritysten ja koulujen välille niin, että molemmat osapuolet niistä hyötyvät.

Koulujen/oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö sisältää kummiyritystoiminnan, mikäli koulu ja yritys yhdessä näin sopivat. Koulu ja kummiyritys laativat yhteisen kummisopimuksen, jossa määritellään yhteistyön muodot ja sisällöt sopimuskaudella.

Suunnitelmallinen kummiyhteistyö liittyy yleensä koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen, opiskelijoiden rekrytointiin, työharjoitteluun, yhteiseen näkyvyyteen sekä osaamisen vaihtoon liittyviin asioihin. Yhteistyömahdollisuuksia on kuvattu tarkemmin koulu- ja oppilaitoskohtaisilla sivuilla.

Kummiyrittäjyys mahdollistaa yritykselle joustavan ja palkitsevan tavan toteuttaa yhteiskuntavastuutaan!