Toimeentulotuki

TOIMEENTULOTUKI
Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen ovat siirtyneet kunnilta Kelalle 1.1.2017 alkaen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki.

Kela: Toimeentulotuen pikaopas (http://www.kela.fi/toimeentulotuki)


Harkinnanvaraisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella hakija tai tämän perhe vakinaisesti oleskelee. Hakijalla tulee olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelalta ennen kuin täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäisemään syrjäytymistä. Toimeentulotuen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon henkilön tai perheen erityiset tarpeet ja olosuhteet.

Harkinnanvaraista toimeentulotukea kunnalta voi hakea Kelan perustoimeentulotukihakemuksen lisätietoja kohdassa 11. Kela siirtää hakemuksen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta kunnan käsiteltäväksi. Kunnan harkinnanvaraista toimeentulotukea voi hakea myös suoraan kunnasta, kun hakijalla on Kelan voimassaoleva päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 2022


Hakemuksen voi tehdä kirjallisesti tai sähköisesti sekä henkilökohtaisella asioinnilla sosiaalivirastossa. Hakemuslomakkeita saa sosiaalivirastosta ja kaupungin terveysasemilta. Hakemuksen voi myös tulostaa alla olevasta linkistä.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus – linkki
Omapalvelu (sähköinen asiointi)


Aikuissosiaalityön neuvonta on avoinna arkisin klo 9-15 ja puhelimitse 044 799 5460.

Yhteydenotot sähköpostitse aikuissosiaalityo@pieksamaki.fi