Pieksämäki vahvasti mukana Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksessa

Pieksämäen kaupunki on mukana Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksessa. Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakuntien vastuulle. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus koko Suomessa. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa tasapuolisesti ja asiakaslähtöisesti kaikkia maakunnan asukkaita palveleva sote-keskus, jonka rakenne mahdollistaa monialaisen ammatillisen yhteistyön sekä kustannusten nousun hillitsemisen.

Maakuntauudistuksen ohjausryhmä aloitti toimintansa 18.8. Ohjausryhmän tarkoituksena on antaa mahdollisimman laaja asiantuntemus hankkeen johtamisen tueksi. Ryhmään on kutsuttu hankkeen päätoteuttajien lisäksi edustus kaikista Etelä-Savon kaupungeista ja kunnista, Itä -Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä sekä keskeistä sote-alueen järjestöistä. Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen päätoteuttajina toimivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Vaalijalan kuntayhtymä, Pieksämäen kaupunki ja Etelä-Savon Pelastuslaitos. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Risto Kortelainen, ja uudistustiimiä johtaa Sami Sipilä. Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin kokouksessa yksimielisesti Aira Kietäväinen ja varapuheenjohtajaksi Eero Aho.

Ohjausryhmässä käsiteltiin Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen valmistelun tilannetta yleisesti, sote-maakuntauudistuksen lakiesityksen lausuntokierrosta ja Etelä-Savon maakunnan hankehakemuksia ja rahoituspäätöksiä. Lisäksi käytiin läpi uudistuksen toimielimet ja henkilöstö, viestinnän ajankohtaiset asiat sekä järjestämissuunnitelman lähtökohdat. Kokouksessa todettiin Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen lähteneen liikkeelle sulavastiedellisen sote-uudistuksen hyvää pohjatyötä hyödyntäen. Materiaalia on hyödynnettävissä edellisen maakuntauudistuksen pohjalta niin, että Marinin hallituksen sote-uudistuksen valmistelua ei tarvitse aloittaa tyhjästä. Työtä on silti paljon, mutta uskomme vahvasti yhdessä tekemisen ja ketterän kehittämisen voimaan muutosohjelman läpiviennissä. Tärkeintä kaikessa kehittämisessä on muistaa joka päivä,että teemme tätä ihmisiltä ihmisille. Sote-maakuntauudistuksessa palveluja nimenomaan parannetaan ja uusia välineitä palvelujen tuottamiseksi otetaan käyttöön, muistuttaa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen muutosjohtaja Sami Sipilä.

 

Uuden Etelä-Savon sote-maakunnan on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2023. Uudistustiimi on aloittanut työnsä kesällä 2020. Etelä-Savo.fi -sivustolta voit lukea lisää taustoista sekä uudistustyön uusimmista käänteistä.