Rakennusvalvonnan toimintaohjeet koronaviruksen aikana

Koronavarotoimien vuoksi rakennusvalvonnassa palvellaan toistaiseksi siten, että pääasialliset asiointikanavat ovat sähköinen asiointipalvelu ja sähköposti sekä asiakaspalvelupuhelimet. Henkilökohtaiset tapaamiset rakennusvalvonnan henkilöstön kanssa sovitaan aina etukäteen, eikä tapaamisiin pidä tulla, mikäli on altistunut virukselle tai on oireita sairastumisesta. Välttämättömien tapaamisten asiointi keskitetään maanantaipäiville, jolloin mm. rakennustarkastajat ovat parhaiten tavattavissa.

Katselmukset

Aloituskokoukset ja osa katselmuksista pidetään ns. etäkatselmuksina. Loppukatselmukset pidetään pääsääntöisesti kohteella. Myös tekniset ennakkopalaverit järjestetään etäyhteyksin. Kunkin hankkeen menettelytavat sovitaan tarkemmin rakennustarkastajien kanssa. Katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä, videoyhteydellä, kuvien avulla tai mahdollisimman pienen osallistujajoukon kesken paikan päällä.