Rakennuslupahakemus biokaasulaitos (Kaaritie 5C)

Kuulutus vireille tulleen rakennusluvan johdosta
MRL § 133, MRA § 65

Pieksämäen Vesi Oy on 6.5.2022 jättänyt rakennuslupahakemuksen yhteensä noin 948 k-m² suuruisen biokaasulaitoksen rakentamiseksi Pieksämäen jätevedenpuhdistamon tontille 593-4-50-3 os. Kaaritie 5C, 76150 PIEKSÄMÄKI.

Osalliset voivat esittää asiassa mielipiteensä ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa (www.lupapiste.fi) ilmoittamalla omat yhteystietonsa Pieksämäen kaupungin rakennusvalvontaan tai toimittamalla kirjallinen huomautus kuulutuksen nähtävilläoloaikana.

Hanketta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 12. – 27.5.2022 rakennusvalvontatoimistossa osoitteessa Vilhulantie 5, NAARAJÄRVI. Hakemuksia koskevat muistutukset on toimitettava 27.5.2022 klo 15.00 mennessä sähköiseen asiointipalveluun (www.lupapiste.fi) tai kirjaamoon os. Pieksämäen kaupunki, PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI, sähköpostitse os. kirjaamo@pieksamaki.fi.

Lisätietoja antavat:
Rakennustarkastaja Riikka Karjalainen, puh. 044 588 3816, rakennusvalvonta@pieksamaki.fi
Rakennustarkastaja Juhani Ronkainen, puh. 044 588 3454, rakennusvalvonta@pieksamaki.fi
Vesihuoltolaitoksen johtaja Matti Laaksonen, puh. 0400 588 2548, matti.laaksonen@pieksamaki.fi

RAKENNUSVALVONTA