Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa. Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä.

Aikuissosiaalityön palvelujen puoleen voit kääntyä seuraavissa elämäntilanteissa:

 1. tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 2. olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin
 3. olet asunnoton tai sinulla on ongelmia asumisessa
 4. mielenterveys- ja/tai päihdeongelmat haittaavat arkesi sujumista
 5. olet kohdannut äkillisen kriisin kuten eron, häädön tai velkaantumisen
 6. tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa.

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaiden neuvontaa, ohjaamista ja tukemista elämän eri tilanteissa. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on huomioida asiakkaiden kokonaistilanne.  Sosiaaliohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan asiakkaiden tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on asiakkaiden toimintaedellytysten ja osallisuuden vahvistaminen. Sosiaalityöntekijät vastaavat mm. asunnottomien, vankien ja maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä. Sosiaalityöntekijöille ohjaudutaan asiakkaan tilanteen mukaan sosiaaliohjaajien kautta.


Yhteystiedot

Aikuissosiaalityön toimipiste sijaitsee sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa, Tapparakatu 1-3, 1. krs, 76100 Pieksämäki.

Aikuissosiaalityön neuvonta palvelee arkisin ilman ajanvarausta tai puhelimitse klo 9–12 numerossa 044 799 5460. Neuvontaa ja ohjausta tekevät myös sosiaaliohjaajat etukäteen varatulla asiakasajalla tai puhelimitse arkisin klo 9–10.

Yhteydenotot sähköpostitse aikuissosiaalityo@pieksamaki.fi

Aikuissosiaalityön neuvonta auttaa sekä puhelimitse että sosiaalivirastossa, kun tarvitset tietoa aikuissosiaalityöhön ja toimeentulotukeen liittyvissä asioissa. Neuvonnasta saat myös yleistä palveluohjausta.

Asiointi sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden luona tapahtuu mieluiten puhelimitse tehtävällä ajanvarauksella. Puhelinaika sosiaaliohjaajille ja sosiaalityöntekijöille on ma-pe klo 9–10.


Työikäisten palvelujen asiakkaat ohjautuvat sukunimen alkukirjaimen mukaan työpareina työskenteleville sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille:

Työpari A-L
sosiaalityöntekijä Niina Piippo, puh. 015 788 4110
sosiaaliohjaaja Sari Uotila, puh. 015 788 4115

Työpari M-Ö
sosiaalityöntekijä Erika Hokkanen, puh. 015 788 4118 M-Q (ke-to)
va. sosiaalityöntekijä Anna Haaranen, puh. 015 788 4114 R-Ö
sosiaaliohjaaja Sari Kokkonen, puh. 015 788 4113

Nuoret (alle 30 v.)
sosiaaliohjaaja Riikka Tarvainen, puh. 015 788 4116

Johtava sosiaalityöntekijä
Suvi-Tuulia Seitsojoki
puh 040 540 7950
suvi-tuulia.seitsojoki@pieksamaki.fi


Kotoutumiseen liittyvät asiat

Kotoutumisohjaaja Eija Inkinen, puh. 040 651 4930.

Kotoutumisohjaaja antaa arkielämän ohjausta, neuvontaa ja tukea maahanmuuttajille. Työn lähtökohtana on huomioida asiakkaiden kokonaistilanne auttaen heitä sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tiedottaminen ja tiedon jakaminen on tärkeä osa kotoutumisohjaajan työtä. Kotoutumisohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja muun verkoston kanssa.

Kotouttamisen palvelut maahanmuuttajille:

 1. arkielämän ohjaus, neuvonta ja tuki
 2. palvelutarpeen arviointi ja sosiaalityö
 3. yhteistyö kotouttamispalveluiden järjestämisessä eri tahojen kanssa
 4. neuvonta ja avustaminen perheenyhdistämisasioissa
 5. taloudellinen neuvonta ja toimeentulotuki
 6. ryhmäinfot
 7. asumisneuvonta.